Ugrás a tartalomhoz

A keresztény nő

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02900/02906
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Család, társas kapcsolatok
Vallás, egyház
Cím:
A keresztény nő
egységesített cím: Keresztény nő
Létrehozó:
Ruschek Antal
elektronikus rögzítés: Vincze László
korrektor: Nagy László
Dátum:
beszerezve: 2005-07-08
Téma:
Keresztény vallások
vallási erkölcs
Nők, feminizmus
anyaság
Erotika, szexualitás
nemi erkölcs
kereszténység
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Az előző kiadás előszava
Jelen kiadás előszava
I. A nő hivatása
II. A gyermekleány
III. A hajadon
IV. A hitves nő
V. Az anya
VI. A nő egyedül
Az özvegy nő
A házasságon kívül
A szerzetesnő
Kivonat: Előszó
A Budapesti Katholikus Kör elnöksége, ez idei nagybőjti felolvasó
estéit, tárgyukban összefüggő és egységes felolvasások által kivánta
betölteni, s ezek megtartására alulirottat kérte fel.
Szives készséggel vállalkoztam a munkára. Felolvasásaim tárgyát az a
körülmény határozta meg, hogy ez estéket legnagyobbrészt hölgyközönség
látogatja.
A keresztény nőről szóltak azok, a mint élete utjait bevilágítja a
boldogságos szűz Anya példájának vezérlő fénye.
Tehát a nőről: eszményi magasságban.
Megismételem a mit bekezdő felolvasásom folyamán mondtam: Biztatást e
gondolatokhoz az asszonyok legelsőjének, a szűz Anyának szent
oltáráról vettem, és jogot azok előadásához amaz édes emlékekből
merítettem, melyek a papot is közel állítják egy reá nézve áldott
nőnek: az édes anyának még dobogó szívéhez, vagy beborult sirhalmához.
Századunk nagy alakjainak, Dupanloup, Bougaud, francia püspököknek
példája, kik éveken át tartottak beszédeket a nő, az anya hivatásáról,
arra tanított, hogy helyes dolog azon szivekhez beszélni, melyeken
nevelődik a jövő.
Hogy a gondolatok, melyeket hallgatóságommal közöltem, szélesebb körbe
is eljussanak, könyvbe foglalva továbbítom azokat, megtartva mégis
felolvasási alakjokat, a mint azok eredetileg világra jöttek.
Szivesen hallgatták, talán szivesen olvassák is e gondolatokat, s a
mit a jó akarat megalkotott, Isten áldása gyümölcsözővé teszi a
szivekben.
Egyébkint pedig tartsuk emlékezetünkben Wiseman biboros szavát,
melyet ugy látszik keserü tapasztalatok adtak ajakára: «Engedjetek
mindenkinek annyi jót tenni és ugy, a mennyit és a miképp kiki csak
tehet.»
Budapest, 1897. A fájdalmas Anya ünnepén.
Ruschek Antal
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
megjegyzés: A rajzok hiányoznak.
Nyelv:
magyar
Típus:
beszéd(ek)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02906
urn:nbn:hu-4887 (URI)
Forrás:
A keresztény nő / Ruschek Antal$Budapest : Szent-István Társulat, 1898
Kapcsolat:
Csőgl János: Házassági ABC (http://mek.oszk.hu/00100/00167/)
Ruschek Antal: A keresztény nő (http://web.axelero.hu/kesz/jel/04_03/kereszteny_no.html)
Nő vagyok: én, itt, most : A nők szerepe és értéke a társadalomban (http://mek.oszk.hu/04000/04087/)
Kecskés Pál: A házasság etikája (http://www.communio.hu/ppek/k171.htm)
Schütz Antal: A házasság (http://www.communio.hu/ppek/k109.htm)