Ugrás a tartalomhoz

Balaton

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00500/00574
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Építészet, épít?ipar
Cím:
Balaton
sorozatcím: A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára
egységesített cím: Balaton
Létrehozó:
Cholnoky Jen?
elektronikus rögzítés: Szabó G. Tibor
Dátum:
1997-05-09 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Geológia, földtörténet
limnológia
földrajz
Épületek
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: BEVEZETÉS

ELS? FEJEZET
Mekkora a Balaton?

MÁSODIK FEJEZET
A Balaton eredete.

HARMADIK FEJEZET
Balaton környékének kövei.

NEGYEDIK FEJEZET
A balatoni szél.

ÖTÖDIK FEJEZET
A szél munkája.

HATODIK FEJEZET
A Kállai-medence

HETEDIK FEJEZET
A Balatoni vulkánvidék

NYOLCADIK FEJEZET
A Balaton vizének mozgásai.

KILENCEDIK FEJEZET
A Balaton színei.

TIZEDIK FEJEZET
A Balaton télen.

TIZENEGYEDIK FEJEZET
A Balaton vidék multjából

TIZENKETTEDIK FEJEZET
A Balaton környékének gyógyító hatása
Kivonat: Cholnoky Jen?
(Veszprém, 1870. júl. 23. - Budapest, 1950. júl. 5.)
földrajztudós, egyetemi tanár
Író, földrajztudós, tanár. Cholnoky Viktor öccse és László
bátyja. Egyetemi tanulmányokat Budapesten, el?ször a m?egyetem vízépítési tanszékén
végezte, kés?bb filozófiai doktorátust szerzett. Lóczy Lajos asszisztense, majd
adjunktusa. 1896-1898-ban nagyobb Kelet-ázsiai utazást tett, hidrográfiai és
geográfiai kutatásokat folytatott. Egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság
titkára, a Magyar Turista Egyesület és a Természetvédelmi Tanács elnöke is volt.
Tanított a budapesti és a kolozsvári egyetemeken. A Földrajzi Intézetnek vezet?je,
a MTA levelez? tagja. F?leg a hegységek szerkezetét, a folyók természetét vizsgálta.
Eredményesen foglalkozott emberföldrajzzal és az öntözések jelent?ségével az
emberi kultúra fejl?dése szempontjából. Részt vett a Balaton tudományos tanulmányozásában.
Számos tudományos dolgozat szerz?je, írásai megjelentek a fontosabb nyelvterületek
tudományos kiadványaiban. Szerkesztette a Balatoni Szemle c. lapot. Balatonfüreden
utca, Veszprémben lakótelep is viseli nevét. Tábla ?rzi emlékét Veszprémben
a Kossuth u. 7. sz. alatt lév? szül?háza falán és Balatonfüreden a Balatoni
Panteonban.
M?veib?l: A Balaton limnológiája. (Társszerz?.) Bp. 1897. -
A sárkányok országából. Veszprém, 1900. - A leveg? fizikai földrajza. Bp. 1903.
- A föld mélyének titkai. (Tudományos színm?.) Bp. 1912. - A jégvilág. (A sarkkutatások
története.) Bp. 1914. - A Balaton hidrográfiája. Bp. 1918. - A Balaton jege.
Bp. 1918. - Az emberföldrajz alapjai. Bp. 1922. - Általános földrajz. 1-2. Köt.
Pécs-Bp. 1923. - Utazás a sátán szekerén. Bp. 1928. - Magyarország földrajza.
Pécs, 1929. - Erd?n, mez?n, sivatagon át. Bp. 1933. - Körösi Csoma Sándor életregénye.
Bp. 1940. - Tihany. Bp. 1940. - A kétszázéves Balatonfüred. = Balatoni Szle,
1943. 10. sz.
Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00574
urn:nbn:hu-2573 (URI)
Forrás:
Balaton / Cholnoky Jen?$Bp. : Franklin, [1937]
Kapcsolat:
Széles a Balaton vize...? (http://mek.oszk.hu/06000/06095/)
Balaton.lap (http://balaton.lap.hu/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Balaton