Ugrás a tartalomhoz

Álmodik a múlt

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02800/02899
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Néprajz, antropológia
Szépirodalom, népköltészet
Szórakozás, játék
Cím:
Álmodik a múlt
alcím: Kicsiknek és nagyoknak, a Dunán innen, és a Dunán túl
egységesített cím: Álmodik a múlt
Létrehozó:
Móser Zoltán
korrektor: Laskay Gabriella
Dátum:
beszerezve: 1997-11-19
2005-07-01 (javított változat)
Téma:
Folklorisztika
folklór
Életmód, szokások
népszokások
Magyar népköltészet
legenda
Művelődéstörténet
Szórakozás- és játéktörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető helyett
I. A múlt töredékei
Julianus három útja
(A magyarság őstörténetéről és a Bicinia Hungaricákról)
Síppal, dobbal és (nádi)hegedűvel
(A fejér és zöld farsangról, valamint három hangszerről)
A magyarok szimfóniája
(Mit is hallott Gellért püspök?)
Melyik István, melyik király?
(Egy vértanúról, egy királyról és egy fejedelemről)
Szent és pogány
(Rex Ladislaus)
Várkörjárás
(Változatok egy gyermekjátékdalra)
II. Ha tótágast áll a világ
Farsang és Böjt csatája
(Űzték már a Farsangot)
Eszem-iszom ország
(Eldorádó)
Borjúnyerítés és királysóhaj
(Fordított világ)
Ballag Bábi a berekben...
(Láncversekről és dalokról egy "ehető" vers kapcsán)
III. Százarcú jelkép
Messze túl
(Ki játszik ilyet?)
Piros betűs ünnepek
(Pogányok és keresztények)
IV. A legrövidebb és a leghosszabb napról
Egy kép szögletéből Betlehembe
(Szent Ferencre gondolva)
Hosszú, mint a Szent Iván napi ének
(Rejtett kincseink)
Utószó
Melléklet
Bibliográfia
Kivonat: Ismertető
Móser Zoltán kötete elsősorban kisgyerekeknek szól, őket kívánja
bevezetni a magyar múlt szépségeibe, mélységeibe. Nem történelemkönyvet írt,
hanem felidéz néhány epizódot és alakot a magyar múltból, elsősorban a régmúltból,
a történelmi múltból, így érzékeltetve: "mélységes mély a múltnak kútja",
Julianus három útja például forrás- szerűen igazolható történelmi esemény, perspektivikusan
azonban az ősidők homályát idézi fel. Móser úgy tudja bemutatni azt, ami biztosan
igaz és hitelesíthető, hogy egyúttal a képzeletnek is szabad utat enged. Így
cselekszik Gellért püspök esetében is (A magyarok szimfóniája). Elmondja,
újrameséli azt, ami a Gellért-legendákban olvasható, majd kiegészíti mindazzal
- mesével, képzelettel, álommal -, ami elvezetheti az ifjú olvasókat akár a
magyarság etnogenéziséig is. De betemetett tárnákat nyitogat a Szent Lászlóval
kapcsolatos fejezet is (Szent és pogány) és még sokkal inkább azok a
részletek, amelyek a régi magyarok babonáiról, ünnepeiről, szokásairól, hiedelmeiről
szólnak (Változatok egy gyermekjátékdalra; Eldorádó; Láncversekről és dalokról
egy "ehető" vers kapcsán stb.). Őstörténet és folklorisztika,
mondavilág és történelemtudomány ötvöződik a kötet fejezeteiben, amelyek legvonzóbb
vonása az, hogy minden előismeret nélkül is élvezettel olvashatók, ugyanakkor
nem engednek megállást. Aki "beleolvasta" magát a könyvbe, kíváncsi
lesz a középkori magyar irodalomra, a néprajzi könyvek információira, a korai
magyar történelemmel foglalkozó művekre is. Kitűnő könyv, elsősorban a tizenéveseknek
érdemes ajánlani a tartalmas utószóval, irodalomjegyzékkel és jegyzetekkel kiegészített
kötetet.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Az illusztrációk nagy része hiányzik.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02899
urn:nbn:hu-4880 (URI)
Forrás:
Álmodik a múlt : kicsiknek és nagyoknak, a Dunán innen és a Dunán túl / Móser Zoltán$Csíkszereda : Pro-Print Kvk. ; Székesfehérvár : Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1997$ISBN 973 97734 9 4
Kapcsolat:
Móser Zoltán: A hagyomány szövedéke ha fölfeslik valahol (http://epa.oszk.hu/00300/00381/00083/moser.htm)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország