Ugrás a tartalomhoz

A környezetterhelési díjak hatékonyságának, környezetpolitikai szerepének és bevezethetőségének vizsgálata

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01400/01454
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Környezetvédelem, természetvédelem
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A környezetterhelési díjak hatékonyságának, környezetpolitikai szerepének és bevezethetőségének vizsgálata
egységesített cím: Környezetterhelési díjak hatékonyságának, környezetpolitikai szerepének és bevezethetőségének vizsgálata
Létrehozó:
Fucskó József
Kajner Péter
Marossy Zoltán
Bela Györgyi
közreadó: Magyar Környezetgazdaságtani Központ
Dátum:
beszerezve: 2002-05-09
Téma:
Környezetgazdaságtan
környezetpolitika
Környezetvédelem általában
környezetszennyezés
levegőtisztaság
vízvédelem
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
1 A környezetterhelési díjak koncepciójának kialakítása
1.1 Magyarország környezeti állapota és a KTD céljai
1.1.1 A gazdasági szerkezetváltozás és a környezetminőség alakulásának összefüggései
1.1.2 A levegőminőség állapota
1.1.3 A felszíni vizek minősége
1.1.4 A felszín alatti vizek minősége
1.2 A környezetterhelési díjak koncepciója
1.2.1 A környezetterhelési díjakra vonatkozó általános rendelkezések tervezete
1.2.2 Az egyes díjakkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó részletes javaslat
1.3 A tervezet kialakításának legfontosabb állomásai
2 A KTD várható hatásai, elméleti és gyakorlati hatékonysága különböző szempontok
szerint
2.1 A környezetterhelési díjak tervezett helye a környezetvédelmi szabályozórendszerben
2.1.1 A levegőtisztaságvédelmi szabályozás
2.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek védelme
2.2 A díjrendszer várható hatékonyságának elemzése
2.2.1 A KTD bevezetésével kapcsolatos legfontosabb vélemények
2.2.2 Az emissziós díjak és adók a környezetgazdaságtani elméletben
2.2.3 A díjrendszer bevezetésének várható gazdasági, társadalmi és környezeti
hatásai a korábbi vizsgálati elemzések eredményei alapján
2.2.4 A hazai környezetvédelmi fejlesztések tendenciái és a díjak lehetséges
gazdasági hatásai esettanulmányok alapján
2.2.5 Kibocsátási díjak és adók a nemzetközi gyakorlatban
3 Egy hatékony környezetpolitikai eszköztár felé
3.1 A KTD környezetpolitikai alternatívái
3.1.1 A normatív eszközrendszer fejlesztése
3.1.2 Ökológiai adóreform
3.1.3 Önkéntes megállapodások
3.1.4 Emissziós jogok kereskedelme
3.2 A környezetpolitikai eszközök hatékony kombinációjának kialakítását meghatározó
lényeges tényezők
3.2.1 A szabályozóeszközök kialakításának főbb szempontjai
3.2.2 Az egyes eszközök bevezetésének politikai realitása
4 Összegzés, következtetések és javaslatok
4.1 A környezetterhelési díjak lehetséges hatékonyságának kérdései
4.2 A tervezett díjrendszer bevezetésének gazdasági terhei
4.3 A környezetpolitika feladatai és hatékony eszközkombinációi
4.4 Zárógondolatok
5 Függelék
5.1 A FEIM modell jellemzői
5.2 Az LTD-számításoknál használt forgatókönyvek jellemzői
5.2.1 A víz- és talajterhelési díjakkal kapcsolatos számítások eredményei
5.3 A környezeti adózás klasszikus és újabb elmélete
5.3.1 A Pigou-féle megoldás
5.3.2 Elméleti és gyakorlati problémák
5.3.3 Kettős hozadék
5.3.4 Kevésbé nagyra törő programok: költség-haszon elemzés vagy költségminimálás
Források
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01454
urn:nbn:hu-3464 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Faragó Tibor - Fucskó József - Kaderják Péter: Külföldi finanszírozású éghajlatvédelmi beruházások lehetősége Magyarországon (http://mek.oszk.hu/01100/01153/)
Államháztartási reform (http://www.levego.hu/kiadvany/reform.htm)
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai (http://mek.oszk.hu/01400/01452/)
Thad Williamson: Az ökológiailag fenntartható gazdaság (http://eszmelet.tripod.com/46/williamson46.html)
Vállalati környezet-menedzsment (http://mek.oszk.hu/01400/01457/)
Pataki György: Az ökológiailag fenntartható vállalat (http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/view/46/#p)