Ugrás a tartalomhoz

A peremelem módszer integrálegyenletei

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01100/01185
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Anyagtudományok, kohászat
Cím:
A peremelem módszer integrálegyenletei
sorozatcím: Kísérleti és numerikus feszültséganalízis
egységesített cím: Peremelem módszer integrálegyenletei
Létrehozó:
Szeidl György
Dátum:
beszerezve: 2000-07-11
Téma:
Anyagvizsgálat
rugalmasságtan
peremelem módszer
Mechanika
integrálegyenlet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
1. fejezet
A peremelem-módszer alapjainak szemléltetése rúdfeladatokon
1.1. Az egydimenziós feladat választásának előnyei
1.2. Rugalmasan ágyazott rúd mechanikai egyenletei
1.3. Alapmegoldás rugalmasan ágyazott rúdra
1.4. Az indirekt módszer egyenletei
1.5. A direkt módszer egyenletei
1.6. Gyakorlatok
Hivatkozások az 1. Fejezethez
2. fejezet
A Laplace és Poisson egyenlet
2.1. Előzmények
2.2. Térbeli feladatok
2.3. Az alapmegoldás
2.4. A GREEN féle azonosság és képletek belső tartományra
2.5. Egyenletek külső tartományon
2.6. A direkt módszer integrálegyenletei
2.7. Az indirekt módszer integrálegyenletei
2.8. Síkbeli feladatok, alapmegoldás
2.9. GREEN féle azonosság és képletek síkfeladatokra
2.10. Egyenletek külső síktartományon
2.11. A direkt módszer egyenletei síkfeladatokra
2.12. Az indirekt módszer egyenletei síkfeladatokra
2.13. Gyakorlatok
Hivatkozások a 2. Fejezethez
3. fejezet
A rugalmasságtan statikai feladatai
3.1. Történeti háttér
3.2. Az elasztostatika egyenletei
3.3. Alapmegoldás a rugalmasságtan térbeli feladataira
3.4. A Somigliana féle azonosság és képletek belső tartományra
3.5. Somigliana féle képletek külső tartományra
3.6. A direkt módszer egyenletei a rugalmasságtan térbeli feladataira
3.7. Indirekt módszerek a rugalmasságtan térbeli feladataira
3.8. Gyakorlatok
Hivatkozások a 3. Fejezethez
A. függelék
Tenzorszámítás kartéziuszi koordinátarendszerben
A.1. Bevezetés
A.2. Az összegezési konvenció
A.3. A Kronecker féle függvény és a permutációs szimbólum
A.4. A determináns
A.5. Kartéziuszi koordinátarendszer
A.6. Koordináta-transzformációk
A.7. Skalár, vektor és tenzor
A.8. Gyakorlatok
B. függelék
A Dirac függvény
B.1. A szimbolikus Dirac függvény és egyes tulajdonságai
C. függelék
Hosszabb matematikai átalakítások
C.1. Feszültségek számítása az elmozdulásmezőre vonatkozó alapmegoldásból
C.2. Az ul(Q) = iTKl (Mo, Q) elmozdulásmezőhöz tartozó feszültségek számítása
C.3. Az ul(Q) = iTKj (Mo, Q) elmozdulásmezőhöz tartozó feszültségek számítása
.
D. függelék
Egyes gyakorlatok megoldásai
megjegyzés: Készült a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával.
Nyelv:
magyar
Típus:
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01185
urn:nbn:hu-3190 (URI)
Forrás:
A peremelem módszer integrálegyenletei / Szeidl György$Miskolc : Miskolci Egyetem, 1999
Kapcsolat:
Lenkeyné Biró Gyöngyvér: Az R6 módszer és gyakorlati alkalmazása (http://mek.oszk.hu/01100/01186/)
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány : Tempus kiadványok (http://edu.bzlogi.hu/MTesting/Tempus.htm)
Krállics György - Lovas Jenő - Tatár Levente: Fejezetek a nemlineáris károsodás- és törésmechanikából (http://mek.oszk.hu/01100/01178/)
Szirbik Sándor: Peremkontúr-módszer duál rendszerbeli síkfeladatokra (http://www.siphd.uni-miskolc.hu/ertekezesek/)
Guy Pluvinage: Lineáris törésmechanika (http://mek.oszk.hu/01100/01182/)