Ugrás a tartalomhoz

Agricola évszázada

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02200/02207
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Bányászat, vízügy
Anyagtudományok, kohászat
Történelem, helytörténet
Cím:
Agricola évszázada
alcím: Georgius Agricola (1494-1555) születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak el?adásai
sorozatcím: Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéb?l
egységesített cím: Agricola évszázada
alcím: Miskolci Egyetem 1994. június 29.
Létrehozó:
szerkeszt?: Zsámboki László
elektronikus szerkesztés: Király Péter
Dátum:
1996-10-26 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Ipartörténet
bányászat
Ipartörténet
kohászat
M?vel?déstörténet
m?vel?déstörténet
Agricola, Georgius (1494-1555)
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Kovács Ferenc
El?szó
Benke István
Kutatási módszerek és eredmények a bányászati technikatörténetben
Bessenyei József
Agricola Oratio de bello adversus turcam suscipiendo cím? röpirata és a 16.
század els? felének törökellenes publicisztikája
Gulyás József és Remport Zoltán
A vas jelenléte Agricola világában és korában
Horváth Zoltán
A réz kohászata Agricola korában
Heckenast Gusztáv
Adatok Agricola recepciójáról a 16. századi Magyarországon
Mastalir Ern?né
Erd?gazdálkodás Agricola korában
Szabó Béla
A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. században
Szemán Attila
Georgius Agricola De re metallica c. m?vének
újabb magyar vonatkozású metszetei
Faragó Tamás
Adatok a bányász- és kohásznépesség reformkori demográfiájához
(Fels?bánya és Igló, 1830)
Zsámboki László
Gondolatok a bányászati és kohászati tudomány
és szakirodalom 16. századi kibontakozásáról
Agricoláról néhány sorban
A kötet szerz?i
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Az elektronikus változatból az ábrák és táblázatok hiányoznak.
Nyelv:
magyar
Típus:
konferencia el?adás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02207
urn:nbn:hu-4187 (URI)
Forrás:
Agricola évszázada : Georgius Agricola születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak el?adásai / szerk. Zsámboki László$Miskolc : Miskolci Egyetem, 1994$ISBN 963 661 241 2
Kapcsolat:
Georgius Agricola: A föld alatti él?lények (http://mek.oszk.hu/09100/09115/)
Dr. Kemenes Pál: Georgius Agricola emléke (http://www.geocities.com/tapir32hu/agricola.html)
Jószerencsét! - életrajzok: Georgius Agricola (http://www.joszerencset.hu/eletrajz/agricola.htm)
Wikipédia : Georgius Agricola (http://hu.wikipedia.org/wiki/Georgius_Agricola)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16. sz.