Ugrás a tartalomhoz

Fizika és Geometria

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00800/00864
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Matematika, geometria
Cím:
Fizika és Geometria
alcím: Fizikus-matematikus nyári iskola : Óbánya, 1997. július 12-25.
egységesített cím: Fizika és Geometria
Létrehozó:
Barnaföldi Gergely Gábor
Matolcsi Tamás
Rimányi Richárd
Etesi Gábor
Hausel Tamás
Szenes András
szerkesztő: Barnaföldi Gergely Gábor
szerkesztő: Etesi Gábor
Dátum:
beszerezve: 2003-06-27
2004-02-18 (utolsó módosítás)
Téma:
Atomfizika, molekuláris fizika
mezőelmélet
kvantumelmélet
Alkalmazott matematika
topológia
lineáris algebra
algebrai geometria
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Előszó
I. A topológia és a fizika története (Barnaföldi Gergely
Gábor)
1 Bevezetés - pillantás a múltba
2 A topológia születése
3 Összegzés
Irodalomjegyzék
II. Lineáris algebrai bevezető (Matolcsi Tamás)
1 Alapfogalmak
2 Bilineáris leképezések
3 Komplex vektorterek
4 Multilineáris leképezések
5 Tenzorszorzatok és formák
III. Topológiai alapfogalmak (Rimányi Richárd)
1 Bevezetés
2 Sima sokaságok
3 Lie-csoportok
4 Nyalábok
5 Homológia-csoportok
Irodalomjegyzék
IV. Klasszikus mezőelméletek geometriája (Etesi Gábor)
1 Bevezetés
2 A de Rham kohomológia-elmélet alapjai
3 Elektrodinamika - mágneses monopólusokkal
4 A Yang-Mills-elméletek matematikai alapjai
Irodalomjegyzék
V. Geometriai kvantálás és a Jones-Witten-elmélet (Hausel
Tamás)
1 Bevezetés
2 A klasszikus mechanika matematikai modelljei
3 Szimplektikus sokaságok geometriai kvantálása
4 Jones-Witten-elmélet
Irodalomjegyzék
VI. A kvantummező-elméletek szerkezete (Etesi Gábor)
1 Bevezetés
2 Átfogalmazás
3 Az n+l dimenziós KME szerkezete
Irodalomjegyzék
VII. Kvantumelmélet és algebrai geometria (Szenes András)
1 Bevezetés
2 Algebrai geometria
3 Fizikus megoldás
Irodalomjegyzék
Tárgymutató
megjegyzés: 2. javított, átdolgozott kiadás
Nyelv:
magyar
Típus:
oktatási segédlet
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/postscript (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00864
urn:nbn:hu-2863 (URI)
Forrás:
Fizika és geometria : fizikus-matematikus nyári iskola / [szerzők Barnaföldi Gergely Gábor et al.]$Bp. : [Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete], 1999$ISBN 963 214 495 3
Kapcsolat:
Sailer Kornél: Szimmetriák és megmaradási törvények (http://mek.oszk.hu/00500/00568/)