Ugrás a tartalomhoz

A számológép és az agy

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01200/01255
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Számítástechnika, hálózatok
Cím:
A számológép és az agy
eredeti cím: The computer and the brain
egységesített cím: Számológép és az agy
Létrehozó:
Neumann János
fordító: Szalai Sándor
jegyzeteket készítette: Szalai Sándor
utószót írta: Tarján Rezső
elektronikus rögzítés: Schivampl Ildikó
Dátum:
beszerezve: 2002-11-09
Téma:
Számítástechnika általában
számítógép
kibernetika
játékelmélet
Ipartörténet
számítástechnika története
Pszichológia
agyműködés
kognitív tudományok
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
A szerző feleségének előszava
Bevezetés

A számológép
Az analóg eljárás
A hagyományos alapműveletek
Szokatlan alapműveletek
A digitális eljárás
Jelölők, jelölő-kombinációk és megtestesüléseik
Digitális géptípusok és fő alkatelemeik
Párhuzamos és soros megoldások
A szokványos alapműveletek
Logikai vezérlés
Dugaszolt vezérlés
Lyukszalagos logikai vezérlés
Az egyfajta alapművelethez egyetlen szervet hozzárendelő szerkesztési elv
Külön memóriaszerv szükségessége a fentiek következtében
Vezérlés "sorrendszabályozási pontok" útján
Vezérlés memóriában tárolt utasításokkal
A memóriában tárolt vezérlés működésmódja
Vegyes vezérlési formák
Vegyes numerikus eljárások
Számok vegyes megjelenítése és ennek alapján működő gépek
Pontosság
A magas fokú digitális pontossági követelményének okai
Modern analóg gépek jellemzői
Modern digitális gépek jellemzői
Az aktív alkatelemek és a sebesség kérdése
A szükséges aktív alkatelemek száma
A memóriaszervek, kapacitások és elérési idők
Aktív szervekből alkotott memóriaregiszterek
A memóriaszervek hierarchiájának elve
Memória-alkatelemek és elérési problémák
Az elérési idő bonyodalmai
A közvetlen címzés elve

Az agy
A neuron működésének egyszerűsített leírása
Az idegimpulzus természete
Az ingerlés folyamata
Impulzusuk kiváltása impulzusok által. E mechanizmus digitális jellege
Az idegi reagálás időbeli jellegzetességei. Kifáradás és feléledés
A neuron méretei. Összehasonlítás a mesterséges alkatelemekkel
Energiafogyasztás. Összehasonlítás a mesterséges alkatelemekkel
Az összehasonlítások összegezése
Ingerlési feltételek
A legegyszerűbb elemi logikai feltételek
Bonyolultabb ingerlési feltételek
Az ingerküszöb
Az összegeződési idő
A receptorok ingerlési feltételei
Az idegrendszeri memória kérdése
Az idegrendszeri memóriakapacitás becslésének elvei
A memóriakapacitás becslése a kifejtett elvek alapján
A memória különböző lehetséges fizikai megtestesülései
Analógiák a mesterséges számológépekkel
A memóriának nem kell az elemi aktív szervekhez hasonló alkatelemekből felépülnie
Digitális és analóg részek az idegrendszerben
A genetikai mechanizmus szerepe a vázolt összefüggésben
A programok és szerepük a gépek működésének vezérlésében
A teljes program fogalma
A rövid program fogalma
A rövid program szerepe
Az idegrendszer logikai szerkezete
A számszerű eljárások jelentősége
A számszerű eljárások és a logika kölcsönös viszonya
Magasrendű pontossági követelmények feltételezésének indokai
Az idegrendszerben alkalmazott jelrendszer természete nem digitális, hanem
statisztikus
Aritmetikai leromlás. - Az aritmetikai és logikai mélység szerepe
Az aritmetikai pontosság és a logikai megbízhatóság alternatívája
A közlési rendszer egyéb hasznosítható statisztikus sajátosságai
Az agy nem a matematika nyelvét használja

Utószó (írta Tarján Rezső)
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01255
urn:nbn:hu-3260 (URI)
Forrás:
A számológép és az agy / Neumann János$Budapest : Gondolat, 1972
Kapcsolat:
PC-Múzeum.lap (http://pcmuzeum.lap.hu/)
Neumann János élete és munkássága az interneten (http://www.neumann-centenarium.hu/neumann_janos.html)
A matematikai modellek szerepe az idegrendszerkutatásban (http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/eloado/neuro/)
Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba (http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/cog/cimlap.htm)