Ugrás a tartalomhoz

A Dunánál

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01900/01906
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Néprajz, antropológia
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Nyelvtudomány, kommunikáció
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Vallás, egyház
Cím:
A Dunánál
alcím: Magyarok a 20. században (1918-2000)
sorozatcím: Encyclopaedia Humana Hungarica
egységesített cím: Dunánál
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Enciklopédia Humana Egyesület
Dátum:
beszerezve: 2004-06-15
Téma:
Magyar történelem 1946-1989
magyar történelem
Magyar történelem 1989 után
Művelődéstörténet
Művészettörténet
Magyar irodalom története
Nyelvtörténet
Egyháztörténet
Magyar néprajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Történelem
Köztörténet (Gergely Jenő-Pritz Pál)

Társadalomtörténet (Romsics Ignác)
Nyelvtörténet
A történeti háttér és nyelvünk alakulása (Szathmári István)

A magyar nyelv összetevőinek változásai (Szathmári István)

Nyelvtani jelenségek (Szathmári István)

Az irodalmi és a köznyelv (Szathmári István)

A 20. századi magyar nyelvtudomány története (Szathmári István)
Irodalomtörténet
Avantgárd és modern klasszicizmus (1918-1945) (Tverdota György / Kappanyos
András / Veres András)

Államosított irodalom (1945-1968) (Veres András)

A korszak legjelentősebb alkotói (Veres András)

Az irodalmi élet alakulása 1968-tól 1980-ig (Veres András)

A nyolcvanas-kilencvenes évek (Kappanyos András)
Művészetek
Művészettörténet (Szeifert Judit)

Zenetörténet

Műzene (Halász Péter)

Népzene (Tari Lujza)Tánctörténet (Felföldi László)
Színháztörténet (Jákfalvi Magdolna)

Filmtörténet

A magyar film 1918-tól 1945-ig (Vajdovich Györgyi)

Magyar filmtörténet 1945-től napjainkig (Varga Balázs)


Egyháztörténet
Egyházak (Gergely Jenő)

Népi hitvilág (Tomisa Ilona)
Táj és nép
Természeti földrajz (Romsics Ignác)

Népesség, etnikumok (Romsics Ignác)

Település és lakóhely (Romsics Ignác)
Életmód
Gazdaság és gazdálkodás (Romsics Ignác)

Technikatörténet (Estók János)
Iskola- és tudománytörténet (Romsics Ignác)

Mindennapi élet (Romsics Ignác)
Kivonat: Ismertető
A művelődéstörténeti sorozat kilencedik, befejező, magyar nyelvű része
az eddigiekhez hasonlóan köz- és felsőoktatási célú felhasználásra
szánt interaktív taneszköz.
A történelem fejezet az őszirózsás forradalom kitörésétől követi
nyomon az önállóságát elnyert magyar nemzetállam számára oly sok
megpróbáltatással járó 20. század eseményeit, majd a társadalmi
szerkezet átrétegződését jellemzi. A nyelvtörténet a nyelvhasználati
szokások, a szó- és kifejezéskészlet változásairól, valamint az
irodalmi és a köznyelv viszonyairól szól. Az irodalomtörténet fejezet
a hazai irodalmi élet, a Nyugat három nemzedékének és a népi mozgalom
képviselőin kívül kitér az emigráció és a kisebbségi magyar irodalom
bemutatására, az 1945-ben államosított irodalom, majd az 1968,
valamint 1989 utáni változások korszakolását végzi el. A
művészettörténeti fejezet elsősorban a képző- és iparművészet,
illetve az építészet fő tendenciáit elemzi. A zenetörténet a maga
sokszínűségében ábrázolja a zenei élet jelenségeit, intézményi
hátterét, a népzenekutatás átformálódó feladatkörét. A tánctörténet a
nemzetközi kitekintésen túl a hazai hivatásos és hagyományos tánc
jellemzését nyújtja, s kapcsolatának bemutatását a tudományhoz, más
művészeti ágakhoz. A színháztörténet megállapítása szerint a 20.
század a színházépítések, átnevezések, felújítások és hagyományőrzések
százada volt. A filmtörténet a magyar hangosfilm kialakulását és
aranykorát, majd a politika és az ideológia fogságában töltött
évtizedeket mutatja be a független film áttöréséig. Az egyháztörténeti
fejezet az egyháznak a keresztény nemzeti Magyarország
konszolidációjában betöltött szerepét írja körül, majd a gyökeresen
átalakult helyzetben tanúsított önvédelem szakaszait és a
rendszerváltás után bekövetkezett minőségi változásokat jellemzi. A
táj és nép fejezet egyes részei: természeti földrajz, népesség és
etnikumok, település és lakóhely. A korabeli életmódot a gazdaság és
gazdálkodás, a technikatörténet, az iskola- és tudománytörténet,
illetve a mindennapi élet témakörein keresztül ismerhetjük meg.
megjegyzés: javított formátum
megjegyzés: A nagyméretű képek külön zip-elt fájlban is letölthetők.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01906
urn:nbn:hu-3874 (URI)
Forrás:
A Dunánál : magyarok a 20. században (1918-2000) CD-ROM$Budapest : Enciklopédia Humana Egyesület, 2001$(Encyclopaedia Humana Hungarica ; 9.)$ISBN 963 85552 9 7
Kapcsolat:
Haza és haladás : A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867) (http://mek.oszk.hu/01900/01903/)
Árkos Iván: CD-ROM-ok az oktatásban : "Encyclopaedia Humana Hungarica" sorozat (1. rész) (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-02-kf-Arkos-CD.html)
Kettős kötődés : Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918) (http://mek.oszk.hu/01900/01905/)
Árkos Iván: CD-ROM-ok az oktatásban : "Encyclopaedia Humana Hungarica" sorozat (2. rész) (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=2002-04-kf-Arkos-CD-ROM.html)
Magyarország a XX. században (http://mek.oszk.hu/02100/02185/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.
térbeli: Magyarország