Ugrás a tartalomhoz

Általános geológia

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02700/02736
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Biológia, etológia
Földtudományok, földrajz
Cím:
Általános geológia
egységesített cím: Általános geológia
Létrehozó:
Schaffer X. Ferenc
fordító: Balogh Margit
szerkesztő: Papp Károly
elektronikus rögzítés: Vincze László
elektronikus rögzítés: Sápi Sándor
korrektor: Sápi Sándor
Dátum:
beszerezve: 2005-05-10
Téma:
Geológia, földtörténet
földtudományok
Természeti földrajz
ásványi nyersanyagok
Őslénytan
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
A szerző előszava a magyar kiadáshoz
Mi a földtan?
I. A Föld és erőforrásai
A Föld keletkezése
A Föld alakja, nagysága és felülete
A Föld sűrűsége
A Föld melege
A Föld belseje
A Föld erőforrásai
A Föld mágnesessége
Radioaktív folyamatok
Meteoritek
II. A Föld belső erőinek működése
A) A vulkáni jelenségek
B) A földkéreg zavargásai
C) Földrengések
III. A Föld felszíni erőinek működése
Az exogén erők hatása
A) Az elmállás
B) A letarolás
C) Az üledékes kőzetek képződése
D) A megkövesedés (fosszilizáczió) folyamata
IV. A belső (endogén) erők összhatása a föld felszínének arczulatán
A hegyképződést magyarázó elméletek
A földrengések eloszlása a Föld felszínén
A mult és a jelen vulkánossága
Függelék
I. fejezet. A földmelegségi mélységi fokozat (geotermikus grádiens) Magyarországban
II. fejezet. A Szent Anna-tó vulkáni krátere
III. fejezet. A torjai Büdös-hegy posztvulkános jelenségei
IV. fejezet. Hazánk nagyobb földrengései
V. fejezet. Magyarország artézi kútjai
VI. fejezet. A magyar birodalom ásványos vizei
VII. fejezet. Magyarország ércztelepei
VIII. fejezet. Hazánk ásványszéntelepei
IX. fejezet. A földgáz jövője hazánkban
X. fejezet. Gipsz- és sóbányáink
Mesterszavak jegyzéke
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: 500 szövegközti képpel.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02736
urn:nbn:hu-4712 (URI)
Forrás:
Általános geológia / írta Schaffer X. Ferencz$Budapest : Magyar Természettud. Társ., 1919
Kapcsolat:
E. S. Grew: A modern geológia (http://mek.oszk.hu/02100/02104/)
Földtan.lap (http://foldtan.lap.hu)
Robert Gheyselinck: A nyughatatlan Föld (http://mek.oszk.hu/00500/00577/)
Raoul Francé: Földünk kincsei (http://mek.oszk.hu/02000/02064/)
Földtani alapfogalmak (http://mek.oszk.hu/02900/02910/)
Bozóky Endre: Kis physikai földrajz (http://mek.oszk.hu/03300/03303/)
Vadász Elemér: A geológus munkája : Bevezetés a földtani megfigyelésbe (http://mek.oszk.hu/03400/03415/)
Bogsch László: Földünk története (http://mek.oszk.hu/03500/03578/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország