Ugrás a tartalomhoz

Magyar Athenas

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/01800/01811
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Lexikonok, tudástárak
Cím:
Magyar Athenas
egységesített cím: Magyar Athenas
Létrehozó:
Bod Péter
elektronikus szerkesztés: Török Máté
Dátum:
beszerezve: 2004-05-25
Téma:
Magyar irodalom története
magyar irodalomtörténet
Művelődéstörténet
művelődéstörténet
Életrajzi lexikonok
életrajzi lexikon
Tartalmi leírás:
Kivonat: A Magyar Athenas az első magyar nyelvű irodalomtörténeti lexikonunk,
1766-ban (valójában 1767-ben) jelent meg, és Bod Péter sokoldalúan gazdag tudományos
munkásságának mintegy összegezése, ugyanakkor kiemelkedő teljesítménye a XVIII.
századi erdélyi magyar művelődési életnek. Megírásának gondolatával régóta foglalkozott
a magyarigeni tudós lelkipásztor, az Athenasnak tehát több évtizedes előzménye
van. Műve anyagának összegyűjtéséről az író maga így vall az előszóban: "Több
húsz esztendejénél, hogy ezen végre a' mint a' dologra keresve vagy történetből
akadtam Jegyezgetéseket kezdettem tenni: de terhes és lélekben járó Hivatalom
miatt, a' hol gondolhattam volna is, hogy valamit találok, nem utazhattam. Azon
kivül is igen puszta és parlagföldre esett az én aratásom; mellyet a' sokszor
itt kóborló Pogányoknak, Pokol szomszédoknak és a' szelid Musákkal rosszul egyező
haragos Marsnak tüze annyira elperzselt, hogy még tsak tallózni is alig lehet
rajta."
A Magyar Athenas megírására Bod Pétert kettős cél ösztönözte:
Egyfelől a múlt emlékeit, főként a XVI. és XVII. században élt írók életét és
műveit kívánta a jelenkor elé idézni. Az előszót követő a "Hazádat és magyar
nemzetedet igazán szerető kegyes olvasó" című ajánlásban olvashatjuk: "Arra
a' végre intéztetett ez az írás, hogy a' két Hazában Erdélyben és Magyar országban
az előtt élt tudós embereket, kivált a' kik valami Világra botsátott Munkájok
által emlékezeteket fenn hagyták, régi eltakartatott, megavult hamvakból megelevenítse,
és újjonnnan világra hozza."
Másfelől nemzete becsületéért, tudományos hírnevének öregbítéséért
szállt síkra, és ennek a szívből fakadó belső parancsnak az eredménye a Magyar
Athenas. A nemzetet szolgálás nemes szándéka - írja Bod ugyancsak az ajánlásban
- "... az az indulat, mellynek minden emberben meg kell lenni, engemet
is arra ösztönöz, hogy a' mit felebarátimnak hasznokra, és a' Magyar Nemzetnek
tisztességére 's ékesítésére ítélek lenni, abban ne legyek tsak hallgatással,
hanem a' mi töllem kitelhető, azt véghez vigyem."
Bod a Magyar Athenasban 528 író (szépíró és tudós) életéről
és munkásságáról számol be. Ezenkívül feljegyez 62 névtelenül megjelent munkát,
és az általa ismert könyveket húsz szakcsoportban külön is felsorolja. Lexikonába
bekerültek mindazok, akik valamilyen írásos emléket hagytak maguk után, akikről
maga Bod tudott, vagy működéséről hallott. Jóllehet tárgyilagosságra törekedett,
látásmódját protestáns hite és erdélyi székely öntudata erősen befolyásolták.
A költőknél és íróknál többre becsülte a vallásos munkák, tudományos könyvek
szerzőit.
Bod a Magyar Athenast a széles közönségnek szánta és olvasmányosságra
törekedett.
Bellágh Rózsa
tudományos kutató
(Országos Széchényi Könyvtár)
megjegyzés: javított formátum
megjegyzés: Képként digitalizálva.
Nyelv:
magyar
Típus:
életrajz(ok)
lexikon
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-01811
urn:nbn:hu-3799 (URI)
Forrás:
Magyar Athenas / Bod Péter$[s.l.], 1766$OSZK jelzet: M46282
Kapcsolat:
Bod Péter: Magyar Athenas (http://www.athenas.oszk.hu/)
Bod Péter: Önéletírás (http://mek.oszk.hu/00600/00616/)
Bod Péter (1712-1769) bibliográfia (http://mek.oszk.hu/00000/00004/)
Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae literatae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, atque Transylvanorum ... (http://mek.oszk.hu/03600/03621/)
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái (http://mek.oszk.hu/03600/03630/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16-18. sz.
térbeli: Erdély