Ugrás a tartalomhoz

A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02300/02336
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából
alcím: Szociológia doktori (PhD) értekezés
egységesített cím: Magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából
Létrehozó:
Pintér Róbert
Dátum:
beszerezve: 2005-01-13
Téma:
Információs társadalom
információpolitika
Internet használat
információs társadalom
informatikai stratégia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
Előrebocsátó megjegyzések a témaválasztás okairól
Röviden az értekezés céljáról és módszertanáról
A disszertáció felépítése és néhány megállapítása dióhéjban
Első rész:
Az információs társadalom fogalma, modelljei és kelet-közép-európai fejlettsége
Az információs társadalom fogalma: utópia, mozgósító jelszó és valóság
Bevezetés: az utópiához való jog
Első diskurzus: az internet az ördög műve
Második diskurzus: a jövőben minden jó lesz
Harmadik diskurzus: Athén vagy Orwell?
Technorealizmus
Öt társadalomtudományi megközelítés
Castells elmélete dióhéjban
Összegzés: utópia, mozgósító jelszó és valóság


Információs társadalmi modellek
Bevezetés: információs társadalom-e Magyarország?
A castellsi elmélet újragondolása: piaci, autoriter és jóléti információs
társadalom
A modernizáció főszereplői
Egy kelet-közép-európai modell létjogosultsága
Befejezés: egységes Európa, de milyen?


Kelet-közép-európai információs társadalmak az uniós csatlakozás tükrében
Bevezetés
Az információs társadalmi fejlettség jelenlegi szintje
Az információs társadalmi fejlődést meghatározó faktorok
Információs politika a csatlakozás előtt, illetve a jövőbeli politikai orientációk
A kutatás margójára: kelet-közép-európai hittételek és leegyszerűsített információs
társadalom
Második rész:
A magyar információs társadalmi fejlődés és fejlesztés a szereplők szempontjából
Bevezetés - észrevétlen információs társadalom: röviden a második rész
felépítéséről
Módszertani megfontolások
A sajátos magyar fejlődés nyomában: észrevétlen információs társadalom
Az észrevétlenség jellege: általános és egyedi


Politika: átfogó információs társadalom stratégiai kezdeményezések Magyarországon
Bevezetés: az információs társadalom hazai előtörténete
Az információs politikai tudatosság erősödése (1994-től 2000-ig)
Az első információs társadalmi stratégiák: a NITS és a Széchenyi-terv (2000-2002)
Kormányváltás és új stratégia (2002-2004)
Az információs politika értékelése: rossz hagyományok és a teljes információs
stratégia hiánya
Befejezés: a politika felelőssége a jövő lehetséges forgatókönyveinek alakításában


Az információs társadalmi fejlettség mérése
Bevezetés: a felkészültségi vizsgálatoktól a hatások méréséig - nemzetközi
trendek
A piaci szereplők kutatási tevékenysége Magyarországon
Kormányzati szerepvállalás az információs társadalom mérésében és kutatásában
Akadémiai szféra: intézményesülő információs társadalom kutatás
Befejezés: mitől függ a hazai kutatások megújulása?


Az "új gazdaság" és fejlesztésének kontextusa Magyarországon
Fogalmi és módszertani kihívások
Az "új gazdaság" lehetséges értelmezései Magyarországon
A magyar helyzet: sajátos kettősség a fejlettségben
Fejlődés a cégek felől: a felhasználók és az állam kettős szorításában
Befejezés: reménykedés, tanácstalanság és felzárkózási kényszer


Társadalmi aktivitás, nyilvánosság és közbeszéd
Bevezetés: az információs korszak hétköznapi szemmel
Középpontban az alacsony internet-használat
Felhasználóvá tenni mindenkit: tartalom, hozzáférés, eszközök és információs
írástudás
Percepciók, diskurzusok és mítoszok a társadalomban, illetve a közbeszédben
Röviden egy központi diskurzusról: a drága internet és a Matáv
Befejezés: az átalakulás tétje


Befejezés: a kutatás konklúziói
Az információs társadalom fejlesztés magyar "modellje"
A vizsgálat kiterjesztése és kutatási kérdései - a modell rövid leírása
Észrevétlen rendszerek és human interface - további kutatási javaslatok a
társadalmi átalakulás hatásainak megragadásához
Befejezés
Bibliográfia
Melléklet:
A Széchenyi Terv informatikai programjának kezdeményezései

A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) központi kiemelt programjai
röviden

A Harvard University readiness-vizsgálatának indikátorai
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02336
urn:nbn:hu-4395 (URI)
Forrás:
A magyar információs társadalom fejlődése és fejlettsége a fejlesztők szempontjából : Szociológia doktori (PhD) értekezés / Pintér Róbert$Budapest : ELTE Társ.tud. Kar, 2004
Kapcsolat:
Csorba József: Információ és állam (http://mek.oszk.hu/02300/02308/)
Pintér Róbert: Szakmai írások (http://www.artefaktum.hu/irasok.htm)
Magyar információs társadalom : Éves jelentés, 2004 (http://mek.oszk.hu/02700/02725/)
Z. Karvalics László: Szemlélet, módszertan és szervezet : Az információs társadalom magyar stratégiájának irányításához (http://www.inco.hu/inco2/tudas/cikk2r.htm)
A magyar társadalom és az internet 2005 végén (http://mek.oszk.hu/04200/04256/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország