Ugrás a tartalomhoz

A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01100/01155
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Környezetvédelem, természetvédelem
Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Cím:
A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk
alcím: Doktori (PhD) értekezés
egységesített cím: Tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk
Létrehozó:
Kárpáti Árpád Dr.
Dátum:
beszerezve: 1998-08-17
2003-09-15 (PDF változat)
Téma:
Vízszennyezés, szennyvíz
szennyvíztisztítás
környezetszennyezés
Élelmiszeripar
tejfeldolgozás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. Irodalmi áttekintés
1. Tejipari feldolgozás és hulladéktermelése
1.1. A tej összetétele, komponensei
1.2. Az ipari feldolgozás kialakulása
1.3. A tejipar termékei, előállításuk, berendezései
1.3.1. A feldolgozás előkészítő műveletei
1.3.2. A fontosabb termékek előállítása és vízszennyezései
1.3.3. A tejfeldolgozás termelési vesztesége, környezetszennyezése
1.4. A tejipari szennyvizek fajlagos mennyisége és átlagos szennyezettsége
1.5. A tejipari szennyvizek jellemzőiből levonható következtetések
1.6. A tejipari termelés hulladékcsökkentésének tendenciái
2. A tejfeldolgozásnál keletkező szennyvizek tisztítása
2.1. A tejipari szennyvizek előkezelése
2.2. A tejfeldolgozásnál keletkező szennyvizek tisztítása
2.2.1. Öntözés tejüzemi szennyvizekkel
2.2.2. Anaerob szennyvíztisztítás
2.2.3. Fizikai-kémiai előtisztítás
2.2.4. Aerob tisztítás
2.4.1. Elkülönített üzemi aerob tisztítás
2.4.2. Rögzített filmes megoldások
2.4.3. Eleveniszapos megoldások
2.3. Tejipari szennyvizek és kommunális szennyvizek együttes tisztítása
2.3.1. Nitrifikáció / denitrifikáció
2.3.2. Foszforeltávolítás
II. Kísérleti, gyakorlati rész
3. Vizsgálatok, eredmények, értékelés
3.1. A feladat kijelölése, időütemterve
3.2. A korábban alkalmazott vegyszeres előtisztítások ellenőrzése
3.2.1. Analitikai vizsgálatok
3.2.2. A vizsgálatokhoz felhasznált minták
3.2.3. Koaguláltatás kénsavval az izoelektromos pont közelében
3.2.4. Fémionokkal, lignoszulfonáttal történő koaguláltatás
3.3. A kiegyenlített szennyvíz koaguláltatása mészhidráttal
3.4. A mészhidrátos kicsapatás üzemi kiépítése és hatékonysága
3.5. Az előtisztított tejipari szennyvíz hatása a kommunális tisztításra
3.6. A szennyvíziszap összetétele, felhasználása, várható hatásai
3.7. A vizsgálatok során kapott új eredmények összefoglalása (tézisek)
Összefoglalás
Irodalomjegyzék
Kivonat: Kivonat
A kommunális szennyvizek túlzott részarányú nitrogén- és foszfor-szennyezettségének
biológiai eltávolítása kedvezőbb lehet könnyen bontható többlet szerves tápanyag
hozzáadásával, mint amilyenek például a tejipari szennyvíz oldott komponensei.
Ezek kizárása a kommunális szennyvíztisztításból ezért egyértelműen kedvezőtlen.
A dolgozat részletesen elemzi a tejfeldolgozás szennyvizeinek
minőségét és annak változását a termelési szerkezet, valamint a szennyvíz előkezelése
függvényében. Hasonlóan részletezi a tejüzemi és lakossági szennyvizek egyedi
és kombinált tisztításának lehetőségét, a tejipari szennyezés hatását a lakossági
szennyvíz összetételének és tisztíthatóságának alakulására. Bemutat egy újonnan
kifejlesztett tejipari szennyvíz előtisztítást, lebegőanyag eltávolítást, annak
üzemi megvalósítását, továbbfejlesztését és hatékonyságát. Részletezi a keletkező
tejipari szennyvíziszap elhelyezési, hasznosítási lehetőségeit. Üzemi adatokkal
igazolja a vegyes szennyvíz tisztításánál az előtisztított tejipari szennyvíz
kedvező hatását a biológiai többletfoszfor eltávolítást illetően. A vizsgált
esetben az eltávolított foszfor/KOI arány több év átlagában 0,025 körül adódott.
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01155
urn:nbn:hu-3160 (URI)
Forrás:
A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk / dr. Kárpáti Árpád$Veszprém : Veszprémi Egyetem, 1997
Kapcsolat:
Domokos Endre: Eleveniszapos kommunális szennyvíztisztítók dinamikus szimulációjának vizsgálata (http://mek.oszk.hu/01100/01152/)
Lux Ferenc: Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása (http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/2003-ev/03-j...)
Dr. Tamás János: Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés (http://gisserver1.date.hu/tamas/szennyvizjegyzet/tartalomje...)