Ugrás a tartalomhoz

A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02200/02209
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Hadtudomány, katonapolitika
Cím:
A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete
alcím: 1597-1997
egységesített cím: Pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete
Létrehozó:
bevezetőt írta: Pálffy Géza
szerkesztő: Pálffy Géza
szerkesztő: Hermann István
Dátum:
beszerezve: 1998-06-26
2004-11-19 (további elektronikus változatok)
Téma:
Magyar történelem 1527-1790
magyar történelem
Hadtörténet
török hódoltság
Helytörténet, helyismeret
helytörténet
várak
forrás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Üdv az Olvasónak!
Pálffy Géza
Pápa a hosszú török háborúban
Géza Pálffy
Die Grenzfestung von Pápa im "Langen Türkenkrieg" mit besonderer
Berücksichtigung auf die Zurückeroberung von den Türken im Jahre 1597
Okmánytár a pápai végvár 1594-1597. évi történetéhez
Bevezetés
I. rész A pápai vár elhagyása 1594-ben
II. rész Pápa a török szultán végvára (1594-1597)
III. rész Pápa visszafoglalása 1597-ben
A felhasznált levéltári források jegyzéke
A felhasznált irodalom jegyzéke
Az irodalomjegyzékben és a levéltári hivatkozásokban használt
rövidítések
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Német nyelvű összefoglalóval.
megjegyzés: Az elektronikus változatból a képanyag hiányzik.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
dokumentum(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02209
urn:nbn:hu-4189 (URI)
Forrás:
A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete : 1597-1997 / a bev. tanulmányt írta és az okmányokat összeáll. Pálffy Géza$Pápa : Jókai Mór Városi Könyvtár, 1997$ISBN 963 04 8503 6
Kapcsolat:
Tanulmányok Pápa város történetéből (http://mek.oszk.hu/02100/02182/)
Veszprém Megyei Helyismereti Tár (http://www.ekmk.hu/helyismeret/veszprem.html)
Domokos György: A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete, 1597-1997 (http://epa.oszk.hu/00000/00018/00002/pdf/)
Dr. Hermann István: Pápa történetének rövid foglalata (http://jmvk.compunet.hu/admin/varos_tort/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16. sz.
időbeli: 1594-1597
térbeli: Magyarország
térbeli: Pápa