Ugrás a tartalomhoz

Logikai elemek és kapcsolások ; Gráfelméleti alapfogalmak

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02900/02901
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Matematika, geometria
Számítástechnika, hálózatok
Elektrotechnika, elektronika
Cím:
Logikai elemek és kapcsolások ; Gráfelméleti alapfogalmak
sorozatcím: Informatikai segédkönyv
egységesített cím: Logikai elemek és kapcsolások ; Gráfelméleti alapfogalmak
egységesített cím: Gráfelméleti alapfogalmak
Létrehozó:
Balogh Sándor
Dátum:
beszerezve: 2005-07-07
Téma:
Matematikai logika
logikai művelet
Gráfelmélet
informatika
Számítástechnika általában
Mikroelektronika, áramkörök
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Logikai elemek és kapcsolások
A matematikai logika fogalma

Ítéletek, logikai értékek, összetett ítéletek

Logikai műveletek

Negáció, konjunkció, diszjunkció

Implikáció

Ekvivalencia
Feladatok

Matematikai logika és a kettes számrendszer

Logikai műveletek áramkörei

Számoló áramkörök összeállítása

Logikai hálózatok
Gráfelméleti alapfogalmak
Bevezetés.

Néhány gráfelméleti jelölés

Szomszédsági (csúcs-) mátrix, élmátrix, súlymátrix
Gyakorló feladatok

A fokok és az élek száma közötti összefüggés
Gyakorló feladatok

Egyszerű gráfok
Gyakorló feladatok

Út, vonal, séta, kör

Összefüggő gráfok
Gyakorló feladat

Fák, erdők
Gyakorló feladatok
Kiegészítő olvasmány
Rövidítések
Felhasznált irodalom
Kivonat: Annotáció
A középiskolai informatikai tananyag két mellőzött fejezetének
oktatásához és tanulásához nyújthat segítséget az első két fejezet.
A LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK c. fejezet alapfokon ismerteti a
számítástechnikai, valamint algoritmizálási (programozási) szempontból
fontosabb logikai műveleteket, továbbá konkrét példán mutatja be a
matematikai logika és a gépi számolás kapcsolatát.
A GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK c. fejezet azoknak szól, akik
először ismerkednek a matematikának - informatikának ezen
egyre terebélyesedő ágával. A fejezet egyszerű példákon, kevés
matematikával, halmazelméleti jelölések mellőzésével, vezeti be az
olvasót a gráfok világába. A programozási nyelvek valamelyikében
legalább alapfokon járatos érdeklődő számára világossá válik, miként
lehet nyelvi adatstruktúrák segítségével (mátrix - tömb) leírni a
gráfokat. Ez sok gyakorlati feladat gépi megoldását teszi lehetővé.
Az elméleti ismertetést szemléltető példák és önálló megoldásra váró
feladatok kísérik.
Az informatikai (számítástechnikai) szakirodalom olvasása közben az
olvasó számtalan esetben találkozik olyan, általában, angol szavakból
képzett rövidítésekkel, melyek érthetetlen titokzatosságukkal épp a
lényeg megértését akadályozzák. A RÖVIDÍTÉS-SZÓTÁR c. rész ábécé
sorrendben ezekből tartalmaz majdnem háromszázat eredeti jelentésük
feltüntetésével és rövid magyarázattal.
A segédkönyv hasznos lehet az informatikát oktató középiskolai tanárok
és diákok számára.
megjegyzés: Függelék: Számítástechnikai rövidítés-szótár
Nyelv:
magyar
Típus:
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02901
urn:nbn:hu-4882 (URI)
Forrás:
Logikai elemek és kapcsolások ; Gráfelméleti alapfogalmak / Balogh Sándor$Beregszász : KMPSZ, 2004
Kapcsolat:
Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben (http://mek.oszk.hu/02600/02618/)
Gráfelmélet az Interneten (http://www.sulinet.hu/matek/graf.htm)
Információtechnológiai Oktatási Laboratórium : Elektronikusan elérhető jegyzeteink (http://itl7.elte.hu/html/)
Dr. Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek (http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/online/digital.php)