Ugrás a tartalomhoz

A filozófia lényege

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00200/00200
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Cím:
A filozófia lényege
alcím: Bevezetés a filozófiába
sorozatcím: Bibliotheca Mikes International
egységesített cím: A filozófia lényege
Létrehozó:
Málnási Bartók György dr.
bevezetőt írta: Mariska Zoltán
Kiadó:
kiadási hely: Hága, Hollandia
Mikes International
Dátum:
beszerezve: 2002-08-29
Téma:
Filozófia általában
filozófiatörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: A Kiadó előszava
Publisher's preface
Mariska Zoltán : Málnási Bartók György
1. §. A filozófia fogalma és feladata
2. §. A filozófia lényege és a filozófiai szellem
3. §. A filozófia ismeret
4. §. A filozófia gyökértulajdonságai : I. az egyetemesség
5. §. A filozófia gyökértulajdonságai : II. az érdekmentes szemlélődés
6. §. A filozófus szellemi alkata és a filozófia gyökértulajdonságai
7. §. Visszatekintés. Az ismeret. Az Én és a Nem-Én
8. §. Az Én és a Nem-Én viszonyának további alakulása
9. §. Az Én, mint önmagának tárgya : öntudat és filozófia
10. §. A filozófia a szellem önismerete
11. §. A szellem fogalmának magyarázata. A szellem a filozófia tükrében
12. §. A filozófia és a rendszer
13. §. A filozófia minden ízében ismerettan
14. §. A filozófiának, mint ismerettannak feladata és problémái
15. §. Az ismerés feltételei és functioi. - Tér és idő
16. §. Az ismerés apriori feltételei : az okság
17. §. Állandóság és változás. Állag (substantia) és járulék (attributum)
18. §. Ontologia azaz alapfilozófia és axiologia azaz értéktan
19. §. Természet és Kultúra
20. §. Az érték fogalma
21. §. Az érték és az értékelés
22. §. Az érték fajai : I. Élvérték és haszonérték
23. §. Az érték fajai : II. Az önérték
24. §. Az értéktanok feladata és jelleme
25. §. Visszatekintés
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00200
90 807101 1 3 (ISBN)
1570-0070 (ISSN)
urn:nbn:hu-2199 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
A görög filozófia története (http://mek.oszk.hu/00100/00198/)
Málnási Bartók György emlékezete (http://proteo.cj.edu.ro/az.ut/06/bartok.html)
A középkori és újkori filozófia története (http://mek.oszk.hu/00100/00199/)
A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai (http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/filo.html)
Mariska Zoltán: A filozófia nevében (http://mek.oszk.hu/01300/01351/)
Málnási Bartók György: Akadémiai értekezések (http://mek.oszk.hu/01900/01941/)
Málnási Bartók György: Az erkölcsi értékeszme történeti és kritikai tárgyalása (http://mek.oszk.hu/03000/03000/)