Ugrás a tartalomhoz

A Kollégium Nagykönyvtára

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03100/03163
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könyvtártan, információtudomány
Cím:
A Kollégium Nagykönyvtára
egységesített cím: Kollégium Nagykönyvtára
Létrehozó:
Fekete Csaba
Szabó Botond, G.
elektronikus rögzítés: Simon Melinda
korrektor: Somogyi Zsuzsa
Dátum:
beszerezve: 2001-04-09
2005-09-29 (javított változat)
Téma:
Könyvtártörténet
Debreceni Református Kollégium
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: I. Középkori kezdetek és a reformáció kora
II. A XVII. századi fejlődés emlékei
1. Külföldi könyvtárak használata
2. Tanácsi gondoskodás és elszámoltatás
3. Usuavit...
4. Adományok, hétköznapok
5. Szertár és kincstár
6. A XVII-XVIII. század fordulóján és a Rákóczi-féle szabadságharc válságos
éveiben
7. Katalogizáló diákkönyvtárosok
8. Az állomány összetételének néhány jellemzője
III. A XVIII. századi változások
1. A könyvkultúra feltételeinek alakulása Magyarországon és az oktatási reform
hatása a Kollégium Könyvtárára
2. Könyvforgalom, cenzúra, revízió - egy protestáns könyvgyűjtemény létfeltételei
3. Az első Bibliothecae Praefectus, Piskárosi Szilágyi Sámuel
4. A könyvtárhasználat rendje és a használók köre
5. Külföldi könyvek árusítása a Kollégium könyvtárában
6. Szathmári Paksi István és Hatvani István működése. A könyvtár anyagi helyzete
a század végéig
7. A könyvtár virágzása Sinai Miklós és Budai Ézsaiás idején
IV. A XIX. századi állapotok
1. Múltszázadi állapotok és változások
2. A könyvtárhasználat jellemzői
3. A változtatásokra érett könyvtár a század derekán
4. Hogyan katalogizált Lugossy?
5. Az új szakrendszer
V. A könyvtár a XX. században
1. Az anyakönyvtár századunk első felében
2. A II. világháborútól napjainkig
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: A jegyzetek hiányoznak.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03163
urn:nbn:hu-5141 (URI)
Forrás:
A Debreceni Református Kollégium története$Budapest : Református Zsinati Iroda, 1988$ISBN 963 300 301 6
Kapcsolat:
Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században (http://mek.oszk.hu/03200/03245/)
A Debreceni Református Kollégium története (http://digit.drk.hu/?m=lib&book=2)
Hegyi Ádám: A mezőtúri református gimnázium könyvtára a XVIII. században (http://mek.oszk.hu/03100/03191/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Debrecen