Ugrás a tartalomhoz

Üzenet a végekről I.

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01900/01950
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Szépirodalom, népköltészet
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Cím:
Üzenet a végekről I.
alcím: Felvidék
egységesített cím: Üzenet a végekről I.
Létrehozó:
Gubcsi Lajos
illusztrátor: Molnár Beatrix
illusztrátor: Gubcsi Attila
Dátum:
beszerezve: 2004-07-12
Téma:
Művészettörténet
magyar művészettörténet
Helytörténet, helyismeret
Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom
Határontúli magyar irodalom
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Üzenet a végekről I.
Felvidék
Határvirágnyelven
Felvidék
Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia
Márai Sándor: A kassai polgárok (részlet)
Madách Imre-Keresztúry Dezső: Csák végnapjai
Tinódi Lantos Sebestyén: Szitnya, Léva, Csábrág és Murán váraknak megvevése
Jelentés Balassi Bálint esküvőjéről és a pataki vár elfoglalásáról
Balassa Bálint: A szepesi Kamarához a zombori szőllők dolgában
Balassa Bálint: Egy katonaének
Zarándoknak vagy bujdosónak való ének (részlet)
Adj már csendességet
Rimay János: Mikor Füleket, Szécsént és ezekkel több végvárakat reménség kívül
Isten a pogány kezéből kiszabadította, akkor csinálta ezt az éneket (részlet)
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán (részlet)
Gyöngyösi István: Intés a magyarokhoz
Thököly és Zrinyi Ilona házassága
Rákóczi kesergője
Felsőmagyarországi gótika, reneszánsz és barokk
Bártfa
Besztercebánya
Nagyszombat
Hamvas Béla: Az öt géniusz
Kassa
Márai Sándor: Kassáról
170 éve mutatták be Kassán a Bánk bán-t
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához
A'magyar ifjúsághoz
A magáéval élni nem tudóról
Gvadányi Józsefhez I
Petőfi Sándor: Útirajzok
Tompa Mihály: A madár fiaihoz
A gólyához (részlet)
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén
Petőfi él! (részlet)
Mikszáth Kálmán: A jó palócok
Móricz Zsigmond: A kis vereshajú (részlet)
Reviczky Gyula: Pozsony
Pap-Váry Elemérné: Hitvallás Magyar Hiszekegy
Pozsony
A magyar Pozsony
Komárom - magyar volt évszázadokon át
Kassák Lajos: Egy ember élete (részlet)
Szindbád titka
Més László: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld
Sötét március
Szalatnai Rezső: Kisebbségben és igazságban
Fábry Zoltán csatái
Fábry Zoltán: Egy ember megszólal (részlet)
Győry Dezső: Hegyi szél a Dunánál
Kövesdi Károly: Tipográfia
Soóky László: Családfa IV
Koncsol László: A lepke-füst
Balla Kálmán: Határ
Batta György: Este
Gyurcsó István: Párhuzamok
Tőzsér Árpád: Megtérés
Dénes György: Hol van az a nép?
Dobos László: A néma (részlet)
Grendel Lajos: Csehszlovákiai magyar novella
Felvidéki képek - a magasból
A népművészetről
A népviseletről
Az otthonról
Templomok az égből - és a földön
Ének Szent István királyról
Az elnémított harangok (részlet)
Máriácska-búcsú a Buzgó-forrásnál
A szépen formált tárgyak jelentései
Felvidéki arcok, kezek
Várak az égből - és a földön
Márai Sándor: Versciklus 1-63
Márai Sándor: Halotti beszéd
És végül
A Magyar Művészetért Díjat kapták 1988-2003 között
Tartalomjegyzék
megjegyzés: Fotókkal, festményekkel illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
antológia
művészeti album
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01950
urn:nbn:hu-3932 (URI)
Forrás:
Üzenet a végekről I. Felvidék / Gubcsi Lajos$Budapest : GL-4 Kft., 2003$ISBN 963 206 628 6
Kapcsolat:
Üzenet Erdélyből : A III. évezred (http://mek.oszk.hu/01600/01651/)
Üzenet a végekről II. Kárpátalja (http://mek.oszk.hu/02300/02324/)
Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok 1. : Klasszikusok nyomában (http://mek.oszk.hu/02700/02724/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Felvidék