Ugrás a tartalomhoz

Régi könyvek és kéziratok

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03200/03240
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Cím:
Régi könyvek és kéziratok
alcím: Tanulmánygyűjtemény
egységesített cím: Régi könyvek és kéziratok
Létrehozó:
összeállító: Pintér Márta
Dátum:
beszerezve: 2002-12-20
Téma:
Könyv- és írástörténet
régi könyvek
Könyvtártörténet
kézirat
Művelődéstörténet
írásbeliség
Könyvművészet, tipográfia
Papíripar és nyomdászat
nyomdászat története
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Csapodiné Gárdonyi Klára
A X-XI. századi kódexművészet
Csapodiné Gárdonyi Klára
Illusztrált kódexeink
Vizkelety András
A német írás története. A régi német írásbeliség
Maróth Miklós
Keleti írások, keleti kéziratok
Rajeczky Benjámin
Zenei paleográfia. Írásos emlékeink hangjelzései
Fazakas József
Vízjelek a könyvtári munka szolgálatában
Vizkeleti András
Kódexkatalógusok szerkesztése és használata
Vértesy Miklós
Általános nyomdászattörténet XV. század
Borsa Gedeon
Általános nyomdászattörténet XVI. század
Borsa Gedeon
Magyarországi nyomdászattörténet
Holl Béla
A régi magyarországi nyomtatványok meghatározása
Kókay György
A magyar időszaki sajtó története a XVIII. század végéig
Hervay Ferenc
Magyarország történeti földrajza a XVI-XVIII. században
Komjáthy Miklós
A magyarországi írásbeliség kialakulása
Berlász Jenő
Közintézményeink a XVI-XVIII. században
Berlász Jenő
Magyarország egyházi könyvtárai a XVI-XVIII. században
Kovách Zoltán
A magyarországi katolikus egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás
szempontjából
Újszászy Kálmán
A magyarországi református egyházi könyvtárak jelentősége a tudományos kutatás
szempontjából
Papp Ivánné
A magyarországi evangélikus egyház könyvtárai és a tudományos kutatás
Scheiber Sándor
A Magyar Izraeliták Országos Könyvtára
V. Kovács Sándor
Segédkönyvek a régi magyar irodalom tanulmányozásához
A régi könyvek és kéziratok feldolgozásának segédkönyvei és
azok lelőhelyei
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03240
urn:nbn:hu-5215 (URI)
Forrás:
Régi könyvek és kéziratok : Tanulmánygyűjtemény / [összeáll. Pintér Márta]$Budapest : Népművelési Propaganda Iroda, 1974
Kapcsolat:
Könyv- és könyvtártörténeti szöveggyűjtemény (http://mek.oszk.hu/03200/03231/)
Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások (http://mek.oszk.hu/03300/03301/)