Ugrás a tartalomhoz

Gazdaságtalan-e a vasút?

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01200/01211
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Környezetvédelem, természetvédelem
Közlekedés, szállítás
Cím:
Gazdaságtalan-e a vasút?
egységesített cím: Gazdaságtalan-e a vasút?
Létrehozó:
Lukács András
Pavics Lázár
Dátum:
2003-03-17 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Vasút
vasúti közlekedés
Környezetvédelem általában
vasúti szállítás
gazdaságosság
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Az elmúlt két évtizedet a magyar vasúti fuvarozás egyre romló feltételei jellemezték
Politikai döntések sorozata történt a MÁV költségén
A közúti szállítás hatalmas mérték? nyílt és rejtett támogatásban részesül
A kamionforgalom óriási kedvezményeket kap
A közúti szállítás nagy része a fekete gazdasághoz kapcsolódik
A bérköltségek elszámolása is a vasútnak hátrányos
A gázolajjal történ? visszaélések is a vasutat sújtották
A vámleépítés és a forint er?södése is a közútnak kedvez
A benzin ára folyamatosan csökken
Növekednek az adókedvezmények a gépkocsi-használatra
Évi 100 milliárd forint támogatást kapnak az autógyárak
Megengedhetetlen módon pazaroljuk egyik legértékesebb vagyonunkat
Kétséges az autópálya-építések haszna
A légi közlekedés is hatalmas támogatásban részesül
A kormány számos esetben figyelmen kívül hagyja azokat a nemzetközi kötelezettségeit és a hazai jogszabályokat, amelyek a vasúti közlekedésnek kedveznek
Egyes kormányzati szervek és sok esetben a sajtó is egyoldalú tájékoztatást adnak a témáról
A társadalmi hatásokat gyakran eltér?en ítélik meg a közúti, illetve a vasúti fejlesztések esetén
A kiút a piacgazdaság megteremtése, valamint az emberi élet és egészség el?nyben részesítése
Kivonat: Ismertet?
A fenti címmel jelent meg a Leveg? Munkacsoport újabb tanulmánya, amely kimutatja: a vasúti közlekedés térvesztése els?sorban amiatt következett be, hogy az elmúlt két évtizedben az állam hibás politikai és gazdasági döntések sorozatát hozta. A szerz?k számos olyan adatot és összefüggést ismertetnek, amelyek most kerülnek el?ször a szélesebb nyilvánosság elé. Egyúttal a helyzet megváltoztatására is tesznek javaslatokat: ezek lényege az, hogy a közlekedésben is be kellene vezetni a piacgazdaságot.
Környezetvédelmi és egészségügyi okokra hivatkozva egyre többen követelik a vasúti közlekedés javítását és ezzel egyidej?leg a közúti közlekedés ésszer? korlátozását. Rámutatnak arra, hogy e téren a vasút minden lényeges mutató tekintetében (légszennyezés, zaj, területfoglalás, energia- és nyersanyag-fehasználás, balesetek) legalább egy nagyságrenddel jobb, mint a közúti közlekedés. Véleményük szerint elfogadhatatlan a motorizáció jelenlegi szinten történ? fenntartása, s?t további növekedése azon az áron, hogy rohamosan terjednek a civilizációs betegségek, egyre romlik gyermekeink szervezetének ellenállóképessége, gyorsuló ütemben pusztul a létünket alapvet?en meghatározó természetes és épített környezet. Bár a szerz?k mindezzel egyetértenek, jelen tanulmányukban arra mutatnak rá, hogy tisztán közgazdasági szempontból tekintve is el?nyös a vasúti közlekedés feltételeinek javítása és a közúti közlekedés bizonyos mérték? korlátozása. Mindehhez azonban a közlekedésben is valódi piacgazdasági viszonyokat kellene teremteni.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01211
urn:nbn:hu-3216 (URI)
Forrás:
Gazdaságtalan-e a vasút? / Lukács András, Pavics Lázár$Budapest : Leveg? Munkacsop., 2002
Kapcsolat:
Lukács András, Pavics Lázár: A sínek tovább bírják (http://mek.oszk.hu/09600/09697/)
Vasút.lap (http://vasut.lap.hu)
Lukács András, Pavics Lázár: Közlekedési támogatások (http://mek.oszk.hu/09700/09738/)
BME Út- és Vasútépítési Tanszék : Jegyzetek és segédanyagok (http://www.uvt.bme.hu/old/jegyzetek/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország