Ugrás a tartalomhoz

Utak a kerékpározáshoz

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01200/01210
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Építészet, épít?ipar
Közlekedés, szállítás
Cím:
Utak a kerékpározáshoz
sorozatcím: Tudomány és közlekedés
eredeti cím: Straßen zum Radfahren
egységesített cím: Utak a kerékpározáshoz
Létrehozó:
Rauch Wolfgang
fordító: Lendvai Gábor
közreadó: Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége
Dátum:
beszerezve: 2003-03-17
Téma:
Közúti közlekedés
kerékpár
kerékpárutak
Út- és vasútépítés
útépítés
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető a magyar kiadáshoz
A szerző
Előszó
A kerékpár a közlekedési rendszerben
Mobilitás és életminőség mindenki számára
Hatékony közlekedési eszközök biztosítják a mobilitást
A kerékpár - közlekedési eszköz mindenki számára
A kerékpáros forgalom sikeres tervezésének feltételei
A kerékpárt járműnek tekinteni
A kerékpáros-gyalogos konfliktusok okait megérteni
A kerékpározó közönséget megismerni
A forgalmi folyamatokat megérteni
A kerékpáros és autóforgalom közötti különbségeket felismerni
Az úthálózat rendeltetését megérteni
Kerékpárbarát település kialakítása
A kerékpárosoknak folyamatosan haladva és kerülőutak nélkül kell célba érniük
A kerékpározásnak könnyűnek és kényelmesnek kell lennie
A kerékpárosoknak útközben biztonságban kell lenniük
Utak mindenki számára
Új közlekedési kultúrához vezető lépések
Az 50 túl gyors
Az autóforgalmat csillapítani
Kerékpárbarát útkialakítás
Közlekedési utak
Kerékpárosoknak megfelelő utak
Forgalmi sávok szélessége vegyes forgalom esetén
Többcélú sávok az úttest közepén
Úttestek kerékpársávokkal
Többfunkciós sávok az úttest szélén
Kerékpáros forgalom autóbuszmegállóknál
Forgalmi sávok autóbuszok és kerékpárosok részére
Utak kerékpárutakkal
Utak gyalogosok és kerékpárosok számára
Kerékpározás gyalogosfelületeken
Egyirányú utcák
Kereszteződések
A kerékpárutak befolyása a baleseti kockázatra
Egyenesen haladó kerékpárosok
Útelágazások
Balra kanyarodó kerékpárosok
Jobbra kanyarodó kerékpárosok
Speciális megoldások jelzőlámpás csomópontokban
Körforgalmak
Kapcsolódási pontok
Kerékpár és közforgalmú közlekedés
Kerékpártárolók
Számok és adatok a gyakorlat számára
Mekkora helyre van szükségük a kerékpárosoknak
Úttestek és kerékpárutak útépítési részletei
Útirányjelzés a kerékpáros forgalom számára
Jogi keretfeltételek
Jogszabályok és hatóságok
Az StVO
Eltérő szabályozás kerékpárosok számára Ausztriában
A jogi lehetőségeket kihasználni
Mit lehet tenni a meglévő kerékpárforgalmi létesítményekkel Ausztriában?
Függelék
Irodalomjegyzék
A képek forrása
Tárgymutató
VCÖ-kiadványsorozat
Tudomány és közlekedés
Kivonat: Ismertető
A kerékpár, mint közlekedési eszköz egyre népszerűbb. A közlekedés- tervezés
viszont nem felel meg ennek a fejlődésnek. A jogszabályok, és a gyakorlat is
jelenleg "kétkerekű gyalogossá" fokozza le a kerékpárost ahelyett,
hogy egyenrangú járművezetőnek tekintené, akinek az úttesten szabad haladnia.
Ez a vélemény jelentős hátrányokat okoz, amelyek a kerékpározást, elsősorban
a városokban, nem hogy vonzóvá, de néha még veszélyessé is teszik.
Az Osztrák Közlekedési Klub (VCÖ) "Utak a kerékpározáshoz"
című kézikönyve a kerékpárnak, mint közlekedési eszköz jellemzőinek a megismerését
ill. a kerékpározók speciális igényeinek a megértését segíti elő. Hiszen csak
az találhatja meg a kerékpáros balesetek elkerülésének lehetőségét, aki tudja,
hogy hogyan alakulnak ki ezek a konfliktusok és megtanul bánni ezekkel. A könyv
megoldásokat és ajánlásokat tartalmaz minden, a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos
témában: az útkereszteződések kialakításától, a kerékpártárolókon és a "klasszikus"
kerékpárutak, kerékpársávok méretezésén át egészen a kerékpáros útirányjelzésekig.
Az "Utak a kerékpározáshoz" nemcsak a rutinos kerékpárosokat
bátorítja, hanem egy régóta hiányzó alapmű mindazok számára, akik közlekedéspolitikai
döntéseket hoznak - vagy készítenek elő - a kerékpárhasználat elősegítésével
kapcsolatosan.
A kerékpárnak van jövője. Ennek a könyvnek éppen az a célja,
hogy ez a jövő minél könnyebben bekövetkezzen.
A magyar kiadásnak az ad időszerűséget, hogy hazánkban, az
elmúlt több mint 10 évben, jelentős mennyiségű és összehasonlításra érdemes
gyakorlati tapasztalat gyűlt össze, köszönhetően a 90-es évek állami támogatású
önkormányzati kerékpárút-építési programjának, továbbá a kerékpárhasználatra
vonatkozó újabb és újabb közlekedési szabályok bevezetésének.
A közlekedés európai normáival megismerkedni, és lehetőség
szerint alkalmazni, érdekünk és kötelességünk is. A szomszédos Ausztria, a kerékpározás
körülményeinek fejlesztése terén jelentős időbeli előnnyel és ezzel együtt számtalan
tapasztalattal bír hazánkhoz képest. Ezért érdemes tehát átgondolni azokat a
tanácsokat, amelyeket a kötet osztrák szerzője, mint tapasztalt közlekedési
szakember, a kerékpározás-hazai fejlesztői elé tár. A kötetben szereplő javaslatok
egy része nálunk korlátozottan, csak az érvényben lévő hazai jogi és műszaki
előírások keretein belül alkalmazható, mégis segítséget adhatnak a döntéseknél,
ahol azt kell mérlegelni, hogy a közpénzekből megvalósuló kerékpárforgalmi létesítmények
alkalmasak-e a biztonságos kerékpározásra.
A kerékpár, mint a közlekedési eszközök választása általában,
az egyéntől függ. Néhány kisebb, de megfelelő intézkedés, mint a kerékpáros
közlekedést segítő 2002. január 1-től érvénybe lépő KRESZ- módosítás is, segíthet
abban, hogy jól válasszunk. Egyúttal jó példát adhat a felnövekvő generációnak.
A kerékpár segítségével városaink és lakóik az egészségesebb környezet és életmód
irányába mozdulhatnak el.
Biciklizés, szabadság, jó egészség és jókedv egymást támogató
és erősítő fogalmak. A kerékpározás mindig, mindenhol ugyanazt a képet és szellemiséget
idézi fel, azt, amelyet oly szívesen látnak minden európai országban.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01210
urn:nbn:hu-3215 (URI)
Forrás:
Utak a kerékpározáshoz / Wolfgang Rauch$Budapest : KEROSZ, 2001
Kapcsolat:
Krisz Ferenc: Kerékpározás (http://mek.oszk.hu/02900/02942/)
Bicikli.lap (http://bicikli.lap.hu/)
Fenntartható kerékpáros közlekedés (http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0150/12.ht...)