Ugrás a tartalomhoz

Magyarország a XX. században

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02100/02185
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Történelem, helytörténet
Politika, államigazgatás
Jogtudomány, b?nözés
Hadtudomány, katonapolitika
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Sport, testnevelés
Vallás, egyház
Cím:
Magyarország a XX. században
egységesített cím: Magyarország a XX. században
Létrehozó:
főszerkesztő: Kollega Tarsoly István
elektronikus szerkesztés: Schivampl Ildikó
Dátum:
beszerezve: 2004-11-09
Téma:
Magyar történelem 1868-1918
magyar történelem
Magyar történelem 1919-1945
társadalomtörténet
Magyar történelem 1989 után
gazdaságtörténet
Politikatörténet
Hadtörténet
Egyháztörténet
Művészettörténet
kultúra
Tudománytörténet
jogtörténet
Művelődéstörténet
tudománytörténet
Természeti földrajz
Sporttörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. kötet
Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás
II. kötet
Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság
III. kötet
Kultúra, művészet, sport és szórakozás
IV. kötet
Tudomány 1. Műszaki és természettudományok
V. kötet
Tudomány 2. Társadalomtudományok
Bibliográfia az I-V. kötethez
Személynévmutató az I-V. kötethez
Kivonat: Ismertető
A Babits Kiadó tekintélyes nagymonográfiája külső megjelenésére
és belső tipográfiájára nézve egyaránt a Révai nagy lexikont idézi, és ez nem
véletlen. Ugyanis ez a szintézissor a nevezetes, máig használatos lexikon reprintjének
aktualizált folytatása. Időhatára a nagy lexikon lezárultától, a századfordulótól
a mostani ezredfordulóig terjed. A kiadvány szerzői a földolgozott tudományszakok
neves művelői közül kerültek ki. Egyszerre gazdag, informatív s szemléletes
a kötetek illusztrációs anyaga; hasznosak az adattáblázatok. A közérthető, semmilyen
lényeges elemről meg nem feledkező kötetek szövegét nem akasztják meg szakirodalmi
hivatkozások, lábjegyzetek, forrásmegjelölések; igényes tudománynépszerűsítő,
mégis olvasmányos a kiadvány stílusa.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: A nagyméretű képek külön zip-elt fájlban is letölthetők.
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
text/xml (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02185
urn:nbn:hu-4167 (URI)
Forrás:
Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]$Szekszárd : Babits, 1996-2000$ISBN 963 9015 08 3
Kapcsolat:
Kettős kötődés : Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) (http://mek.oszk.hu/01900/01905/)
A Dunánál : Magyarok a 20. században (1918-2000) (http://mek.oszk.hu/01900/01906/)
Szabó Miklós: Politikai gondolkodás és kultúra Magyarországon a dualizmus utolsó negyedszázadában (http://mek.oszk.hu/02200/02220/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.
térbeli: Magyarország
Létrehozó:
Babits Kiadó, 1996-2000