Ugrás a tartalomhoz

A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02700/02779
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában
alcím: 17. század vége - 19. század eleje
sorozatcím: Erdélyi tudományos füzetek
egységesített cím: Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában
Létrehozó:
Kovács Kiss Gyöngy
sorozatszerkesztő: Dávid Gyula
Dátum:
beszerezve: 2005-06-01
Téma:
Európai országok történelme
Erdély története
Magyar történelem 1527-1790
Habsburg-uralom
Magyar történelem 1791-1867
abszolutizmus
Magyar irodalom története
erdélyi magyar irodalomtörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
I. A Habsburg-abszolutizmus fő erdélyi irányvonalai
I. 1. Elméleti alapok a 17. század végén, a 18. század elején
I. 2. A Habsburg-abszolutizmus politikai programja
I. 3. Az abszolutizmus gazdaságpolitikája
I. 4. Az abszolutista rendszer bevezetésének erdélyi következményei
II. Az erdélyi emlékirodalom
II. 1. Történelmi források, proveniencia
II. 2. Tartalmi-formai jegyek
II. 3. A tárgyalt korszak jelentősebb erdélyi emlékírói
III. A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a magyar nyelvű
emlékirodalom láttatásában
III. 1. A bécsi politika megnyilvánulási formái
III. 2. A császári politikai és katonai hatóságok tevékenysége; a Habsburg-uralom
megszilárdítását célzó módszerek és eszközök
IV. A Habsburg-uralom erdélyi következményei
IV. 1. A politikai élet és az intézményrendszer területén jelentkező átalakulások
IV. 2. Gazdasági következmények
IV. 3. A szellemi és művelődési élet változásai
V. Következtetések
Bibliográfia
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
emlékiratok
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02779
urn:nbn:hu-4759 (URI)
Forrás:
A Habsburg-uralom erdélyi kiteljesedésének folyamata a korabeli magyar emlékirodalom láttatásában : 17. század vége - 19. század eleje / Kovács Kiss Gyöngy$Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2000$(Erdélyi tudományos füzetek ; 228.)$ISBN 973 9929 98 2
Kapcsolat:
Erdély története : Erdély a Habsburg-birodalomban (http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/307.html)
Erdélyi fejedelemség története (http://www.medibit.hu/historia/fejedelmek_index.htm)
Kétfejű sas : A Habsburg-uralom Magyarországon (1699-1790) (http://mek.oszk.hu/01900/01902/)
Erdélyi fejedelemség.lap (http://www.erdelyifejedelemseg.lap.hu/)
Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben (http://mek.oszk.hu/01600/01642/)
Kolozsvár 1000 éve : A 2000. október 13-14-én rendezett konferencia előadásai (http://mek.oszk.hu/02600/02659/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 17-19. sz.
térbeli: Erdély