Ugrás a tartalomhoz

A "hely" és a "fej"

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02100/02194
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A "hely" és a "fej"
alcím: A regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán
sorozatcím: Budapest working papers = Budapesti munkagazdaságtani füzetek
egységesített cím: Hely és a fej
Létrehozó:
Nemes-Nagy József
Németh Nándor
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet
Dátum:
beszerezve: 2004-11-17
2003-11-01 (eredeti változat)
Téma:
Munkaügy
bérek és fizetések
Regionális gazdaság
régió
regionális különbségek
munkanélküliség
statisztikai elemzés
foglalkoztatottság
Tartalmi leírás:
Kivonat: Összefoglalás
A piacgazdasági átmenet alapvetően átrendezte a hazai térszerkezetet.
A folyamatban a radikális és világos makroszerkezeti átalakulás
éppúgy jelen van, mint a társadalom finomszerkezetének, a helyi
sajátosságokat is tükröző módosulása. A tanulmány a térszerkezeti
átalakulást két fontos mutató, az adóköteles jövedelmek és a
munkanélküliségi ráta tükrében elemzi, matematikai-statisztikai
eszközökkel (különböző területi egyenlőtlenségi mutatók, többváltozós
regresszió-elemzés). A vizsgálat az 1990-2000 közötti időszakot öleli
át, különböző térségi szinteken (50 kistérség, 252 város és a teljes
településállomány). A regressziós modellek magyarázó változói között a
fekvés és elérhetőség, az iskolázottság különböző mutatói valamint
településszerkezeti és demográfiai indikátorok szerepelnek. A vizsgált
periódus egészében, a térségi szintek közül pedig különösen a
kistérségek esetében kiugróan magas az elérhetőségi és iskolázottsági
változók befolyása, magyarázó ereje a jövedelmi tér és a munkaerőpiac
tagoltságára. A fekvés elsődlegesen a foglalkoztatási tagoltságban
mutatkozik meghatározó erejűnek, míg a jövedelmi egyenlőtlenségekben a
képzettségi, iskolázottsági hatás a domináns. A tanulmány tartalmazza
a vizsgálati eredmények tábláit és térképeit.
Abstract
The transition process of the last one and a half decade has brought
about fundamental changes in the spatial patterns of Hungary. This
process involved radical changes with clear and dominant factors and
fine mechanisms with unique effects on the microstructure of society.
On the base of quantitative models (different inequality indices,
multivariate regression analysis) the paper investigates the
determinants of the regional differences, changing regional structure
of two main indicators: taxable incomes per capita and unemployment
rates (dependent variables). The period of the investigation is the
1990-200 . In the models the authors use different spatial units:
microregions (50 units), cities and towns (252 settlements) and all
of the settlements of the country (300 units). The explanatory
variables are the different measures of location (distance from the
Western borders and the capital), the indicators of the human,
educational potential (persons with university degree, illiterate
persons) and some other social-demographic indicators (urban
population, ageing coefficient). In the whole period and on all
spatial levels (first of all on the microregional) the degree of
determination of the location and the human capital indicators is
very high, they are mutually supported by each other. The role of the
geographic location is strongest in the spatial processes of the
labour market (characterising with clear regional gaps in the
unemployment pattern first of all at the beginning and the end of
the decade), while the regional income differences (growing and
stagnating on high level) leads first of all by the human capital, the
spatial concentration of skilled workforce. The paper contains the
main tables and maps of the results.
megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02194
1785-3788 (ISSN)
urn:nbn:hu-4176 (URI)
Forrás:
A "hely" és a "fej" : A regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán / Nemes-Nagy József, Németh Nándor$Budapest : MTA KTK, 2003$(Budapesti munkagazdaságtani füzetek, 1418-3331 ; 2003/7.)$ISBN 963 9321 90 7
Kapcsolat:
Faluvégi Albert: A társadalmi-gazdasági jellemzők területi alakulása és várható hatásai az átmenet időszakában (http://mek.oszk.hu/01800/01875/)
Fazekas Károly: A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon (http://mek.oszk.hu/01400/01484/)
Lőcsei Hajnalka: A vidéki városi agglomerációk fejlődési pályája (http://mek.oszk.hu/02200/02291/)
Faluvégi Albert et al.: A hely és a fej : Munkapiac és regionalitás Magyarországon (http://mek.oszk.hu/03600/03671/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1990-2000
térbeli: Magyarország