Ugrás a tartalomhoz

Anekdoták a nevelés történetéb?l

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01900/01935
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Pedagógia, nevelés
Szórakozás, játék
Cím:
Anekdoták a nevelés történetéb?l
alcím: Szakdolgozat
egységesített cím: Anekdoták a nevelés történetéb?l
Létrehozó:
Sata El?d
Dátum:
1996-10-29 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2004-07-02 (további elektronikus változatok)
Téma:
Nevelés- és iskolatörténet
neveléstörténet
Humor, vicc
anekdota
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Részlet a szakdolgozat bírálatából
Bevezetés
F?zfavessz?, nevelési módszer
"Tudósok" és tanítások
Taítók és diákok
Tudósok a katedrán
Sárospataki anekdoták
A huszadik század
Zárószó
Felhasznált irodalom
Jegyzetek
Kivonat: Ismertet?
Sata El?d teljesen újszer?, a hagyományostól meglehet?sen eltér? témát
választott szakdolgozata megírásához. A neveléstörténet forrásai
között meglehet?sen ritkán szerepelnek a humoros írások, a korabeli
anekdoták, pedig segítségükkel közelebb juthatunk egy-egy korszak,
iskolatörténeti esemény megértéséhez. A szerz? ilyen típusú források
után nyúlt, és feltétlenül elmondható, hogy gazdagította a
neveléstörténet forráscsoportjait.
Dolgozatában els?sorban olyan gy?jteményekb?l válogatott, amelyek
szerkeszt?i századunkban élt m?vel?déstörténészek, de találhatunk
eredeti, eddig még feltáratlan - korabeli újságokból származó -
anekdotákat is, melyekre a szerz? bukkant rá. A témák szerint
megszerkesztett fejezetek (fegyelmezési módszerekr?l, tanár-diák
viszonyról, tanáregyéniségekr?l stb.) élvezetes, de korántsem
fajsúlytalan olvasmányt nyújtanak; akár a neveléstörténet tárgy
szemináriumait, akár a mindennapi tanítási órákat színesebbé tehetik.
A dolgozatban helyenként célszer?bb lett volna alaposabb kortörténeti
elemzést végezni, hogy a dolgozat ne "csússzon el" a neveléstörténet
talajáról a m?vel?déselmélet irányába. Kiemelked? a szakdolgozat
esztétikus kivitelezése és a szerz? gördülékeny, élvezetes
fogalmazásmódja.
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
szakdolgozat
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01935
urn:nbn:hu-3917 (URI)
Forrás:
In: Dimenzió Software Magazin I. évf. 9. szám, 1996. aug. 26.
Kapcsolat: