Ugrás a tartalomhoz

A magyar halászat könyve

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03100/03104
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Biológia, etológia
Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Néprajz, antropológia
Cím:
A magyar halászat könyve
egységesített cím: Magyar halászat könyve
Létrehozó:
Herman Ottó
elektronikus rögzítés: Németh Ferenc
Dátum:
beszerezve: 2005-09-12
Téma:
Erdészet, vadászat, halászat
halászat
Állattan
halak
Életmód, szokások
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
ELSŐ KÖTET
Bevezető
A könyv története
Az ember és a hal
A társadalom és a hal
A magyarember és a hal
I.
Történeti rész
A halászat őskora
Az őskor jellemzése
Az őshalász nyomai
Az őshalászat képe
Az ókor halászata
A vas kora


A magyar halászat multja
Az elhelyezkedés
A történeti mesterszavak
Halászbokor, kötés, felekezet
A régi "Piscina"
Vejsze
Vész
Czége
A füles varsa
Szóegyeztetés
Összefoglalás
Okiratos történet
A magyar konyha és tudomány
A régi magyar halászat képe
A magyar népies halászszerszám ősi elemei
A magyar történeti halászszerszámok

A czége

A vejsze

A varsa
Ősrégészeti és néprajzi vonatkozású magyar halászszerszámok

A háló- és fenékhorogsúlyok

A horgok és tüzsérek

A fentők

A szigonyok

A nádvágók

A ladik

A csikász szerszáma

Apró szerszám

Néprajzi szerszám


II.
A magyar halászat szerszámjárása
és
A magyar halászélet
A magyar halászat szerszámjárása
A szerszámjárás beosztása
A hal a közhalász szemében
I. Hígvizen való halászat.
I. Rekesztő halászat
II. A kerítő halászat
Az öregháló
A kecsegeháló
A futtató vagy pirityháló
A szegénység kerítőhálói
A gyalom
III. Emelő halászat
IV. Hajtóhalászat
V. Állító halászat
VI. Kereső halászat
VII. Vetőhalászat
VIII. Tapogató halászat
IX. Hurokvető halászat
X. Szigonyos halászat
XI. Horgászat
II. Jeges halászat
A rákászat
Összegezés
A magyar halászélet
I. A magyar halászember
II. Tihany
III. A "látott hal"
IV. Rév-Komárom
Babonák
Hagyományos szabályok
Halfogás. Haljárás. Regula
Mesterszavak
A komáromi halászat története
V. Pákásztanya
VI. A csikász
VII. A szigonyos
VIII. A pöndörös
IX. A kullogó
X. A "Zsidóutcza" tája
XI. A kishalász
XII. Halebéd
XIII. Hálóállítás
XIV. Székely halászok
XV. A czigányhalász
XVI. Az orvhalász
XVII. A szerencse halász
XVIII. A "fisér" és a "halárosné"
XIX. A "Pisztrángtudós"
XX. Az igazi halászat
MÁSODIK KÖTET
III.
Természethistória
A hal és a tudomány
A hal a természet háztartásában
A hal ellenségei
A hal szervezetéről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres lajstroma
A magyar édesvizek halainak elterjedéséről
A magyar édesvizekben élő halak rendszeres átnézete
I. Csontoshalak. Teleostei
II. Vérteshalak. Ganoidei
III. Szájtátó halak v. körszájúak. Cyclostomi
A fajok leirása
Csapó sügér, - Fogas süllő, - Kő süllő, - Német buczó, - Magyar buczó,
- Vágó durbincs , - Selymes durbincs, - Botos kölönte, - Czifra
kölönte, - Kisszájú kölönte, - Tarka géb, - Foltos géb, - Tüskés pikó,
- Tarka meny, - Tő ponty, - Magyar ponty, - Széles kárász, - Kövi
kárász, - Fattyú kárász, - Nyálkás czompó, - Rózsás márna, - Petényi
márna, - Fenékjáró küllő, - Felpillantó küllő, - Szivárványos ökle, -
Dévér keszeg, - Silány keszeg, - Éva keszeg, - Szemes keszeg, - Lapos
keszeg, - Bagoly keszeg, - Leuckart keszeg, - Ezüstös balin, - Sugár
kardos, - Szélhajtó küsz, - Sujtásos küsz, - Állas küsz , - Ragadozó
őn, - Kurta baing, - Ónos jász, - Pirosszemű kele, - Veresszárnyú
konczér, - Leánykonczér, - Fejes domolykó , - Nyúl domolykó, - Agassiz
csabak, - Fürge cselle, - Vésettajkú paducz, - Réti csík, - Kövi csík,
- Vágó csík, - Bába csík, - Köz csuka, - Lápi pócz, - Leső harcsa, -
Pénzes pér, - Dunai galócza , - Lazacz pisztráng, - Sebes pisztráng, -
Vándor alóza, - Síkos angolna, - Szín tok, - Kecsege tok, - Gmelin
tok, - Sőreg tok, - Faj-tok, - Vágó tok, - Viza tok, - Vak ingola, -
Planer ingola.
A magyar népies halászat mesterszótára
A magyarországi halak csoportos szótára
Szepességi és erdélyi német halnevek
Szláv halnevek (tót és horvát)
Oláh halnevek
Mesterszótár
Irodalom
Betűrendes tárgymutató
Halfajmutató táblák
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Rajzokkal illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03104
urn:nbn:hu-5083 (URI)
Forrás:
A magyar halászat könyve / ... írta Herman Ottó$Budapest : K. M. Természettud. Társ., 1887
Kapcsolat:
Magyar néprajz : Halászat (http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/02/62.html)
Horgász.lap (http://horgasz.lap.hu)
Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról (http://mek.oszk.hu/00500/00550/)
Bíró Péter: Magyarország halairól - németül (http://epa.oszk.hu/00700/00775/00010/1999_10_19g.html)
Székely Sándor: Herman Ottó (http://mek.oszk.hu/04200/04244/)
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó : Az utolsó magyar polihisztor élete és kora (http://mek.oszk.hu/04300/04326/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország