Ugrás a tartalomhoz

Négy könyv

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01000/01014
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Kémia, biokémia
Történelem, helytörténet
Szépirodalom, népköltészet
Cím:
Négy könyv
egységesített cím: Négy könyv
Létrehozó:
Németh László
válogató: Németh Judit
szerkesztő: Németh Judit
elektronikus rögzítés: Lehel Zoltán
korrektor: Zimányi Magdolna
elektronikus rögzítés: Késmárky István
Dátum:
beszerezve: 1998-01-13
2007-01-15 (utolsó módosítás)
Téma:
Tudománytörténet
természettudomány
Művelődéstörténet
tudománytörténet
Tudománytörténet
Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
A klasszikus fizika
A tizennyolcadik század fizikája
Technológia
Kivonat: Ismertető
A négy könyv terve 1944 nyarán született meg, a mezőszilasi
alsó temetőben, az akkori kiadómmal szőtt ábrándokban. 18 év múltán - 1962 júniusában
- eljutottunk oda, hogy a Gondolat kiadóval megállapodtunk egyelőre két részének:
a Természetismeretnek és a Matematika és alkalmazásainak a megírására; mint
bibliográfust (hogy úgy mondjam, tudományos kéz alá dolgozót) pedig a fiatalabb
nemzedék egyik nagy általános tájékozottságú és külön tudománytörténeti készültségű
tagját sikerült megnyernem munkatársul.

Az a gondolat, hogy az emberi műveltségen áttekintést szerezzek, s leglényegesebb
elemeit egy összefoglaló munkában rögzítsem, most kerít harmadszor hatalmába.
Első ízben a harmincas évek elején: amikor mint a "jelen történésze" (ez volt
a sokat fölhányt Ortega-hatás) készültem neki az "egy agyban összeállt" Új enciklopédia
megírásának. Hogy mi készült el belőle, tudják, akik a Tanut (a nagy munkának
inkább csak felvonulási épületét) ismerik. A megpezsdült mozgalom s az egyre
nyomasztóbbá váló nemzeti élet akkor elvont ettől a munkától, melyhez, ha az
alapok (történeti érzék, természettudományos képzettség, nyelvtudás) meg is
volt, hiányzott az anyagfelhajtó mozgékonyság s az átrágás kellő szívóssága.
Másodszor, vásárhelyi tanárságom alatt, már szerényebbre tűztem ki a célt; tulajdonképp
csak egy nagy, olvasható tankönyvet akartam írni felnőtteknek, akik vagy nem
jártak iskolát, vagy keveslik az ott tanultat. Mint kísérletező tanár ennek
a tankönyvnek (Négy könyvnek) a fejezeteit mondtam el óráimon. Akkor irodalmi
munkáim, pontosabban regényszerződéseim szólítottak el tankönyvemtől, majd műhelyemből
is, s tán valami rossz sejtelem, hogy óráimon máris messze túlmentem a középiskolás
határokon, s ha könyvem meg is jelenik, abban a specialistákat szaporító korban
"maximalista" túlzásnak minősítik. Most, a szerződés aláírásakor még szerényebb
szerepet vállalok: nem mint enciklopédista, nem is mint tanár, csak mint egyszerű
tanuló, mondjuk, előtanuló állok a tanulási lázba esett nemzedék elé, hogy mielőtt
lehunynám szemem, azt, amit az emberi műveltségben legfontosabbnak látok, helyette
s neki még egyszer áttanuljam.

De ha a szerep, melyet a könyv írásával vállaltam, mind igénytelenebbé vált
is, a cél, amely a munka fölött lebeg, bár körülírtabb, még mindig igen (félek,
hogy arcátlanul) magas. Enciklopédiámmal, mint a Tanuval is: a műveltség egy-egy
tárnájába szorult szakmunkást, ahogy ma mondják: szakbarbárt akartam az összefüggésekre
s az egészre emlékeztetni; az elég jogtalanul elmarasztalt XIX. századot egy
hipotetikus XX.-kal orvosolni. A Négy könyv is több lett volna, mint szakérettségizők
segédkönyve: egyfajta Noé-bárka is, mely a szívemnek oly kedves nyugati civilizáció
ragyogását és változatait - a Minőséget - szerette volna az új szocialista Magyarországba
átmenteni. Ma egy új iskola igénye az, ami diákká tesz, én szeretnék első őszfejű
tanulója lenni annak az általános egyetemnek, amelynek elképzelésem szerint
úgy kell egész oktatásunkat egy szinttel feljebb húzni, ahogy az általános iskola
húzta a régi polgárik színvonalára, s ahogy újabban az általánosnak tervezett
középiskola az érettségiére.
Forrás: http://www.iif.hu/~visontay/ponticulus/hidveres/nemeth-lasz...
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV (ProfiVox hangszerver)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01014
urn:nbn:hu-3023 (URI)
Forrás:
Négy könyv / Németh László$Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1988$ISBN 963 15 3748 X$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=629347
Kapcsolat:
A magyar irodalom arcképcsarnoka : Németh László (http://mek.oszk.hu/01100/01149/html/nemethl.htm)
Németh László (1901-1975) (http://www.nlvk.hu/nemethl/)
Radnai Gyula: Az iskola erővonalai : Akik Németh Lászlót matematikára, fizikára, kémiára tanították (http://www.kfki.hu/~tudtor/tallozo1/nemet1.html)
Marx György: Németh László hódmezővásárhelyi üzenete (http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9403/mgy9403.html)
Jakabffyné Németh Magda: A természettudományos oktatás megújítása az egységes világképért (http://www.oki.hu/cikk.php?kod=1997-04-ta-Jakabffyne-Termes...)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.