Ugrás a tartalomhoz

A vidékfejlesztés szereplői Magyarországon

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01400/01413
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A vidékfejlesztés szereplői Magyarországon
alcím: Intézmények, megközelítések, erőforrások
sorozatcím: Műhelytanulmányok = Discussion papers
egységesített cím: Vidékfejlesztés szereplői Magyarországon
Létrehozó:
Nemes Gusztáv
Dátum:
beszerezve: 2002-04-12
Téma:
Ágazati gazdaságtan
agrárpolitika
EU-csatlakozás
Agrárium, vidékfejlesztés
területfejlesztés
mezőgazdaság
környezetvédelem
Európai Unió
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető
Magyarország vidéki és mezőgazdasági jellemzése


A vidékfejlesztés intézményi és politikai keretei

Intézmények
Központi kormányzat
Egyéb országos hatáskörű intézmények
Helyi és regionális hatóságok
Civil szervezetek
Gazdasági érdekképviseletek

Politikák
Mezőgazdasági politikák
EU előcsatlakozási programok
Egyéb területfejlesztési politikák
Környezetvédelmi politikák
A vidékfejlesztésben érintett fő intézmények és egyéb kulcsszereplők
perspektívái és helyzetértékelése

Vidékfejlesztés Magyarországon - kérdések, intézmények,
helyzetértékelések, irányvonalak
Környezetvédelem
A mezőgazdaság szerkezeti átalakítása és a vidékfejlesztés
A hagyományos területfejlesztés berkei
Az integrált vidékfejlesztés képviselői

Feszültségek és szövetségek
Az FVM és a mezőgazdasági lobbi
A területfejlesztési lobbi
Környezetvédelem
Vidékfejlesztés: az integrált megközelítés

Az EU politikák hatása a magyar vidékre
Az EU politikák további kritikái
Kivonat: Összefoglaló
Az alábbi tanulmányban a magyarországi vidékfejlesztésről próbálunk
átfogó képet adni. Először bemutatjuk a témával foglalkozó főbb
politikákat és az állami intézményhálózatot, majd a különböz
szintű helyhatóságok, a gazdasági és érdekvédelmi szervezetek, a
környezetvédelmi és más civil szervezetek szerepével foglalkozunk.
Elemezzük a különböző szervezetek és érdekcsoportok között fennálló
ellentéteket, hálózatokat és szövetségeket, különös tekintettel
a 'fenntartható vidékfejlesztéssel' kapcsolatos különböző
megközelítésekre. Ezután az EU előcsatlakozási programjait, azok
jelenlegi és lehetséges jövőbeli hatásait vesszük számba. Végül a
környezetvédelem és a 'kulturális gazdaság' kérdéseivel foglalkozunk,
elsősorban abból a szempontból, hogy ezek mennyiben jelentenek
korlátokat illetve felhasználható erőforrásokat a fenntartható
vidékfejlesztés számára. A tanulmány következtetései szerint
Magyarország mind a természeti, mind a kulturális és társadalmi
erőforrások terén igen jó lehetőségeket nyújt a fenntartható
vidékfejlesztés számára, amire egyébként az ország jelenlegi és
közeljövőbeli problémáinak tükrében igen nagy szükség lenne.
Erőforrásaink kihasználását azonban mind nemzetközi, mind hazai
szinten, jelentős tényezők gátolják. Az EU jelenlegi, Közép-kelet
Európa számára előirányzott politikáiból hiányzik a világos stratégiai
irányvonal. A deklarált célok és politikai dokumentumok retorikája
gyakran nincsen összhangban a programok költségvetésével és a
megvalósítás eszközeivel. Részben e kétértelműségek, részben pedig
más, hazai eredetű okok miatt, a magyar vidékfejlesztésből is hiányzik
a stratégiai gondolkodás. A különböző intézmények és politikák gyakran
nem elég hatékonyak, sokszor a pártpolitikai megfontolások dominálnak
a szakmai érvek helyett, és a fenntartható vidékfejlesztésben rejlő
lehetőségek gyakran kihasználatlanul maradnak. Mégis azt mondhatjuk
azonban, hogy a fenntartható fejlesztés eszméje, ha sokszor csak a
retorika szintjén is, de általánosan jelen van és egyre nagyobb tért
hódít, különösen a civil szférában.
Abstract
The following study intends to give an account of Hungarian
rural
development on a national level. First the policy framework and the
institutional background are described with special regard for
governmental institutions, dealing with the subject. It also describes
the task and the role of local authorities, economic interests,
environmental NGOs and other civil organisations. An analysis is also
given of the different networks, tensions and alliances between the
different actors of this field, with special regard to the different
approaches and understandings towards sustainable rural development.
Then we move on to the critique of the EU pre-accession policies,
considering present as well as possible future effects on Central
and Eastern European rurality. Finally we discuss environmental and
cultural issues, as possible resources or constraints for sustainable
rural development. We conclude that, Hungary in the field of natural,
cultural and social resources has a very good basis for sustainable
rural development. Considering the present and expected rural problems
of the country this type of development will be needed and much
demanded. However, there are serious constraints for this
domestically, as well as internationally. EU policies, designed for
Central and Eastern Europe, lack a clear strategy. Declared aims
and the rhetoric of the policy documents are often in contradiction
with the objectives and guidelines. Partly as a result of these
ambiguities, partly for other, more domestic reasons, Hungarian rural
development also lacks a clear strategic thinking. Institutions and
policies are often insufficient, national and party politics have a
large influence and resources for sustainable rural development are
often not used efficiently. However, ideas of a sustainable approach
are present and becoming more important, especially in the non
governmental sector.
megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
jelentés
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01413
urn:nbn:hu-3418 (URI)
Forrás:
A vidékfejlesztés szereplői Magyarországon / Nemes Gusztáv$Budapest : MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, 2000$(KTK/IE Műhelytanulmányok, ISSN 1419-6328 ; 2000/10.)
Kapcsolat:
Fertő Imre: A magyar mezőgazdaság struktúrális problémái az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/agrar/mtdp...)
Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1374)
Vidék, mezőgazdaság, Európai Uniós csatlakozás - az értékek változása (http://mek.oszk.hu/03400/03405/)
Dr. Papócsi László: A magyar agrártudomány és a vidékfejlesztés (http://www.gak.hu/pannon/videkfej.html)
A civil szervezetek és a területfejlesztési politika : A civil szféra területfejlesztési intézményekkel való együttműködésének tapasztalata (http://mek.oszk.hu/03400/03406/)
Vidék Parlamentje : Dokumentumok (http://www.falunet.adatpark.hu/dokument.htm)
Nemes Gusztáv: The politics of rural development in Europe (http://mek.oszk.hu/03900/03996/)
Harza Lajos, Tanka Endre: A vidékfejlesztés megújuló intézményi háttere (http://www.akii.hu/kiadvany/intezeti_kiadvanyok/magyar/AKII...)
Nemes Gusztáv: Integrated rural development (http://mek.oszk.hu/03900/03997/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország