Ugrás a tartalomhoz

Az elfelejtett falu

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01400/01412
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
Az elfelejtett falu
egységesített cím: Elfelejtett falu
Létrehozó:
Kopátsy Sándor
szerkesztő: Matolcsy György
szerkesztő: Sebestyén Tibor
elektronikus rögzítés: Szundy László
Dátum:
beszerezve: 1997-06-16
2003-12-31 (további elektronikus változatok)
Téma:
Ágazati gazdaságtan
agrárpolitika
agrárreform
Agrárium, vidékfejlesztés
mezőgazdaság
rendszerváltás
parasztság
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető
I. Az agrárpolitika történelmi tanulságai
Hogyan állunk ma?
Agrárpolitikai változások a rendszerváltás óta
Mezőgazdasági dotációk leépítése a rendszerváltás után
A kárpótlás kára
A háború előtti falvak jellemzői
A faluellenes politika gyökerei 1948 után
Ötven év dióhéjban
Kiszámíthatatlan a történelem, a kollektivizálás
A szocialista múlt újraértékelése
A török és a szovjet megszállás történelmi párhuzamai
Történelmi párhuzam a másodgazdaságon alapuló németalföldi polgárosodással
Kiktől tanuljunk és kiktől ne
Miért támogassuk a mezőgazdaságot?
II. Az agrárreform lehetőségei
Merre induljunk?
Tulajdonos vagy vállalkozó
Ki a jó tulajdonos?
Hatékonyság vagy foglalkoztatás
A kisegítő mezőgazdaság
Miért sürgető az agrárreform?
A hazai agrárreform 10 évvel korábbi lehetőségei
Milyen agrárreformot?
A farmergazdaságé a jövő
Mennyi farmerre lesz szükség?
Utószó az olvasóhoz arról, hogy a parasztok ezt mindig tudták...
Kivonat: Ismertető
Nagykorú életem a népi írók táborának lelkes tagjaként kezdtem
Így lettem parasztpárti. Ez a szép és az idő múltával egyre szebb múlt íratta
meg velem ezt a kis könyvet is, amit már nem mint lelkes fiatal, hanem mint
öreg tudós írtam. Abban a meggyőződésben ajánlom a mezőgazdaságot és még inkább
a falvak világát, népét szerető, sorsukért aggódó olvasóknak, hogy meg vagyok
győződve: a magyar nép szándékai ellen nem folyhat sokáig a jelenlegi gazdaságpolitika,
hiszen demokrácia van.
A könyvet Kovács Imre emlékének ajánlom mivel számomra ő testesítette
meg azt a szellemet, ami a könyv megírása során vezérelt, ami mai politikai
életünk legnagyobb hiányossága: a politikai progresszió és a nemzeti elkötelezettség
együttes képviselete. Vele most lesz 49 éve, hogy utoljára találkoztam, hívott,
elmehettem volna velük a szabad és gazdag Nyugatra, de úgy érzem, én döntöttem
jobban, hogy itthon szolgáltam azt az ügyet, amiben ő volt a példaképem.
Irigyeltem tőle azt a biztonságot, amellyel minden hazai társadalmi
rétegben otthonosan mozgott, mindenütt befogadták. Az ellenállásban résztvevő
főpapok és az arisztokraták társaságában éppen úgy egyenrangúnak, maguk közé
illőnek érezték, mint az öreg szegényparasztok és kubikusok maguk között. Nem
ismertem embert, aki egy ország minden zugában annyira otthon tudott lenni,
mint ő.
Irigyeltem a hatalommal szembeni fölényét és éles kritikáját
akkor is, amikor már ő is többé-kevésbé a politikai hatalom birtokosai közé
számított. Ő egy percig sem volt kormánypárti. Nála tudatosult számomra a leginkább,
hogy a miniszterek is csak percemberkék. A tartós tekintélyeket nem a bársonyszékekben
ülők között kell keresni.
Irigyeltem, ahogy a nők között mozgott, ahogyan a nőket képes
volt megnyerni. Ő mondta nekem, hogy az a jó szónok, akinek először a nők tapsolnak,
mert azoknak jobbak az érzelmekkel, az igazsággal szembeni ösztöneik. Ő volt
a népiek között a leginkább urbánus úgy, hogy a leginkább népi tudott maradni.
Ma ez az Ady és Bartók által a világ szellemi élvonalába emelt politikai téren
progresszív népiség hiányzik. Őket nem ismerhettem, számomra Kovács Imre volt
a személyesen megélt példakép.
Ezért ajánlom emlékének ezt a kis könyvet, abban a reményben,
hogy nem tartaná sem rossznak, sem időszerűtlennek.
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV (ProfiVox hangszerver)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01412
urn:nbn:hu-3417 (URI)
Forrás:
Az elfelejtett falu / Kopátsy Sándor$In: CET : Central European Time, 1996/2.
Kapcsolat:
Kopátsy Sándor: A privatizáció módja történelmi bűn volt (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/tulajdon/k...)
Dr. Kopátsy Sándor: Publikációk (http://www.kopatsy.hu/b30.htm)
Juhász Pál: Leckéink a mezőgazdaság új rendje érdekében (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/agrar/juha...)
Dr. Papócsi László: A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés (http://www.gak.hu/pannon/videkfej.html)
Fertő Imre: A magyar mezőgazdaság struktúrális problémái az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/agrar/mtdp...)
Mocsáry József: Az agrárválság közelről (http://eszmelet.tripod.com/35/mocsary35.html)
Rab László: Mélyszántás : Agrár- és falukép, 1990-94 (http://mek.oszk.hu/02000/02033/)
Harcsa István - Kovách Imre - Szelényi Iván: A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban (http://www.mtapti.hu/mszt/19943/harcsa.htm)
Kopátsy Sándor: Van kiút! (http://mek.oszk.hu/01400/01423/)
Vidék Parlamentje : Dokumentumok (http://www.falunet.adatpark.hu/dokument.htm)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország