Ugrás a tartalomhoz

A filozófia története. II. A középkori és újkori filozófia története

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00100/00199
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Cím:
A filozófia története. II. A középkori és újkori filozófia története
sorozatcím: Bibliotheca Mikes International
egységesített cím: A filozófia története. II. A középkori és újkori filozófia története
Létrehozó:
Málnási Bartók György dr.
Kiadó:
kiadási hely: Hága, Hollandia
Mikes International
Dátum:
beszerezve: 2002-08-07
Téma:
Tudománytörténet
filozófiatörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Előszó
1. Bevezetés
1.1. A filozófiatörténet fogalma és feladata
1.2. A filozófiatörténet módszere
1.3. A filozófiatörténet felosztása
2. Az egyházatyák, a skolasztika és renaissance bölcselete
2.1. Az egyházatyák bölcselete
2.1.1. Általános jellemzés
2.1.2. Az egyházatyák bölcselete
2.1.3. A gnoszticizmus
2.1.4. Iraeneus
2.1.5. Tertullianus
2.1.6. Alexandriai Kelemen
2.1.7. Origenes
2.1.8. Augustinus
2.1.9. A patrisztika hanyatlásának kora
2.2. A skolasztika bölcselete
2.2.1. Általános jellemzés
2.2.2. A skolasztika első korszaka (Kr.u. körülbelül 1200-ig)
2.2.2.1. Scottus Eriugena
2.2.2.2. Roscellinus nominalizmusa. Canterbury-i Anselmus
2.2.2.3. A XII. század bölcselete
2.2.2.4. A chartresi iskola bölcselete. Salisbury János
2.2.2.5. Abaelard
2.2.2.6. Misztikusok. Clairvaux-i Bernát; Saint Viktor-i Hugó és Richárd
2.2.2.7. Visszapillantás
2.2.2.8. A középkor keleti bölcselete
2.2.2.9. Al-Farabi
2.2.2.10. Avicenna
2.2.2.11. Al-Gazali
2.2.2.12. Averroes
2.2.2.13. A középkori zsidó filozófia
2.2.3. A skolasztika virágkora: a XIII. század skolasztikus bölcselete
2.2.3.1. Bonaventura
2.2.3.2. Albertus Magnus
2.2.3.3. Aquinói Tamás
2.2.3.4. A latin Averroizmus: Siger de Brabant
2.2.3.5. Természettudományi irány: Robert Grosseteste és Roger Bacon
2.2.4. A XIV. század skolasztikája
2.2.4.1. Raymundus Lullus és Duns Scotus
2.2.4.2. Occam elődjei: Dourand de Saint-Pourçain és Pierre Auriol. Occam tana
2.2.4.3. Occam követői: Nicolas d’Autrecourt, Pierre d’Ailly, Buridan és Oresme
2.2.4.4. A német misztika képviselői
2.3. A renaissance bölcselete
2.3.1. A renaissance szelleme
2.3.2. Nicolaus Cusanus
2.3.3. Nettesheimi Agrippa és Paracelsus
2.3.4. Giordano Bruno
2.3.5. Campanella
2.3.6. A francia renaissance: Montaigne és Charron
2.3.7. A német miszticizmus: Jakob Böhme
3. Az újkori bölcselet története Descartestól Kantig
3.1. Az újkori filozófia szellemi alkata
3.2. Angol bölcselet a XVII. század közepéig: Bacon, Hobbes, Cherbury-i Herbert
3.2.1. Bacon
3.2.2. Hobbes
3.2.3. Cherbury-i Herbert
3.3. A francia racionalizmus: Descartes és követői
3.3.1. Descartes
3.3.2. Geulincx
3.3.3. Malebranche
3.3.4. Spinoza
3.3.5. Hívő és hitetlen szkepticizmus: Pascal és Bayle
3.3.6. Leibniz
3.4. Angol bölcselet a XVIII. században: Locke, Berkeley, Hume. Hatásaik
3.4.1. Locke
3.4.2. Berkeley
3.4.3. Hume
3.4.4. Az angol erkölcsbölcselet
3.4.5. Az angol asszociációs lélektan megalapítói
3.4.6. A francia felvilágosodás filozófiája
3.4.7. A német felvilágosodás filozófiája
4. Kant kriticizmusa és a XIX. század bölcselete
4.1. Kant kritikai filozófiája
4.1.1. Bevezetés
4.1.2. Kant
4.1.3. Kant filozófiájának közvetlen hatásai
4.2. A német idealizmus bölcselete
4.2.1. Fichte
4.2.2. Schelling
4.2.3. Hegel
4.2.4. Schleiermacher
4.3. A német idealizmus ellenfelei: Fries, Herbart, Beneke
4.3.1. Fries
4.3.2. Herbart
4.3.3. Beneke
4.4. A XIX. század pesszimizmusa: Schopenhauer és Hartmann
4.4.1. Schopenhauer
4.4.2. Eduard von Hartmann
4.5. A pozitivizmus filozófiája
4.5.1. Auguste Comte
4.5.2. John Stuart Mill
4.5.3. Spencer
4.5.4. Feuerbach
4.6. A pszichologizmus rendszerei: Fechner, Lotze, Wundt
4.6.1. Fechner
4.6.2. Lotze
4.6.3. Wundt
4.7. A metafizikai aktivizmus bölcselete: Eucken
4.8. Az intuíció bölcselete: Bergson
4.9. Nietzsche
4.10. Kant követői: az új-kantianizmus
4.11. Az objektív idealizmus rendszere: Böhm Károly bölcselete
Függelék: Napjaink bölcselete
Irodalom
Kivonat: Hága, Hollandia, 2002. augusztus 3.
Bibliotheca Mikes International
A Mikes International Alapítvány, Hága, Hollandia, 2002. augusztus 3-án Internet-honlapján kiadta Málnási Bartók György "A filozófia története" című művét két kötetben (429 oldal). Az első rész címe "A görög filozófia története - Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával" (ISBN 90-807101-1-3). A második rész: "A középkori és újkori filozófia története" (ISBN 90-807101-2-1). Az utóbbi kötet 1935-ben a Református Egyházi Könyvtár sorozatban jelent meg először, de nehezen hozzáférhető. Az első kötet kézirata a második világháború alatt lezárult, de a könyv azután ismert politikai okokból nem kerülhetett kiadásra. E mélyenszántó mű a filozófia történetének részletes áttekintését nyújtja és a magyar filozófiai irodalom gazdagodását jelenti. A könyvhöz - amely a szerző 120. születésnapján jelent meg - Mariska Zoltán, a Miskolci Egyetem docense, az ismert Bartók-szakértő írt előszót. E könyv megjelenésével beindul a "Bibliotheca Mikes International" könyvsorozat, amely az Internetről letölthető (PDF-formátumban) a következő címen:
http://www.federatio.org/mikes_bibl.html
Málnási Bartók György (Nagyenyed 1882 - Budapest 1970) a kolozsvári - szegedi - kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem filozófia-professzora volt. Az első önálló magyar filozófiai iskolának, a "Kolozsvári (Erdélyi) Iskolának" kimagasló alakja. Ez a tudományos iskola Böhm Károly (1846-1911), a kolozsvári egyetem professzora (1896-1911) körül állt elő a XIX. század végén és a XX. század elején. Ezen iskolához tartozott többek közt Ravasz László püspök, Tankó Béla és Makkai Sándor, a debreceni, továbbá Kibédi Varga Sándor, a müncheni egyetem professzora.
A Mikes International Alapítvány kiadványait Interneten publikálja, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen az egész világon. Az Alapítvány, a könyvkiadási tevékenysége mellett, kiadja Mikes International című negyedévi kulturális folyóiratát is. A folyóirat két alapnyelve magyar és angol, de más nyelven írt cikkek is megjelennek a lapban. - A folyóirat (az archívumot is beleértve) letölthető (PDF-formátumban) a következő címen:
http://www.federatio.org/mikes_per.html
A Mikes International kiadója és szerkesztősége a következő címeken érhető el:
Email: mikes_int@federatio.org
Honlap: http://www.federatio.org/mikes_int.html
Postacím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia
Az Alapítvány létrehozott egy Mikes International Newsgroup nevezetű levelezési listát, az új kiadványokról szóló értesítő körlevelek és az egymással való kapcsolattartás, illetve diszkussziók előmozdítása céljából. Aki erre a levelezési listára fel szeretne iratkozni, kérjük küldjön egy emailt a következő címre: mikes_int@federatio.org
Az Alapítvány a Hollandiai Mikes Kelemen Körhöz tartozik. A Kör, - amelyet 1951-ben holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók alapítottak Utrechtben - havonta rendez tudományos, irodalmi és művészeti előadásokat, 1959 óta pedig évente megrendezi Tanulmányi Napjait, melyeket egy-egy központi témának szentel. Az ezévi 43. Tanulmányi Napokon (Elspeet, Hollandia, augusztus 29-szeptember 1.) a téma: « Hogyan látjuk egymást - látjuk-e egymást (Közép-) Európában ? », mely kapcsán a következő előadók tartanak előadást: Bányai János (Újvidék), Csetri Elek (Kolozsvár), Csorba László (Róma), Farkas Flórián (Hága), Gömöri György (Cambridge), Herczegh Géza (Hága), Kibédi Varga Áron (Amszterdam), Karátson Endre (Párizs), Krasznahorkai László (Budapest), Nagy Péter (Brüsszel), Neubauer János (Amszterdam), Németh Pál (Budapest), Salha Falah (Budapest), Schöpflin György (London), Sipos Gyula (Párizs), Tóth Miklós (Hága). A Kör "Magyar Irodalmi Figyelő" irodalmi díját ez alkalommal is odaítéli egy magyar írónak. A Kör eddig 15 könyvet adott ki, jórészt az elhangzott előadások anyagából.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a következő címeken érhető el:
Email: mikes_hollandia@hotmail.com
Honlap: http://www.federatio.org/mikes.html
A Tanulmányi Napok honlapja: http://www.federatio.org/mikes3.html
Postacím: Cornelis Dopperlaan 4, 2343 MG Oegstgeest, Hollandia
Úgy a Hollandiai Mikes Kelemen Kör, mint a Mikes International tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek, amely a hollandiai magyar szervezetek központi, átfogó szerve.
A Hollandia Magyar Szövetség a következő címeken érhető el:
Email: federatie@hotmail.com
Honlap: http://www.federatio.org
Postacím: P.O.Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia.
A Szövetség a hollandiai magyar tevékenységekről évi kiadványában, a "Hollandiai Magyar Hírek"-ben, ad átfogó tájékoztatást. A Hollandiai Magyar Hírek aktuális száma a Szövetség honlapjáról is letölthető (PDF-formátumban) a következő címen:
http://www.federatio.org/hmh2000.html
Mikes International Vezetősége és Szerkesztősége
Farkas Flórián
Kibédi Varga Áron
Tóth Miklós
Csanády Ágnes
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00199
90 807101 2 1 (ISBN)
1570-0070 (ISSN)
urn:nbn:hu-2198 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
A görög filozófia története (http://mek.oszk.hu/00100/00198/)
Málnási Bartók György emlékezete (http://proteo.cj.edu.ro/az.ut/06/bartok.html)
Málnási Bartók György: Kant (http://mek.oszk.hu/02300/02396/)
A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai (http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/filo.html)
Málnási Bartók György: Az erkölcsi értékeszme történeti és kritikai tárgyalása (http://mek.oszk.hu/03000/03000/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: középkor
időbeli: újkor