Ugrás a tartalomhoz

Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00500/00556
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Csillagászat, ?rkutatás
Cím:
Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak
egységesített cím: Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak
Létrehozó:
közreadó: Magyar Csillagászati Egyesület
szerkesztő: Kereszturi Ákos
elektronikus szerkesztés: Tepliczky István
Dátum:
beszerezve: 1996-05-07
2003-02-08 (további elektronikus változatok)
Téma:
Csillagászat általában
naprendszer
galaxisok
csillagok
bolygók
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Égi mozgások
A nappali égbolt
Az éjszakai égbolt
A Föld tengelyforgása
A Föld keringése és az évszakok
Holdfázisok, fogyatkozások és az árapály
A Naprendszer
A Naprendszert alkotó égitestek csoportjai
A bolygók felosztása
Merkúr
Vénusz
Hold
Mars
Kisbolygók
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
Plútó-Charon
Üstökösök
Üstökösfelhők a Naprendszer külterületén
Bolygóközi anyag
A csillagok élete
Energiatermelés a csillagokban
Energiatranszport
Csillagok a fősorozaton
A csillagok fejlődése a fősorozat után
Planetáris ködök
Fehér törpék
Szupernóvák
Neutroncsillagok
Fekete lyukak
Csillagunk a Nap
A Tejútrendszer
A csillagok életkora és a populációk
Csillaghalmazok
A Világegyetem keletkezése
Az ősrobbanás bizonyítékai
A felfúvódó Világegyetem
Egyesített kölcsönhatások
Párkeltés
A galaxisok keletkezése
A Tejútrendszer keletkezése
A csillagok keletkezése
Az elemek keletkezése
A Naprendszer keletkezése
A Világegyetem jövője
Módszertani segédletek
A Világegyetem arányai
A gravitáció mindenek felett
Csillagászat, valamint a részecskefizika
Más világok
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tankönyv
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
PV (ProfiVox hangszerver)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00556
urn:nbn:hu-2555 (URI)
Forrás:
ABCD CD-ROM III/1. 1996
Kapcsolat:
Csillagászati földrajzi fogalomtár (http://mek.oszk.hu/02900/02909/)
A Naprendszer bemutatása (http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/)
Wonaszek A. Antal: Astronomia (http://mek.oszk.hu/03300/03389/)
Csillagászat.lap (http://csillagaszat.lap.hu/)
Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek : 2005-2006 (http://mek.oszk.hu/04500/04501/)