Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom története 1945-1975

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02200/02227
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
A magyar irodalom története 1945-1975
egységesített cím: Magyar irodalom története 1945-1975
Létrehozó:
szerkesztő: Béládi Miklós
szerkesztő: Rónay László
elektronikus rögzítés: Infograf Bt.
Dátum:
beszerezve: 2004-12-02
Téma:
Magyar irodalom története
magyar irodalomtörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. kötet
Irodalmi élet és irodalomkritika
Irodalomtörténet és élő irodalom
A korszak irodalmi élete
A korszak irodalomszemlélete
A rövidítések jegyzéke
Névmutató
II./1-2. kötet
A költészet
Bevezetés
Líratörténeti folyamatok és műfaji változások
A századforduló hangja és a konzervatív költészet utóélete
A vallásos költészet
Három nemzedék
A népi és népies lírikusok
Az avantgarde utóélete
A szocialista mozgalom vonzásában
Az Újhold költői
A szocialista fordulat költői
A tűz-tánc költői
A hatvanas évek költői
Új nemzedékek a lírában
Függelék
A rövidítések jegyzéke
Névmutató
III./1-2. kötet
A próza
Bevezetés
Folyamatok és műfaji változások
A belletrisztika
A vallásos prózaírás
A Nyugat három nemzedéke
A Nyugat árnyékában
Emlékírók
Népi és népies prózaírók
Az avantgárd utóélete
A szocialista mozgalomban
Irányzatok metszéspontján: három összegező
Az Újhold prózaírói
A sematizmus és meghaladása
A hatvanas évek prózaírói
Új nemzedékek a prózában (Kitekintés)
Az esszéírás
A műfordítás 1945-1975 között
A drámaírás és a színházi élet megújulásának első évei: 1945-1949
A sematizmustól az új magyar drámáig: 1949-1975
A dráma 1975 után (Kitekintés)
Életrajzi jegyzetek
Rövidítések jegyzéke
Névmutató
IV. kötet
A határon túli magyar irodalom
Kisebbségi irodalom - nemzetiségi irodalom
A csehszlovákiai magyar irodalom
A jugoszláviai magyar irodalom
A kárpát-ukrajnai magyar irodalom
A romániai magyar irodalom
A nyugati magyar irodalom (Vázlat)
A rövidítések jegyzéke
Névmutató
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
text/xml (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02227
urn:nbn:hu-4206 (URI)
Forrás:
A magyar irodalom története 1945-1975 / szerkbiz. Béládi Miklós [et al.]$Budapest : Akadémiai K., 1981-1990$ISBN 963 05 2815 0
Kapcsolat:
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka (http://mek.oszk.hu/01100/01149/)
Digitális Irodalmi Akadémia (http://www.irodalmiakademia.hu)
Kortárs magyar írók, 1945-1997 : Bibliográfia és fotótár (http://mek.oszk.hu/00000/00019/)
A magyar irodalom története (http://mek.oszk.hu/02200/02228/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1945-1975
Létrehozó:
Akadémiai Kiadó, 1981-1990