Ugrás a tartalomhoz

Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01200/01222
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig
egységesített cím: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig
Létrehozó:
Héjja Julianna Erika
elektronikus rögzítés: Simon Melinda
Dátum:
beszerezve: 2003-10-21
2003-10-12 (PDF változat)
Téma:
Olvasáskutatás és -történet
olvasástörténet
Könyv- és írástörténet
könyvtörténet
Papíripar és nyomdászat
nyomdászat története
Helytörténet, helyismeret
Művelődéstörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Gyula helye a művelődéstörténetben a XVIII. század első felétől
1849-ig A katolikus könyvkultúra Gyulán
"Szedjétek össze a morzsalékokat is..." - Mogyoróssy
János és szellemi öröksége
"Selyem posztóbul van / Fekete longája, Ragyog hóna alatt
/ Kapcsos bibliája..."
"Az itt elöszámlált Irományok [...] a' Nemes Megye részére
valóságosan megszereztettek..."
"A Megyei Fő Orvosi Hivatal használatára Gyulán
Könyvek az oktatás és nevelés szolgálatában
"Az időszaki lapokra nézve"
"Mindenekbe tehát ez az én tettzésem, És meg-határozott
végsö rendelésem..."
"Megyénkbe sem Censorok, sem Kőnyv Nyomtató Műhelyek nem
találtatnak..."
"Kenyér keresési módomnak az könyvkötöséget választottam..."
Felhasznált irodalom
Felhasznált levéltári források
Rövidítésjegyzék
Summary
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV (ProfiVox hangszerver)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01222
urn:nbn:hu-3227 (URI)
Forrás:
Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig / Héjja Julianna Erika$Budapest : OSZK, 2003$(Olvasmánytörténeti dolgozatok, ISSN 1215-5640 ; 9.)$ISBN 963 200 465 5
Kapcsolat:
Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján (http://mek.oszk.hu/01600/01627/)
Alszeghy Zsolt: A könyv és olvasója (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/domanov4/)
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban (http://mek.oszk.hu/01600/01608/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18-19. sz.
térbeli: Gyula
térbeli: Békés vármegye