Ugrás a tartalomhoz

Elemek. I. könyv

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00800/00857
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Matematika, geometria
Cím:
Elemek. I. könyv
egységesített cím: Elemek. I. könyv
Létrehozó:
Euklidész ()
fordító: Mayer Gyula
el?szó írója: Szabó Árpád
elektronikus rögzítés: Borsos Tivadar
Dátum:
2001-02-05 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Tudománytörténet
geometria
euklideszi geometria
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
(Szabó Árpád)
Els? könyv
(fordította Mayer Gyula)
Fordítói jegyzetek
(Mayer Gyula)
Kivonat: Ismertet?
Az i.e. 300 körül összeállított matematikai munka a második
legtöbb kiadást megért írás az emberiség történetében (ebben csak a Biblia el?zi
meg), és évszázadokon keresztül a "helyes" és "tiszta" gondolkodás
mintaképe volt. A legtöbb ország iskoláiban még ma is nagy hangsúlyt fektetnek
az Elemek geometriájának oktatására, nem is annyira annak hasznossága miatt,
hanem inkább azért, mert a m?nek és tartalmának didaktikai erényei vitathatatlanok.
Persze az axiomatikus-deduktív matematikai kifejtés eme díszpéldánya nem egyetlen
szerz? munkásságának eredménye, hanem több matematikus-nemzedék er?feszítéseinek
közös gyümölcse, melyet Eukleidész "csak" összegy?jtött, egységes
formába öntött és közreadott. A könyv mindenkinek elengedhetetlen olvasmánya
kell hogy legyen, aki érdekl?dik a matematika története iránt.
Forrás: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/courses/gorog/EuklT.html
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00857
urn:nbn:hu-2856 (URI)
Forrás:
Elemek / Euklidész$Bp. : Gondolat, 1983$ISBN 963 281 267 0
Kapcsolat:
Roberto Bonola: A nemeuklideszi geometria története (http://mek.oszk.hu/00800/00852/)
Egmont Colerus: A ponttól a négy dimenzióig (http://mek.oszk.hu/05300/05376/)
Euklidész: Elemek (http://mek.oszk.hu/06200/06232/)