Ugrás a tartalomhoz

A magyar könyv története 1711-ig

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01600/01601
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könny?ipar, vegyipar
Történelem, helytörténet
Könyvtártan, információtudomány
Képz?m?vészet, vizuális m?vészetek
Cím:
A magyar könyv története 1711-ig
egységesített cím: Magyar könyv története 1711-ig
Létrehozó:
Fitz József
elektronikus rögzítés: Simon Melinda
elektronikus rögzítés: Kúsz Katalin
elektronikus szerkesztés: Szabolcsi József
korrektor: Tengerdi Kata
Dátum:
beszerezve: 2001-01-10
2004-02-25 (PDF változat)
2006-06-12 (további elektronikus változatok)
2007-02-16 (utolsó módosítás)
Téma:
Könyv- és írástörténet
könyvtörténet
Papíripar és nyomdászat
nyomtatástörténet
Művelődéstörténet
kultúrtörténet
könyvkiadás
Könyvművészet, tipográfia
könyvművészet
könyvkereskedelem
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
A kéziratos könyv
Legrégibb könyveink
A Képes Krónika
A magyar nyelvű kódexek
A humanista kódex
Mátyás király könyvtára
A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon
A hazai ősnyomdák
Hess András budai nyomdája
A második magyarországi ősnyomda
Magyar ősnyomdászok külföldön
A budai kiadók
Magyar szerzők külföldi kiadói
A reformáció nyomdászata
Új alak, új tartalom, új stílus
A nemzeti nyelvű könyvnyomtatás
A nyomdák szervezete és munkája
A nyomdai üzem
Támogató és akadályozó erők
A kiadványok értékesítése
Protestáns nyomdák és nyomdászok a XVI.században
Honter brassói nyomdája
Az újszigeti nyomda
A kolozsvári Heltai nyomda
A vándornyomdászok
A debreceni nyomda
A gyulafehérvári nyomda
Bártfa
A magyar nyomdászat az ellenreformáció idején
A nagyszombati és a pozsonyi nyomda
A protestáns nyomdák helyzete
A magyar nyomdászat új fellendülése
Holland mintaképek nyomán
Az Erdélyi Főnix
A kuruckor nyomdászata
Kivonat: Fülszöveg
Kultúrtörténetünk egyik legfontosabb ágáról, a magyar könyv
történetéről mindeddig nem jelent meg a nagyközönség igényeit kielégítő, átfogó
jellegű munka.
Ezt a hiányt akarta megszüntetni a kiadó, amikor felkérte Fitz
Józsefet és Kéki Bélát, könyvtörténetünk kiváló ismerőit egy kétrészes mű megírására,
amely a legrégibb időktől napjainkig bemutatja a magyar könyv fejlődését.
E mű 1711-ig terjedő első része Fitz József munkája. Könyvünk
szélesebb olvasótábor számára szóló összefoglalása a szerző készülő, többkötetes
tudományos rendszerezésének, melynek első kötete a közelmúltban jelent meg.
(Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története.
I. A mohácsi vész előtt. Akadémiai Kiadó 1959.) Éppen ezért csak szakembert
érdeklő részletekbe nem bocsátkozik; olvasmányosan, színesen, gazdag hangszereléssel,
a könyvesztétika szólamát is megpendítve idézi fel a magyar könyv múltját.
A kiadó
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
megjegyzés: Illusztrált.
megjegyzés: A LIT verzió a korrektori javításokat és a képeket nem tartalmazza.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/msword (IMT)
application/pdf (IMT)
text/html (IMT)
PV
text/xml (IMT)
LIT
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01601
urn:nbn:hu-3605 (URI)
Forrás:
A magyar könyv története 1711-ig / Fitz József$Budapest : Magyar Helikon, 1959
Kapcsolat:
Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások (http://mek.oszk.hu/03300/03301/)
Bibliotheca Corviniana Digitalis (http://www.corvina.oszk.hu/)
Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában (http://mek.oszk.hu/03100/03178/)
Novák László: A nyomdászat története (http://mek.oszk.hu/01600/01645/)
Régi könyvek és kéziratok (http://mek.oszk.hu/03200/03240/)
Borbély István: Heltai Gáspár (http://mek.oszk.hu/01600/01612/)
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története (1. A mohácsi vész előtt) (http://mek.oszk.hu/03200/03275/)
Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története (2. A reformáció korában) (http://mek.oszk.hu/03200/03276/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1711-ig
térbeli: Magyarország