Ugrás a tartalomhoz

Magyar színháztörténet

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02000/02065
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Film, színház, el?adóm?vészet
Cím:
Magyar színháztörténet
egységesített cím: Magyar színháztörténet
Létrehozó:
szerkesztő: Székely György
szerkesztő: Kerényi Ferenc
szerkesztő: Gajdó Tamás
Dátum:
beszerezve: 2004-09-02
Téma:
Film- és színháztörténet
magyar színháztörténet
Színházművészet
színjátszás
drámatörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. KÖTET
1790-1873
Bevezető

I. fejezet
A kezdetektől 1790-ig

II. fejezet
A hivatásos színészet intézményesülésének kísérletei (1790-1809)

III. fejezet
Vándorszínészet - harc az állandó színházért (1809-1837)

IV. fejezet
A magyar romantika színháza (1837-1849)

V. fejezet
Megőrzés vagy továbblépés (1849-1873)

Időrendi áttekintés

Források és feldolgozások

Rövidítések jegyzéke

Személynévmutató

Helységnévmutató

Darabcímmutató

Térképek és táblázatok jegyzéke

Képek forrásjegyzéke
MÁSODIK KÖTET
1873-1920
Bevezető

I. fejezet
A magyar színházi struktúra változásai (1873-1907)

II. fejezet
A Monarchia utolsó évtizedének színháza (1907-1918)

III. fejezet
Válságos esztendők (1918-1920)

Időrendi áttekintés

Források és feldolgozások

Rövidítések jegyzéke

Személynévmutató

Darabcímmutató

Képek forrásjegyzéke
Kivonat: Ismertető
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Magyar Könyvklubbal
közösen megjelentette a Magyar színháztörténet 1873-1920 című kötetet (melynek
főszerkesztője Székely György, szerkesztője Gajdó Tamás). A Magyar színháztörténet
első kötete a hivatásos magyar színjátszás 200. évfordulójára jelent meg. A
mű a tudományos kézikönyv igényével 1790-től 1873-ig mutatja be a hazai színházművészet
fejlődésének legfontosabb állomásait. A Magyar Tudományos Akadémia Színház-
és Filmtudományi Bizottságának szellemi irányításával elkészült ennek a munkának
a folytatása.
A Magyar színháztörténet új kötete a 19. század végétől mutatja
be az új színházalapításokat, az európai színjátéktípusok meghonosítására tett
kísérleteket, a kabaré születését és virágzását, a díszlet- és jelmeztervezés
történetét, a báb- és előadóművészet kezdeteit. A könyvfoglalkozik a német nyelvű
társulatok helyzetével, a külföldi vendégművészek játékának hatásaival. Egyúttal
először kerül az olvasó kezébe a korszak vidéki színjátszásáról szóló átfogó
összefoglalás.
A kézikönyvben szereplő tanulmányok az 1873-tól 1920-ig tartó
időszak európai színházművészeti törekvéseiről, a hazai dráma- és színházelméleti
gondolkodásról, a legelső színháztörténeti összefoglalásokról, a századelő és
a századvég színikritikájáról is tájékoztatnak.
Forrás:
http://www.oszmi.hu/kiadvanyaink.shtml
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
text/xml (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02065
urn:nbn:hu-4048 (URI)
Forrás:
Magyar színháztörténet / főszerk. Székely György$Budapest : Akadémiai K. : Magyar Könyvklub : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1990-2001$ISBN 963 05 5647 2
Kapcsolat:
Theátrumi könyvecske : Színházi zsebkönyvek és szerepük a régió színházi kultúrájában (http://mek.oszk.hu/01700/01751/)
Dráma.lap (http://drama.lap.hu)
Magyar színházművészeti lexikon (http://mek.oszk.hu/02100/02139/)
Színészkönyvtár (http://www.szineszkonyvtar.hu/)
A Nemzeti Színház 1848. évi színlapjai (http://mek.oszk.hu/03500/03598/)
A magyar színház európai kontextusban (http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/szintort.htm)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1790-1920
térbeli: Magyarország