Ugrás a tartalomhoz

Hidrogén abszorpció-deszorpció vizsgálata amorf ötvözetekben, in-situ ellenállásmérésekkel

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00500/00566
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Energetika, energiahordozók
Cím:
Hidrogén abszorpció-deszorpció vizsgálata amorf ötvözetekben, in-situ ellenállásmérésekkel
alcím: doktori disszertáció
egységesített cím: Hidrogén abszorpció-deszorpció vizsgálata amorf ötvözetekben, in-situ ellenállásmérésekkel
Létrehozó:
Garaguly József
Dátum:
beszerezve: 1999-02-08
Téma:
Alternatív energiaforrások
ötvözetek
hidrogén
energiatermelés
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: 1. Bevezetés
2. Irodalmi összefoglaló
2.1 A hidrogén oldódása fémekben
2.1.1 A hidrogén oldhatóságának változása a hőmérséklet és
a nyomás hatására, a hidrogénfelvétel során lezajló
folyamatok
2.1.2 A hidrogén oldódása fémekben, hidrid képződés,
klasszikus hidrogéntároló anyagok
2.1.3 A hidrogén oldódása a cirkóniumban, nikkelben és rézben
2.1.4 Az amorf állapot hatása a hidrogénoldódásra
2.1.5 A Ni-Zr ötvözetrendszer, üvegképződés tartománya
2.1.6 A hidrogén abszorpció mechanizmusa amorf ötvözetekben
a Harris-Curtin-Tenhover modell szerint
2.1.7 A hidrogén diffúziója fémekben és ötvözetekben
2.2 Az elektromos ellenállás változása a hidrogén abszorpció és
deszorpció hatására
2.2.1 A fajlagos ellenállás változása
2.2.2 A hidrogén atom hatása az elektronszerkezetre amorf
Ni-Zr ötvözetekben
2.2.3 Az ellenállás változása hidrogénfelvétel hatására
2.3 Az irodalmi eredmények összegzése
2.4 Célkitűzések
3. A kísérletek leírása
3.1 Vizsgált anyagok és a vizsgálatok körülményei
3.2 Kísérleti berendezés
3.2.1 A mérőrendszer
3.2.2 Nagynyomású tartály a minták feltöltéséhez
3.2.3 Mintatartó kialakítás az ellenállás méréséhez
3.2.4 A mérőprogram
3.3 A kísérletek során alkalmazott módszerek
3.3.1 Ellenállásmérés
3.3.2 Hidrogéntartalom meghatározás
4. Kísérleti Eredmények
4.1 A hidrogéntartalom és az ellenállás kapcsolata, a
reverzibilisen oldott hidrogén mennyisége
4.2 A hidrogén abszorpció és a deszorpció kinetikája
4.2.1 Hidrogén felvétel-leadás ciklusok követése
ellenállásméréssel
4.2.2 A hidrogéntartalom változása hidrogénezés és kiürítés
során
4.2.3 Az adszorpciós-deszorpciós folyamatok jellegének
változása a ciklusszámmal, a hőmérséklet hatása a
kinetikára
4.2.4 A felületi előkészítés, illetve a minta levegővel való
érintkezésének hatása a hidrogénfelvétel sebességére
4.2.5 Ötvözők hatása a kinetikára
4.3 A Ni67Zr33 amorf ötvözet egyensúlyi nyomás - koncentráció -
hőmérséklet diagramja
4.4 A Ni67Zr33 ötvözet Sieverts diagramja
4.5 Hidrogénoldódás okozta szerkezetváltozás az amorf állapotban
5. Összefoglaló, következtetések
6. Tudományos eredmények tézisszerű összefoglalása
Köszönetnyilvánítás
Felhasznált Irodalom
A disszertációval kapcsolatos publikációk
Melléklet: Definíciók, fogalommagyarázatok
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00566
urn:nbn:hu-2565 (URI)