Ugrás a tartalomhoz

A fenomenológiától a nemzeteszméig

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00000/00082
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Cím:
A fenomenológiától a nemzeteszméig
alcím: Somogyi József életművéről
egységesített cím: Fenomenológiától a nemzeteszméig
Létrehozó:
szerkesztő: Karikó Sándor
Dátum:
beszerezve: 1999-04-08
Téma:
Filozófusok
Somogyi József (1898-1948)
Ismeretelmélet, tudománytan
fenomenológia
Vallásfilozófia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Fenomenológia-kritika
Szabó Tibor: A fenomenológia értelmezése Somogyi filozófiájában
Somos Róbert: Pauler Ákos és Somogyi József
Az "igazi bölcselkedés" határa és hatása
Czirják József: Német hatások Somogyi filozófiájában
Horváth Pál: A Somogyi-jelenség
Ismeretelméleti kategóriák
Kocsondi András: Indukció, intuíció, igazság
Bolberitz Pál: A vallásbölcselő Somogy
Weissmahr Béla: Megjegyzések Somogyi idea-tanához
Zimányi Ágnes: Somogyi József szellemi gyökereihez: Pauler Ákos
ideaelmélete
Eugenika - tehetség - etika
Czeizel Endre: Somogyi József munkássága a ma orvosgenetikusának
a szemével
Koncsos Ferenc: Az eugenika és fajelmélet kritikája
Boldizsár Klára: Somogyi biologizmusa
Társadalombölcselet és politikaelmélet
Karikó Sándor: A közösség-egyén viszonyának Somogyi József-i
értelmezése
Olasz Lajos: Nemzet és etnikum keresztény-konzervatív szemmel
A tanítás és a tanulás felelőssége
Bereczki Sándor: Somogyi József pedagógiai munkássága
Pukánszky Béla: Somogyi József, a tankönyvíró
Duró Lajos: Somogyi József pszichológiai munkássága
Forráselemzések
Galgóczi Anna - Laczó Katalin: Somogyi József és az Athenaeum
Lotz Antal: Somogyi József a korabeli katolikus folyóiratokban
Idegen nyelvű összefoglalók
On the Oeuvre of József Somogyi
Zum Lebenswerk von Josef Somogyi
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Német és angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00082
urn:nbn:hu-2081 (URI)
Forrás:
A fenomenológiától a nemzeteszméig : Somogyi József életművéről / szerk. Karikó Sándor$Budapest : Gondolat, 1998$ISBN 963 282 760 0
Kapcsolat:
Online Pedagógiai Lexikon : Somogyi József (http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/S.xml/Somogyi_Jozsef__...)