Ugrás a tartalomhoz

Az ezotéria kiteljesedése

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00100/00109
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Ezotéria, paratudományok
Cím:
Az ezotéria kiteljesedése
egységesített cím: Ezotéria kiteljesedése
Létrehozó:
Kun Ákos
Dátum:
1998-01-21 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2012-02-16 (utolsó módosítás)
2010-03-23 (b?vített változat)
Téma:
Ezotéria általában
ezoterika
Alternatív gyógyászat
természetgyógyászat
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: TartalomI. kötetEl?szóI. fejezetA meridián-gyógyászat helyzete, homeopátiaPszichoorientációs gyógyításKiegészít? természetgyógyászati módszerekA ciprusi mágus tanításaiVissza a BibliáhozÉrdekes hírekA társadalmi átalakulás vámszed?iFelvilágosult gyermeknevelésBoldogságkeresésFigyelnek minketKörnyezeti ártalmakKiútkeresésAz ezotéria m?szaki alapjaiTechnikai újdonságokII. fejezetEgészségmeg?rz? készítményekPszichoorientációs gyógyításKiegészít? természetgyógyászati módszerekReikiFelvilágosult gyermeknevelésKörnyezeti ártalmakBoldogságkeresésÉrdekes hírekFigyelnek minketAz ezotéria m?szaki alapjaiTechnikai újdonságokII. kötetIII. fejezetA természetgyógyászat térnyeréseEgészségmeg?rz? készítményekPszichoorientációs gyógyításKörnyezeti ártalmakA hosszú élet titkaBoldogságkeresésKönyvajánlatEl?z? civilizációk nyomaiÉrdekes hírekA földönkívüliek ajándékaAz ezotéria m?szaki alapjaiTechnikai újdonságokIV. fejezetKiegészít? természetgyógyászati módszerekAutogén gyógyításAz élet értelmeVilágunk kozmikus törvényeiFejl?désünk buktatóiTúlvilági szférákPokolBoldogságkeresésFelfüggesztett világvégeAz élet mozgatórugóiAnekdoták, példázatokÉrdekes hírekKönyvajánlatTechnikai érdekességekÁrulkodó nyomok a mitológiábanAz ezotéria m?szaki alapjaiTechnikai újdonságokUtóiratKönyveim átfogó ismertetése
Kivonat: FülszövegI. kötetEbb?l a kötetb?l megtudhatjuk, hogy milyen jöv? vár ránk, ha nemteszünk semmit a természet megmentése érdekében. Az egyetlen kiút azel?remenekülés, ami lehet?séget ad az apokalipszis elkerülésére is.Feltárja mindazokat a politikai és társadalmi visszásságokat, amelyekcivilizációs fejl?désünk legmélyebb pontjára taszítottak bennünket.Megértjük a többdimenziós világ fizikai alapjait, és azt is, hogy miért nemvagyunk képesek érzékelni sem a párhuzamos univerzumokat, sem a túlvilágilényeket. Kiderül, hogy a fizikai test az asztráltestbe n? bele. Nem titoktöbbé, hogy atlantiszi el?deink természetes kristályból kinyert szubatomienergiasugárzással tették súlytalanná, és mozgathatóvá a nehéz tárgyakat. Am?szaki érdekl?dés?ek részletekbe men?en tájékozódhatnak a Tesla-konverteráramköri kialakításáról, és felhasználási területeir?l. Azon túlmen?en,hogy ellát bennünket ingyenenergiával, lehet?vé teszi az adóállomás nélkülihang- és képvételt, valamint a kozmikus kapcsolatteremtést. Emellettmegismerhetik az energiakeltés legegyszer?bb módját, az izzószálakszolitonos gerjesztését. Ez már most lehet?séget ad arra, hogy a nagyáramfelvétel? készülékek fogyasztását töredékére csökkentsük.II. kötetEz a kötet részletes képet szolgáltat a démoni er?k világunkban folytatottmanipulációiról, a túlvilági szférák rétegez?désér?l, és az emberiségfejlettségi szintjér?l. Emellett számtalan bizonyítékot vonultat fel azel?z? civilizációk létezésének bizonyítására. Megértjük, hogy mi asorscsapások értelme, és miért nem emlékszünk az el?z? életeinkre, Rájövünkarra, hogy a szenvedés lelki fejl?désünk leghatékonyabb el?segít?je.Világossá válik számunkra, hogy a sátáni er?k mind inkább átveszik azirányítást felettünk. Az is nyilvánvaló lesz, hogy sem a sorsunk, sem ajöv?nk nincs el?re megírva, A hitetlenek, kétked?k meggy?zésére ez atúlvilági üzenet szolgál: "Attól hogy vakok vagyunk, még nincs sötétség."A továbbiakban kiderül, hogy miként tehet? az anyag átlátszóvá, ésláthatatlanná. Megtudhatjuk hogyan m?ködött a bibliai frigyláda, ésmi volt az az eszköz, ami a gyémántot is úgy vágta, mint a kés a vajat.Megismerhetjük a három leggyakoribb UFO-hajtóm?, a higanycirkulációs motor,a gy?r?s reaktor, és a kristályos hajtóm? m?ködési mechanizmusát, valamintaz éteri részecskék méretét. Végül arra is magyarázatot találunk, hogyeddig miért nem történt semmilyen el?relépés a szubatomi energiarészecskékhasznosítása terén.
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00109
urn:nbn:hu-2108 (URI)
Kapcsolat:
Az ezotéria kivitelezése (http://mek.oszk.hu/00100/00110/)
AsztrálFény : Kincsesbánya (http://www.asztralfeny.hu/kincs/)
Ezoterikus körkép (http://mek.oszk.hu/00100/00111/)