Ugrás a tartalomhoz

A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03200/03243
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században
sorozatcím: Olvasmánytörténeti dolgozatok
egységesített cím: Klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században
Létrehozó:
Schwarcz Katalin
elektronikus rögzítés: Simon Melinda
Dátum:
beszerezve: 2003-02-10
Téma:
Könyvtártörténet
apácarend
Művelődéstörténet
könyvkultúra
Olvasáskutatás és -történet
könyvjegyzék
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés: Kutatástörténet
1. Klarissza rendházak a XVIII. századi Magyarországon
2. Kódexek őrizői A klarisszák magyar nyelvű kódexei a XVIII. században
3. XVIII. századi kéziratos könyvek
4. Nyomtatott könyvek
5. Klarissza szerzők nyomtatott művei
6. Könyvjegyzékek az 1782. évi abolitio korából
7. A klarisszák olvasmányai
Összefoglalás
A: Kézirattári és levéltári források
B: Rekonstruált könyvjegyzék
C: Névtár
Zusammenfassung
Katalin Schwarcz: Die Lesekultur der Klarissen in dem 18. Jahrhundert
megjegyzés: javított formátum
megjegyzés: Német nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03243
urn:nbn:hu-5218 (URI)
Forrás:
A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században / Schwarcz Katalin$Szeged : Scriptum, 1994$(Olvasmánytörténeti dolgozatok, 1215-5640 ; 6.)$ISBN 963 8335 21 1
Kapcsolat:
Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig (http://mek.oszk.hu/01600/01613/)
Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846 (http://mek.oszk.hu/03200/03251/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18. sz.
térbeli: Magyarország