Ugrás a tartalomhoz

Köztes képek

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01600/01660
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Film, színház, el?adóm?vészet
Cím:
Köztes képek
alcím: A filmelbeszélés színterei
sorozatcím: Sapientia könyvek
egységesített cím: Köztes képek
Létrehozó:
szerkesztő: Pethő Ágnes
Dátum:
beszerezve: 2004-04-03
Téma:
Filmművészet
filmelmélet
filmművészet
Esztétika, művészetfilozófia
filmesztétika
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Előszó
A filmkép mint viszonyfogalom és köztes tér

LÁTVÁNYTÖRTÉNÉSEK
Megyaszai Kinga:
Erdélyi tájak kameraecsettel. Történet és helyszín viszonya az 1990 óta készült
erdélyi témájú magyar filmekben
Margitházi Beáta:
Elmozdulás és kiterjesztés: keret és arc kölcsönhatásai. Robert Bresson Zsebtolvaj
(1959) és A pénz (1983) című filmjében
Király Hajnal:
A szem történetei: szubtextusok Akira Kuroszava A vihar kapujában és káosz
című filmjeiben
Virginás Andrea:
Posztmodern film noir idézetek, avagy miért végzetesek a nők?
Gregus Zoltán:
A megnyíló idő. Enyedi Ildikó Bűvös Vadász című filmje a husserli filozófia
tükrében
Tarnay László:
A látás dialektikája. A narratív minimalizmus paradoxonja Atom Egoyan filmjeiben
Tarnay László:
Magritte és Paradzsanov

KÉP-NYELVI ÁTVITELEK
Pethő Ágnes:
A "Fehér lap"-tól a "Fehér part"-ig. Szavak és képek közé
íródó alakzatok Godard mozijában
Boné Ferenc:
Foucault és a Coca-Cola gyermekei. Szerepváltó dialógusok és ezek reprezentációja
Jean-Luc Godard Hímnem-Nőnem című filmjében
Dánél Mónika:
A tükör és a hasonmás mint az irodalom és a film heterotópiái
Pieldner Judit:
Az adaptáció terepe. Gothár Péter/Bodor Ádám: A részleg
Vajdovich Györgyi:
Az adaptáció dilemmái. Egy klasszikus-modern elbeszélés regényben és filmben
(Tom Jones)
Bilos Jáni Melinda:
"Mindenhol jó, de a legjobb filmen." Egy család mozgóképeinek
antropológiai-kognitív vizsgálata
Bota Szidónia - Péter Boglárka - Szabó Beáta:
"Együtt szereted őket". Szövegalkotási minták a televíziós reklám
retorikájában

FÜGGELÉK
A kötet szerzői
Abstracts
Rezumate
megjegyzés: Angol és román nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01660
urn:nbn:hu-3656 (URI)
Forrás:
Köztes képek : a filmelbeszélés színterei / szerk. Pethő Ágnes$Kolozsvár : Scientia, 2003$(Sapientia könyvek ; 18.)$ISBN 973 85985 8 3
Kapcsolat:
Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény (http://mek.oszk.hu/00100/00125/)
Bota Szidónia: Intermédiumok és mozgó képek a bölcsészkaron : Egy konferencia margójára (http://www.korunk.org/8_2002/inter.htm)
Képátvitelek : Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből (http://mek.oszk.hu/01700/01745/)
Pethő Ágnes: A köztes-lét alakzatai, avagy a filmművészet ön(f)elszámolása(?) (http://magyar-irodalom.elte.hu/prae/pr/200002/103_petho.html)