Ugrás a tartalomhoz

Jeles elődeink

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01800/01840
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Lexikonok, tudástárak
Cím:
Jeles elődeink
alcím: 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről
egységesített cím: Jeles elődeink
Létrehozó:
Csáky Károly
utószót írta: Szeberényi Zoltán
elektronikus szerkesztés: Schivampl Ildikó
Dátum:
beszerezve: 2004-06-02
Téma:
Életrajzi lexikonok
életrajzi lexikon
Helytörténet, helyismeret
honismeret
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Ányos Pál
Arany Dániel
Asbóth Sándor
Balás Jenő
Balassi Menyhárt
Balázs István
Ballenegger Róbert
Barlai Béla
Bartha Béla
Bátori Schulcz Bódog
Bedő Albert
Béky Albert
Belházy Emil
Belházy N. János
Benyák Bernát
Bielek László
Boleman István
Born Ignác
Boronkay Lajos
Böckh Hugó
Böckh János
Böhm Ferenc
Breznyik János
Bugát Pál
Cotel Ernő
Cséti Ottó
Csiby Lőrinc
Czimeg János
Debreczeni Márton
Delius Tragott Kristóf
Christian Doppler
Dudics János Ágoston
Erkel Ferenc
Fábry János
Faller Gusztáv
Farbaky Gyula
Farbaky István
Fehér Dániel
Feistmantel Rudolf
Fejérváry Miklós
Fekete Lajos
Feniczy János
Fiala Jakab
Fieber Henrik
Finkey József
Fischer Ágoston
Foglár György
Forgách Ágoston
Gretzmacher Gyula
György Albert
Händel Vilmos
Hannulik János
Herbich Ferenc
Herrmann Emil
Hont lovag
Hornyák Odiló
Hőke Lajos
Jacquin Nikolaus Josef
Jankó Sándor
Jankovich Béla
Jekelfalussy József
Jezsovics Károly
Kaán Károly
Kallivoda Andor
Keresztes Pál
Kerpely Antal
Ifj. Kerpely Antal
Kittenberger Kálmán
Komjáthy Jenő
Kövesi Antal
Kövessi Ferenc
Krippel Móric
Lang Nepomuk János
Lázár Jakab
Lesenyi Ferenc
Lichard Dániel
Liszkay Gusztáv
Litschauer Lajos
Lübeck János Károly
Mágócsy-Dietz Sándor
Mally János
Matunák Mihály
Mednyánszky Dénes
Mikoviny Sámuel
Mikszáth Kálmán
M. S. mester
Nagy Márton
Palásthy Pál
Pauer János
Pávai Vajna Ferenc
Péch Antal
Péch József
Pellet József
Perliczy (Perlitzy) János Dániel
Petényi Salamon János
Petőfi Sándor
Pettkó János
Pöschl Ede
Rajner Pál
Rill József
Roth Gyula
Schelle Róbert
Schenek István
Scholz Vilmos
Simai Kristóf
Sisa Pista
Sóltz Vilmos
Sőtér Kálmán
Maximilan Stoll
Szabó József
Szeberényi Gusztáv
Szeberényi (Seberini) János
Szeberényi Lajos
Szécsi Zsigmond
Szokolyi (Szokoly) Alajos
Szondi (Szondy) György
Szőnyi István
Sztankay Aba
Téry Ödön
Tomcsányi Gusztáv
Tóth Imre
Tuzson János
Vadas Jenő
Vályi Klára
Virág Benedek
Viszolajszky Károly
Vitális István
Wagner Károly
Wilckens Henrik Dávid
Zsigmondy Vilmos
35 további jeles személyiség
Utószó
Irodalom, forrásmunkák
Jeles elődeink Hont megyei működési helyei
Jeles elődeink szülőhelyei
Kivonat: Ismertető
Valamennyien büszkék lehetünk azokra az emberekre, akikről
e kötetben szó van. A kereszténység itteni első lovagjára, Hont vitézre például,
vagy a hazájáért életét áldozó Szondi Györgyre s a többi bajvívóra, Dudics János
Ágoston püspökre, a Balassákra és a Koháryakra.
Kötődtek e tájhoz olyan tudósok és tudós tanárelődök, mint
Petényi Salamon János, Szabó József, Péch Antal, Böck János, Szécsi Zsigmond,
Mikovíny Sámuel, Kerpely Antal, Delius Tragott Kristóf, akik Selmecbányán tanultak
vagy itt váltak világhírűvé.
Azt hiszem, érdeklődésre tarthat számot az egykori evangélikus
líceum híres diákjainak - Petőfi Sándornak és Mikszáth Kálmánnak - selmeci kapcsolatait
is érintő egy-egy kisportréja, akárcsak a tanáraikról - Breznyik Jánosról, Boleman
Istvánról, Lichard Dánielről, Fábry Jánosról - készült portrévázlatok.
A sort folytathatnánk a kiváló egyházi személyiségekkel: Benyák
Bernáthtal, Foglár Györggyel, Forgách Ágostonnal, Simai Kristóffal, Ányos Pállal,
Virág Benedekkel, akik szintén errefelé működtek hajdanán.
Találkozhatunk a neves elődök közt a híres szabadságharcosokkal,
Bátori Schultz Bódoggal és Asbóth Sándorral, vagy a későbbi neves betyárral,
Sisa Pistával is. De olvashatunk első olimpikonunkról, Szokolyi Alajosról, a
magyar turizmus atyjáról, Téry Ödönről, kiváló orvosainkról, Bugát Pálról, Tóth
Imréről vagy Perliczy János Dánielről is. És kapcsolatba került Honttal Kittenberger
Kálmán, a nagy vadász, Erkel Ferenc zeneszerző, Szőnyi István festőművész, M.
S. mester s még sokan mások.
Tudom, a 130 kisportré meg a további 35 személyt bemutató fejezet
korántsem ad teljes képet a Honttal kapcsolatba került jelesekről. Mégis úgy
éreztem, ami már kész, kézbe kell adnunk. Mert nincs mindenkinek módja a tükörcserepek
összeszedegetésére. Ami viszont már megvan, azt lehet folytatni, kiegészíteni
és finomítani. Az anyag közzétételére egyik jeles elődünk, Péch Antal 1879-ben,
a Magyar és német bányászati szótárhoz Selmecbányán írt előszava is bátorított.
Ebben többek közt így írt a nagyra becsült tudós: "Magam legkevésbé sem
vagyok e művemmel megelégedve, mert jól tudom, hogy mennyire hiányos; de hát
végre egyszer már csak be kellett azt fejeznem, és úgy, ahogy van, át kellett
adnom a közönségnek, mert ha azt akartam volna bevárni, hogy szótárom teljes
és tökéletes legyen, akkor örökké kéziratban kellett volna maradnia."
A szerző életrajza
Csáky Károly tanár, etnográfus, helytörténeti író és
költő 1950-ben született a Hont megyei Kelenyén. 1973-ban a nyitrai tanárképző
főiskolán magyar-angol szakos diplomát, 1983-ban pedagógiai doktorátust szerzett.
1999-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán végzett etnográfusi szakon.
Ugyanitt szaktanári vizsgát tett néprajzból. 2000-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi
Karán elnyerte a PhD-fokozatot.
1990-ig az ipolybalogi általános iskola, 1990-től pedig az
ipolysági magyar általános iskola rendes tanára, illetve a gimnázium óraadó
tanára volt. 1992-ben a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola,
1995-ben a Nyolcosztályos Egyházi Gimnázium alapító igazgatója lett. 1998-tól
a Palásthy Pál Egyházi Iskola tanára.
Több szakmai és tudományos elismerésben részesült (Nógrád Megye
Madách Díja, Katedra-díj, Sebestyén Gyula-emlékérem, Mikszáth-emlékérem), tagja
a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Szlovákiai
Magyar Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Magyar Hungarológiai Társaságnak.
Helytörténeti és néprajzi kutatásokkal, elsősorban Hont és
Nógrád művelődéstörténeti emlékeinek, valamint az Ipoly-mente népi hagyományainak
feltárásával 1974-től foglalkozik rendszeresen. Több nyelvészeti, irodalomtörténeti
tanulmányt is publikált, közölt könyvismertetéseket, verseket, műveli a publicisztikát
stb. Írásai rendszeresen megjelennek a szlovákiai magyar lapokban, de több dolgozata
napvilágot látott magyarországi kiadványokban: évkönyvekben, emlékkönyvekben,
folyóiratokban (Palócföld, Honismeret, Ethnographia, Ethnica, Néprajzi Látóhatár)
is. Eddig huszonegy önálló kötetet publikált, s szerzője a Honismereti Kiskönyvtár
több füzetének is.
megjegyzés: Fekete-fehér képekkel illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
lexikon
életrajz(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01840
urn:nbn:hu-3831 (URI)
Forrás:
Jeles elődeink : 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről / Csáky Károly$Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002$ISBN 80 8062 115 2
Kapcsolat:
Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok (http://mek.oszk.hu/01800/01841/)
Cseri Ildikó: Ipolyság "gyémántembere" (http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2000/0004/25.h...)
Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok 1. : Klasszikusok nyomában (http://mek.oszk.hu/02700/02724/)
Pongrácz Elemér és a Honti Múzeum (http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000408.htm)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Hont vármegye