Ugrás a tartalomhoz

Híres selmecbányai tanárok

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01800/01841
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Pedagógia, nevelés
Lexikonok, tudástárak
Cím:
Híres selmecbányai tanárok
egységesített cím: Híres selmecbányai tanárok
Létrehozó:
Csáky Károly
elektronikus szerkesztés: Schivampl Ildikó
Dátum:
beszerezve: 2004-06-03
Téma:
Nevelés- és iskolatörténet
iskolatörténet
pedagógus
Helytörténet, helyismeret
honismeret
Életrajzi lexikonok
életrajzi lexikon
természettudomány
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
Selmecbánya vázlatos iskolatörténete
Adda Kálmán
Adriany János
Ambrózy Sámuel
Arany Dániel
Bacskor István
Bachmann József
Balázs István
Baligó János
Ballenegger Róbert
Barlai Béla
Bartha Béla
Belházy Gyula
Belházy Jenő
Bencze Gergely
Benyák József Bernát
Bergfest Árpád
Bielek László
Blattny (Blatný) Tibor
Boleman Géza
Boleman István
Böckh Hugó
Breznyik János
Bruimann Vilmos
Burdáts Lajos
Cotel Ernő
Cziczka Sándor
Czimeg János
Csecsetka Sámuel
Cseh Lajos
Cserey Adolf
Csermely (Woditska) István
Cséti Ottó
Cséti Róbert
Csiby Lőrinc
Csik Imre
Delius Tragott Kristóf
Dérer Mihály
Dobšinský Pavol
Doleschall (Dolezsal) Sándor
Doppler Christian
Fábry (Fábri) Tamás
Faller Gusztáv
Faller Károly
Farbaky Gyula
Farbaky István
Fehér Dániel
Feistmantel Rudolf
Fekete Lajos
Fekete Zoltán
Finkey József
Fodor László
Gálócsy Árpád
Gellért Jenő
Gerliczy Ferenc
Greisiger Róbert János
Gretzmacher Gyula
Grillusz Emil
György Albert
György Gusztáv
Hrabák Josef
Hamaliár Márton
Hatala Alajos
Hauch Antal
Händel Vilmos
Herrmann Emil
Herrmann Miksa
Hrencsik Károly
Homokay Pál
Hültl József
Illés Nándor
Jacquin Miklós József (Nikolaus Josef)
Jankó Sándor
Jákó Gyula
Járosy Mihály
Jenny Károly (Karl Jenny)
Jezsovics Károly
Kachelmann János
Kachelmann Willibald
Kanka Dániel
Kelle Artúr
Kerpely Antal
Király Ernő
Király József Pál
Kövesi Antal
Kövessi Ferenc
Krippel Móric
Lang Nepomuk János
Lázár Jakab
Lehoczky Gyula
Lichard Dániel
Liszkay Gusztáv
Litschauer Lajos
Mágócsy-Dietz Sándor
Mály Sándor
Marschan József
Mednyánszky Dénes
Mihalovits János
Miklósy Zoltán
Mikó Béla
Mikoviny Sámuel
Miller Albert
Möhling János
Muzsnay Géza
Ormis, Samuel
Pachinger Alajos
Papp Simon
Patzier Mihály
Pauer János
Pauliny Sándor
Pávai Vajna Ferenc
Péch Antal
Peithner, Johann Thaddeus
Pethe Lajos
Pettkó János
Poda Miklós
Pöschl Ede
Radlinský, Andrej
Rappensberger Vilmos
Rauchbauer József
Reichenhaller Kálmán
Réz Géza
Rojko (Roiko, Royko) Ján
Roth Gyula
Rupprecht Antal
Russegger, Josef
Scopoli János Antal (Giovanni Antonio)
Sébor János
Severini János
Schelle Róbert
Schenek István
Schittkó József
Schleicher Aladár
Scholz Vilmos
Schwartz Ottó
Simai Kristóf
Sobó Jenő
Sóltz Vilmos
Suhajda (Suhayda, Šhajda, Schuchajda) Lajos
Szártorisz Ferenc
Szeberényi Gusztáv
Szeberényi (Seberini) János
Szeberényi János Mihály
Szécsi Zsigmond
Szentistványi Gyula
Szitnyai Elek
Tavy Károly
Téglás Károly
Tettamanti Jenő
Tomasovszky Imre
Tomcsányi Gusztáv
Tóth Imre
Tuzson János
Vadas Jenő
Vas Antal
Vitális István
Wagner Károly
Wagner Vilmos
Wehrle Alajos (Vehrle, Alois)
Wilckens Henrik Dávid
Winkler Benő
Zemplén Géza
További neves tanárok
Irodalom, forrásmunkák
Magyar-szlovák helységnévtár
Kivonat: A szerző életrajza
Csáky Károly tanár, etnográfus, helytörténeti író és
költő 1950-ben született a Hont megyei Kelenyén. 1973-ban a nyitrai tanárképző
főiskolán magyar–angol szakos diplomát, 1983-ban pedagógiai doktorátust szerzett.
1999-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán végzett etnográfusi szakon.
Ugyanitt szaktanári vizsgát tett néprajzból. 2000-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
Karán elnyerte a PhD-fokozatot.
1990-ig az ipolybalogi általános iskola, 1990-től pedig az
ipolysági magyar általános iskola rendes tanára, illetve a gimnázium óraadó
tanára volt. 1992-ben a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola,
1995-ben a Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium alapító igazgatója lett. 1998-tól
a Palásthy Pál Egyházi Iskola tanára.
Több szakmai és tudományos elismerésben részesült (Nógrád Megye
Madách Díja, Katedra-díj, Sebestyén Gyula-emlékérem, Mikszáth-emlékérem), tagja
a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Szlovákiai
Magyar Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Magyar Hungarológiai Társaságnak.
Helytörténeti és néprajzi kutatásokkal, elsősorban Hont és
Nógrád művelődéstörténeti emlékeinek, valamint az Ipoly-mente népi hagyományainak
feltárásával 1974-től foglalkozik rendszeresen. Több nyelvészeti, irodalomtörténeti
tanulmányt is publikált, közölt könyvismertetéseket, verseket, műveli a publicisztikát
stb. Írásai rendszeresen megjelennek a szlovákiai magyar lapokban, de több dolgozata
napvilágot látott magyarországi kiadványokban: évkönyvekben, emlékkönyvekben,
folyóiratokban (Palócföld, Honismeret, Ethnographia, Ethnica, Néprajzi Látóhatár)
is. Eddig huszonegy önálló kötetet publikált, s szerzője a Honismereti Kiskönyvtár
több füzetének is.
megjegyzés: Fekete-fehér képekkel illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
lexikon
életrajz(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01841
urn:nbn:hu-3832 (URI)
Forrás:
Híres selmecbányai tanárok / Csáky Károly$Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2003$ISBN 80 8062 166 7
Kapcsolat:
Csáky Károly: Jeles elődeink (http://mek.oszk.hu/01800/01840/)
Dr. Németh József: A műszaki és természettudományos képzés magyarországi századai (http://www.scitech.mtesz.hu/11nemeth/)
Jószerencsét! - életrajzok (http://www.joszerencset.hu/eletrajz/)
A Miskolci Egyetem története (http://www.uni-miskolc.hu/uni/univ/tortenet/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18-20. sz.
térbeli: Selmecbánya