Ugrás a tartalomhoz

Az ezotéria kivitelezése

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00100/00110
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Ezotéria, paratudományok
Cím:
Az ezotéria kivitelezése
egységesített cím: Ezotéria kivitelezése
Létrehozó:
Kun Ákos
Dátum:
2000-12-11 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2012-02-28 (utolsó módosítás)
2010-03-23 (b?vített változat)
Téma:
Ezotéria általában
ezoterika
Paratudományok, -jelenségek
parapszichológia
Alternatív gyógyászat
természetgyógyászat
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: TartalomI. kötetEl?szóI. fejezetTudati fejl?désA b?nözés felszámolásaEl?reviv? adópolitikaKiegészít? természetgyógyászati módszerekBoldogságkeresésFejl?désünk buktatóiÉrdekes hírekKönyvajánlatA new age a kereszténység legnagyobb kihívásaModern hitKörnyezeti ártalmakKényes témákA tudomány fetisizálásaEnergiatermelésünk megreformálásaKiútkeresésLáncra vert intelligenciaTechnikai újdonságokKiegészítésekII. fejezetKiegészít? természetgyógyászati módszerekFelvilágosult gyermeknevelésBoldogságkeresésÉrdekes hírekA new age a kereszténység legnagyobb kihívásaÖrdög?zésFejl?désünk buktatóiKörnyezeti ártalmakKönyvajánlatModern TaigetoszKényes témákA földönkívüliek orvostudományaAz ezotéria m?szaki alapjaiJöv?nk alakulásaKiútkeresésTechnikai újdonságokKiegészítésekII. kötetIII. fejezetKiegészít? természetgyógyászati módszerekAgykontrollsikerekAz egészségtelen életmód meghatározásaKörnyezeti ártalmakBoldogságkeresésFejl?désünk buktatóiKönyvajánlatFöldön kívüli üzenetApokalipszisMenekülés, menekítésKényes témákÉrdekes hírekKiútkeresésKörnyezetünk egészségkárosító sugaraiAz ezotéria m?szaki alapjaiTechnikai újdonságokÓkori technika újkori rekonstruálásaKiegészítésekIV. fejezetFejl?désünk buktatóiA földönkívüliek üzeneteSugárzásmér? m?szerekKörnyezeti ártalmakÉrdekes hírekTechnikai újdonságokKiegészít? természetgyógyászati módszerekKiútkeresésFigyelnek minketAz ezotéria lejáratóiKényes témákFurcsa háborúApokalipszisÉlet a katasztrófa utánA hosszú élet titkaKönyvajánlatModern alkímiaKiegészítésekIII. kötetV. fejezetApokalipszisÉrdekes hírekKiegészít? természetgyógyászati módszerekTechnikai újdonságokKörnyezetvédelemFejl?désünk buktatóiEnergiatermelésünk megreformálásaKiútkeresésKiegészítésekUtóiratKönyveim átfogó ismertetése
Kivonat: FülszövegI. kötetEz a könyv a szerz? korábbi, hasonló tartalmú m?veinek folytatása. Az"Ezoterikus körkép"-b?l megismerhettük az ezotéria alapjait. "Az ezotériakiteljesedése" a bonyolult kérdésekre is választ ad. A jelenlegi m? f?kéntaz ezotéria eredményeinek gyakorlati megvalósításával foglalkozik. Enneksorán praktikus tanácsokat kaphatunk legfontosabb feladatainkkal, a tudatifelvilágosítással, és a b?nözés visszaszorításával kapcsolatban. Ezek közüllegjelent?sebb a készpénz megszüntetése, egy új monetáris rendszerbevezetése. Az utakon tapasztalható áldatlan állapotok megszüntetésénekleghatékonyabb módja, a luxusadó bevezetése. A munkaer?-használati adóaz id?sebb korosztály foglalkoztatási gondjait oldaná meg. A m?szakiérdekl?dés?ek megtudhatják, hogy milyen tennivalók várnak ránk azezoterikus kutatások terén. Végül ebben a kötetben szó esik az elektroplanmegvalósításának legcélszer?bb módjáról, melynek során megismerhetjük aTesla-konverter rekonstruálásának egy könnyen járható útját.II. kötetEz a kötet rámutat arra, hogy jelenlegi viselkedésünk nem más, mint egygroteszk haláltánc. Nem csak önmagunkat pusztítjuk egyre eszel?sebben,hanem a környezetünket is. Ennek legújabb állomása a Golf-áramlás leállása,melynek következtében Európa északi államaira új jégkorszak vár, míg atrópusi államokat az elsivatagosodás teszi lakhatatlanná. Viselkedésünkláttán a Mindenható elszabadította az "Apokalipszis lovait". Már közelvan a végkifejlet, Isten büntet? bolygója, a Nibiru. Ezért megindult akatasztrófa el?tti válogatás, a Bibliában leírtak szerint mindnyájan"megmérettetünk". A helyüket, életcéljukat nem találó emancipált n?k szeméta IV. fejezet nyitja fel. Itt ismerhetjük meg az antigravitációs hajtóm?veklegegyszer?bb, és legolcsóbb változatának m?ködési elvét is. Végül a Földönkívüli civilizációk rádöbbentettek bennünket arra, hogy ?rkutatásunk nemmás, mint óvodás gyermekek nevetséges játszadozása. A mind gyakoribbbalesetek, tragédiák oka, hogy az ?rkorszak kezdete után fél évszázaddalmég mindig ágyúgolyóként l?jük ki asztronautáinkat a kozmoszba.III. kötetEbb?l a kötetb?l megismerhetjük a kreacionizmus történetét. A világiskoláiban nagy harc folyik a bibliai teremtéstörténet, a tudományosevolúcióelmélet és az "intelligens tervez?" elvét hirdet? kreacionistákközött. Az V. fejezet tovább boncolja az energiatermelés megreformálásánaklehet?ségeit. Ennek során kiderül, hogy a bio üzemanyagok sem oldották megenergiaellátási és környezetvédelmi gondjainkat, s?t súlyos élelmiszerhiányt,és árdrágulást idéztek el?. A továbbiakban arra is visszatérünk, hogy azelanyagiasodás, a több ezer éven át kialakult erkölcsi értékrend lábbaltaposása morális cs?dbe juttatta az emberiséget. Az általunk teremtett újvilág önz?, haszonelv? és értékhajhász. Romboló szenvedélyek vesznek er?trajtunk, és térítenek le bennünket a helyes útról. Fokozatosan rothadóvilágunkat szemlélve egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy képtelenek vagyunkönmagunknak megálljt parancsolni. Mivel az emberek nem akarnak maguktólmegváltozni, a rohamosan romló körülmények fognak bennünket errerákényszeríteni. A Föld védekezik a természetromboló tevékenységünk ellen.A természet elpusztítja azokat, akik a természetet pusztítják. A mindentéren megnyilvánuló tengernyi kár nem csak az érintetteket sújtja, hanemvisszahat az egész társadalomra. Ezek a káros jelenségek mindentszétzilálnak, megbontanak.
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00110
urn:nbn:hu-2109 (URI)
Kapcsolat:
Az ezotéria kiteljesedése (http://mek.oszk.hu/00100/00109/)
AsztrálFény : Kincsesbánya (http://www.asztralfeny.hu/kincs/)
Ezoterikus körkép (http://mek.oszk.hu/00100/00111/)