Ugrás a tartalomhoz

A bankközi forintpiac Magyarországon

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01500/01570
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A bankközi forintpiac Magyarországon
alcím: Az 1998 szeptembere és 1999 márciusa közötti időszak néhány tanulsága
sorozatcím: MNB műhelytanulmányok
egységesített cím: Bankközi forintpiac Magyarországon
Létrehozó:
Gereben Áron
Dátum:
beszerezve: 2001-08-16
Téma:
Pénzügy, bankügy
monetáris politika
bankrendszer
pénzpiac
forint
likviditás
esettanulmány
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Összefoglalás
1. Bevezetés
2. A bankközi overnight kamat alakulása 1998 szeptemberétől 1999 márciusáig
3. Az overnight hozamok változékonysága és a monetáris transzmisszió
Átmeneti és tartós elmozdulások
Az overnight hozamok és a jegybanki kamatlépésekkel kapcsolatos várakozások:
pivoting
Overnight targeting
Az overnight kamatingadozás csökkentésének eszközei
4. Az overnight hozamok ingadozása és monetáris transzmisszió kapcsolata
Magyarországon: empirikus vizsgálat
5. A tartós likviditáshiányok és -többlet kialakulásához vezető okok
A jegybanki eszköztár átalakítása
Tőkepiaci krízis
Az egyhetes betét megszüntetésének hatása
A jegybanki kamatlépésekre történő spekuláció
6. Hatékonytalanságok a bankok likviditásmenedzsmentjében
A banki likviditásmenedzsment hatékony működtetése
Néhány példa a banki likviditásmenedzsment hibáira
Az intézményi-szabályozási környezet hatásai
7. A kéthetes eszköz bevezetése
8. Összegzés
Hivatkozások
Melléklet
Kivonat: Összefoglalás
A hazai bankközi piac likviditási helyzete és ennek megfelelően
az overnight hozamok alakulása 1998 szeptemberétől 1999 tavaszáig a korábbi
időszakhoz képest jóval nagyobb ingadozást mutatott. E tanulmány célja az, hogy
feltárja a fenti időszakban tapasztalt egyensúlytalanságok mögött meghúzódó
okokat, és a monetáris politika szempontjából nézve összefoglalja az időszak
tapasztalatait.
A jegybank számára az overnight hozamok ingadozása akkor hátrányos,
ha az tovagyűrűzik a hozamgörbe hosszabb lejárataira is. Ez általában nem következik
be, ám mivel a fenti időszakban az overnight hozamok elmozdulásai tartósnak
bizonyultak, a likviditási helyzet a hosszabb lejáratok hozamaira is kihatott.
Ökonometriai vizsgálataink eredményei kimutatták, hogy az overnight hozam ingadozása
hatással volt a 3 hónapos bankközi kamatokra.
A likviditási helyzet hektikus alakulása és a bankközi overnight
hozamok drasztikus ingadozásai mögött részben az orosz válság hatásai és a jegybanki
eszköztár átalakítása állt, emellett ugyanakkor a banki treasury-k likviditásmenedzsmentjének
hiányosságai is hozzájárultak a piac turbulenciáihoz. A piaci adatok vizsgálata
számos olyan helyzetre világított rá, amikor a bankközi piac szereplői irracionálisan
viselkedtek, s ez hozzájárult a likviditási anomáliák tartós fennmaradásához.
Számos oka lehet annak, hogy a treasury-k működése eltér a
racionális viselkedéstől. Egyrészt a bankokon belül a treasury-k szabályozása
is hozzájárul ahhoz, hogy a likviditásmenedzselési döntések időnként csak korlátozottan
ésszerűek. A jogi-számviteli környezet egyes elemei is hátráltatják a bankközi
piac fejlődését, például a bankközi repóműveletek elterjedését. Ugyanakkor az
is valószínűsíthető, hogy a bankrendszer egy részének - legalábbis a fejlődés
jelenlegi szakaszában - nem éri meg a treasury-tevékenység, vagy legalábbis
azon belül a likviditásmenedzselési terület fejlesztése. A jegybanki irányadó
instrumentum futamidejének egy hónapról két hétre történő csökkentése enyhítette
a piac likviditási zavarait, ugyanakkor a bankközi piac hatékonysági problémáit
nem oldotta - nem is oldhatta - meg.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01570
urn:nbn:hu-3574 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében (http://mek.oszk.hu/01500/01566/)
Vadas Gábor: Az egyensúlyi reálárfolyam Magyarországon (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/kozgazd/penz/mnbht...)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1998-1999
térbeli: Magyarország