Ugrás a tartalomhoz

Üzenet a végekről II.

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02300/02324
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Szépirodalom, népköltészet
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Cím:
Üzenet a végekről II.
alcím: Kárpátalja
egységesített cím: Üzenet a végekről II.
Létrehozó:
Gubcsi Lajos
fotós: Molnár Beátrix
Dátum:
beszerezve: 2005-01-07
Téma:
Művészettörténet
magyar művészettörténet
Helytörténet, helyismeret
Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom
Határontúli magyar irodalom
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Gubcsi Lajos: Némán, meghatódottan
Gubcsi Attila: Emberek a hegyekben
Krúdy Gyula Három király című trilógiájából, a Mohács című regényéből
Keleti Kárpátok
Verecke
Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól
Kárpátalja
Kovács Vilmos: Verecke
S. Benedek András: Zöldár
Kölcsey Ferenc: Huszt
P. Mester: A magyarok cselekedeteiről (1217 előtt)
Hung vára
Huszt
Révai Nagylexikon: Munkács
Bartha Miklós: Kazár földön
Az uradalom c. fejezet
Gyökereink: Munkács, a kősziklára épült vár
Munkács város Statutuma
Igen szép siralmas ének
Munkács várában 1686. 22. Maii keszentettek az én édes gyermekeim Szent Ilona
napján
Fodor Géza: Munkács vára 1686. január 17-én, (még) Zrínyi Ilona idejében
R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc (részletek)
Az Emlékiratból
S. Benedek András: Munkács
Győrfi Sándor: Munkács, 1688. január 17
S. Benedek András: Kurucdal
Verbőc
Vesztett csaták után
Szívem
Egykori vitéz éneke
Küzdelem
Sütő Kálmán: Ahol Kiss Albert zászlót bontott
Itt nem teremnek álmok (részlet)
Vári Fábián László: Útban Törökország felé
Gubcsi Attila: Cellában - tatukával
Petőfi Sándor: A munkácsi várban
Útirajzok
Meleg dél van
A Tisza
Ungvár
Beregszász
Vári Fábián László: Majtény
Félegyházától Segesvárig
A tenger nevében
Ady alkonya
Rabének: ha elmegyek Beregszászba
Magyar Géniusz: Munkácsy Mihály
Fodor Géza: Képsorok Munkácsy Mihály albumából
Templomaink, emlékeink
Bartha Miklós: Kazár földön (1901)
Gubcsi Attila: Tanyasiak
Kárpátaljai magyar arcok
Nagy Zoltán Mihály: Sors, megírva
Magyar ének
A sátán fattya
Zselicki József: ne viruljon
1972
Kecskés Béla: Ujjam hegyén csillag
Dupka György: Vajon mások lennénk?
Füzesi Magda: Anyám
Balla D. Károly: Hosszú, hosszú ez az éjjel
Feszület
éjféli harangszó
Balla Gyula: In memoriam Sáfáry László
Sáfáry László: Most hazamegyek
Árverés
Kemények vagyunk
Kovács Vilmos: Bikaháton
Holnap is élünk (részlet)
Testamentum
Tamás Mihály: Családirtás
Bartha Gusztáv: Borzsa
Kovács Vilmos: Kárpátok
Munkácsy Mihály: Siralomház
Vári Fábián László: Sírfelirat
Gubcsi Attila: A remény - mamukával
A Magyar Művészetért-díj művészeinek névsora 1987-2004
megjegyzés: Fotókkal, festményekkel illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
antológia
művészeti album
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02324
urn:nbn:hu-4306 (URI)
Forrás:
Üzenet a végekről II. Kárpátalja / Gubcsi Lajos$Budapest : GL-4 Kft., 2004$ISBN 963 214 311 6
Kapcsolat:
Üzenet a végekről I. : Felvidék (http://mek.oszk.hu/01900/01950/)
Kárpátalja.lap (http://karpatalja.lap.hu)
Üzenet Erdélyből : A III. évezred (http://mek.oszk.hu/01600/01651/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Kárpátalja