Ugrás a tartalomhoz

"A Tudománynak háza vagyon"

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02000/02053
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Fizika, atomfizika
Matematika, geometria
Filozófia, erkölcs
Történelem, helytörténet
Cím:
"A Tudománynak háza vagyon"
alcím: Reáliák a Régi Akadémia terveiben és működésében
sorozatcím: Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára
egységesített cím: Tudománynak háza vagyon
Létrehozó:
Vekerdi László
sorozatszerkesztő: Csíky Gábor
Dátum:
beszerezve: 1999-07-28
2004-08-23 (PDF változat)
Téma:
Ismeretelmélet, tudománytan
tudományos intézmények és társaságok
Művelődéstörténet
Magyar Tudományos Akadémia
Tudománytörténet
természettudományok története
Tudománytörténet
Tudománytörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Természettudományos oktatás, tankönyvek, tudóstársaságok
A titkos társaságok
Az egyetem
Akadémia-tervek és a természettudományok a nyelv és a hatalom erőterében
Törekvések a természettudományok meghonosításában
Tudománypolitika a reformkori Akadémián
A Mathematikai és Természettudományi Bizottság az abszolutizmus korában
Az Akadémia az egyetemi kutatás kialakulásának és fellendülésének korában
Az akadémiai kutatás főbb irányai a dualizmus korában
Konzervatív reformtörekvések a kutatómunkában
Az Akadémia szerepe a századelő természettudományos kutatásaiban
Akadémiai szerepvállalás a két háború közötti időszak kutatómunkájában
Jegyzetek
A jegyzetekben használt rövidítések
Zusammenfassung
Summary
Kivonat: Ismertető
A könyvben nincs ugyan sehol sem föltüntetve, de a rendkívül gazdag jegyzetapparátusban
hivatkozott szakirodalmi munkák megjelenési évszámaiból (a legfrissebbek a hetvenes
évek elején-derekán láttak napvilágot) kikövetkeztethető, hogy a kézirat korántsem
mostanában, hanem körülbelül húsz esztendővel ezelőtt született, feltehetően
Széchenyi István akadémiaalapító gesztusának 150. évfordulójára, ám akkor -
ki tudja, miért - nem került a nyilvánosság elé. Mindenesetre tény, hogy a könyv
első negyedét kitevő szövegrészt Vekerdi László már a Századok című folyóirat
1974. évi 4. számában publikálta önálló tanulmányként A természettudomány a
Tudós Társaság terveiben címmel. Akármikor is keletkezett, maga a mű igen fontos
alkotása a hazai tudománytörténetnek, mert jól követhető, levegős és ugyanakkor
bőségesen dokumentált összefoglalást nyújt arról, hogy miként alakultak ki s
miképpen változtak a természettudományi kutatás, valamint a tudományos ismeretterjesztés
intézményi keretei Magyarországon a 18. század második felétől 1945-ig. A szerző
részletesen foglalkozik a Magyar Tudományos Akadémia előképének tekinthető pesti
Tudós Társaság megalakulásával, külföldi - főleg német - mintáival, szervezetével,
programjával, sőt értesítőivel is, majd az "akadémia-tervezés" különböző
fázisait mutatja be a 19. század kezdetén (különösen nagy figyelmet szentel
Kitaibel Pál elképzeléseinek, munkálkodásának) s csak ezután tér rá a reformkori
Akadémia tudománypolitikájának ismertetésére. Hasonlóképp széles alapozásúak
és művelődéstörténeti közegbe ágyazottak az abszolutizmus, majd a dualizmus
korát elemző fejezetek, akár a humaniorák és reáliák versengéséről, a "két
kultúra" vitájáról esik szó bennük, akár pedig arról, hogy milyen szervezési
és anyagi gondok nehezítették a hazai természettudományi kutatást. A huszadik
századi fejleményeket tárgyaló két utolsó fejezet már sokkal inkább az Akadémiára,
illetve az akadémiai intézetekben folyó kutatásokra koncentrál, mint az előzőek,
de a szélesebb értelemben vett tudománytörténetet csak ebben a részben váltja
fel a különben szintén sok információval szolgáló intézménytörténet.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Német és angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02053
urn:nbn:hu-4037 (URI)
Forrás:
"A Tudománynak háza vagyon" : reáliák a régi Akadémia terveiben és működésében / Vekerdi László$Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, 1996$(Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 1.)$ISBN 963 04 6246 X
Kapcsolat:
Demeter Katalin: A természettudományok népiskolai tanításának elvei Magyarországon a dualizmus korában (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/pedagog/nevtort/de...)
Bencze Gyula: Milyen háza vagyon a Tudománynak? (http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv9703/milyen.html)
Szelestei N. László: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyarországon, 1690-1790 (http://mek.oszk.hu/03700/03724/)
A Magyar Tudomány Napja - november 3. (http://www.sk-szeged.hu/kiallitas/tudomany/nyito.html)
Vekerdi László: Reáliák a régi Akadémián (http://www.neumann-haz.hu/muvek/tudomanytortenet/2_Szakmato...)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18-20. sz.
térbeli: Magyarország