Ugrás a tartalomhoz

Ezoterikus körkép

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00100/00111
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Ezotéria, paratudományok
Cím:
Ezoterikus körkép
egységesített cím: Ezoterikus körkép
Létrehozó:
Kun Ákos
Dátum:
1997-12-12 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2012-02-16 (utolsó módosítás)
2010-03-23 (b?vített változat)
Téma:
Ezotéria általában
ezoterika
Paratudományok, -jelenségek
parapszichológia
Alternatív gyógyászat
természetgyógyászat
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: TartalomI. kötetEl?szóI. fejezetKezelési tanácsadó az elektrostimulációs készülékekhez; Akupunktúrás eljárásokÁltalános ismertetésEl?vigyázatossági szabályokEl?tanulmányokA kezelés el?készítéseA kezelés végrehajtásaA készülék használataKülönleges pontokMagasabb rend? módszerekKisegít? eljárásokJárulékos hatásokFülakupunktúraAz akupunktúra egyéb módjaiKiegészítésMellékletII. fejezetKezelési tanácsadó az elektrostimulációs készülékekhez; Természetes táplálkozásÚjabb meridiánvizsgáló módszerekKiegészít? kezelési szabályokTápenergia-ellátásKarbantartásTalpreflexológiaKiegészítésIII. fejezetKezelési tanácsadó az elektrostimulációs készülékekhez; Pszichoorientációs gyógyításA felhasználási mód kiszélesítéseKiegészít? természetgyógyászati módszerekSámánmasszázsPszichoorientációs gyógyításEl?készít? gyakorlatokAlkalmazási aggályokHatásmechanizmusElméleti alapokAktív közrem?ködésSilva-féle Speciális Gyógyító MódszerKiegészítésIV. fejezetPszichoorientációs gyógyítás; Az élet titkaiKiegészít? természetgyógyászati módszerekÖnszuggesztióBétaprogramozás váratlan szituációkbanSegít? módszerekAz alfába jutás további módszereiVilágunk kozmikus törvényeiAz élet mozgatórugóiAz élet céljaKiegészítésV. fejezetAz élet mozgatórugói; Jöv?képKiegészít? természetgyógyászati módszerekPszichoorientációs gyógyításA hatékonyság növeléseVilágunk kozmikus törvényeiAz élet mozgatórugóiFejl?désünk buktatóiJöv?nk alakulásaKiegészítésII. kötetVI. fejezetVilágunk kozmikus törvényei; MagnetopresszúraPeriférikus alkalmazási területekA pszichoorientációs gyógyítás távlataiA théta és delta tartományok aktiválásaA pszichoorientáció kiterjesztéseVilágunk kozmikus törvényeiAz élet mozgatórugóiVissza a BibliáhozKiegészítésVII. fejezetAz ezotéria m?szaki alapjai; ÉterelméletA módszer történeteRámájana; MahábhárataEmberi bölcsességekVilágunk kozmikus törvényeiAz élet mozgatórugóiAz ezotéria m?szaki alapjaiKiegészítésUtóiratKönyveim átfogó ismertetése
Kivonat: FülszövegI. kötetEnnek a könyvnek f? profilja a természetgyógyászati módszerek ismertetése.Ennek során részletesen bemutatásra kerül az Agykontroll, az akupunktúra,az elektrostimuláció, különféle kiegészít? természetgyógyászati módszerek,valamint egy új gyógyító eljárás, a magnetopresszúra. Ez a kötet átfogótanácsokat ad az egészséges táplálkozással kapcsolatban is, s?t foglalkozika lélek gyógyításával, és kitér a hit szerepére a modern társadalomban.Összefoglalja a karmaelmélet lényegét, és felhívja a figyelmünket azok-okozati törvény egyéni és közösségi kihatásaira. Ebb?l a kötetb?lmegtudhatjuk, hogy mi az élet határköve, és mi az élettelen anyag él?véválásának kritériuma. Feltárja a Fülöp-szigeteki gyógyítók általalkalmazott sebészeti eljárás fizikai alapjait. Alapos ismereteketnyújt a földsugárzásokról, valamint a különböz? tárgyakból kiáramlóformasugárzásokról. A szubatomi energiasugárzás fizikai jellemz?inekboncolása során sok mindent megmagyaráz az a feltételezés, hogy agravitációs kisugárzás és az éteri sugárzás áramlási sebessége 12nagyságrenddel meghaladja a fénysebességet. Ennek alapján érthet?vé válik,hogy a több ezer fényévnyire lév? csillagok miért képesek befolyásolni asorsunkat, és arra is magyarázatot kapunk, hogy a SETI programbantevékenyked? kutatók miért nem találnak rádióhullámokat a világ?rben.Végül életünk szinte minden szférájára kiterjed?en megismerhetjük avárható jöv?nket.II. kötetEbben a kötetben részletes képet kaphatunk a világegyetemet m?ködtet?lények hierarchiájáról, a mennyország csodálatos világáról. Fény derülaz univerzum születésének és szükségszer? pusztulásának rejtélyére,valamint az id? lényegére, s kialakulásának okára. Egy átfogó aforizma-,közmondásgy?jtemény rávilágít a fejl?désünket segít?, illetve hátráltatóer?k lényegére. A szubatomi energia hasznosítási módjain túlmen?en szó vanmég ebben a m?ben a rák legy?zésének, valamint a vírusok és baktériumokfizikai úton történ? elpusztításának feltehet?en egyetlen lehetségeseljárásáról, az antigravitációs er?gép kivitelezési módjáról, a küls?áramforrást nem igényl? villanymotorok m?ködési elvér?l, valamint azUFO-építés szabályairól. Az új fizikai törvények lehet?vé teszik, hogyvillamos áramot nyerjünk ki az anyagból anélkül, hogy primér energiátfektetnénk be. Ezeknek a szubatomi alapon álló készülékeknek a gyártásbavételével végtelen mennyiség? ingyen energiához jutunk, ami nem csakolcsóbbá teszi az ipari termelést és a közlekedést, hanem megszünteti akörnyezetszennyezést is. Az antigravitációs hajtóm? teljesen új alapokrahelyezi a légi közlekedést, és lehet?vé teszi a nagy távolságú?rutazásokat. A továbbiakban be fogjuk látni, hogy a fizikusok általtagadott éter nagyon is létezik, és szabályozza a világegyetem m?ködését.Stabilizálja az égitestek haladásának irányát, sebességét, és létrehozza atehetetlenségi er?t. Az éternek köszönhet?, hogy az univerzum nem omlikössze, és hogy az összehúzódása ugyanannyi ideig fog tartani, mint atágulása.
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00111
urn:nbn:hu-2110 (URI)
Kapcsolat:
Uhrin Ferenc György: ?ser? (http://mek.oszk.hu/00600/00605/)
AsztrálFény : Kincsesbánya (http://www.asztralfeny.hu/kincs/)
Az ezotéria kiteljesedése (http://mek.oszk.hu/00100/00109/)
Az ezotéria kivitelezése (http://mek.oszk.hu/00100/00110/)