Ugrás a tartalomhoz

Kisokos

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00000/00056
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Lexikonok, tudástárak
Cím:
Kisokos
egységesített cím: Kisokos
Létrehozó:
szerkesztő: Láng Attila D.
Dátum:
beszerezve: 1997-10-10
1997-07-01 (utolsó módosítás)
2002-08-07 (HTML változat)
Téma:
Általános lexikonok
lexikon
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Biológia
Állatok sebessége

A fehérjékben előforduló aminosavak

A DNS és az RNS nukleinsavai

A genetikai kódábécé

Emberfajták

Várkonyi Tibor: Kis exobiológiai rendszertan űrkutatók számára

Faunabirodalmak

Fertőző betegségek

Gombák

Hormonok

Az ikerszülések gyakorisága

Az ivarsejtek mérete

Ízeltlábúak

A Polyvitaplex vitaminkészítmény összetétele drazsénként

A biológia rendszertana

A főemlősök törzsfája

A dinoszauruszok családfája

A terhesség ideje az embernél

Terméstípusok

A testi fejlettség mutatói

Vércsoportok

A normális vérkép

Veszélyeztetett állatok

Vitaminok
Csillagászat
Állatövek

Csillagok

Csillagászati számítások

A Galaxis méretei

Néhány látványosabb meteorraj fontosabb adatai

A legközelebbi napfogyatkozás Magyarországon

A Naprendszer bolygói és holdjaik (nem teljes lista)

Emberek az űrben

Űrkutatási eszközök

Az űrrepülőgépek

Üstökösök pályaelemei
Egyéb
Európai állatkertek (válogatás)

Apró-cseprő információk az élet minden területéről

Autómárkák

Repülőbalesetek statisztikája

Nagy-Britannia zászlajának szerkezete

Drágakövek és féldrágakövek

Híres építmények

A legerősebb földrengések 1900 óta

A Magyar Néphadsereg

Hangszerek

Harci repülőgépek adatai

Híres emberek valódi nevei

Hírügynökségek

A jóga öt főeleme

Ki mit tud? (1996)

Magyarország külképviseletei

Légitársaságok

A magyar magasságelkülönítési táblázat

Mentőjárművek felszerelése

A gőzmozdonyok tengelyképlete, sorozata, jellege

A modern olimpiák

Rádióadók Magyarországon

Repülőmodell-kategóriák

Nemzetközi politikai, társadalmi és katonai szervezetek

Szivárványok

Szövetfélék

Születési kövek

A Matáv telefondíjai 1997. január 1-től

Újságok

Az amerikai elnök postacíme

Utasszállító repülőgépek adatai
Fizika
Az atombomba

Atomsugárzás

Néhány anyag fajhője

Néhány fényforrás fényerőssége

A fénysebesség (c)

Néhány anyag felületi feszültsége

A legfontosabb fizikai mennyiségek

Az ember hallása

Hangskálák

A hang terjedési sebessége

Hullámhosszak

Radioaktív bomlássorok

Radioaktív anyagok felezési ideje

A relativitáselmélet

Elemi részecskék

Fontosabb átlagsebességek

Súrlódási együtthatók

Gyakrabban előforduló anyagok sűrűsége

Színes fények

Színkeverések

Teljesítményértékek

Törésmutatók

Megvilágítás
Földrajz
Az afrikai országok hivatalos nyelvei

A független államok főbb adatai (nem teljes és nem is friss lista)

Berlin kerületei

A Brit Nemzetközösség a hatvanas években

Adatok Budapestről (1987-1996)

Az égtájak megállapítása órával

A földrészek területe és lakossága

A Föld belső szerkezete

Családi ház tájolása Magyarországon

A földrészek jelentősebb hegycsúcsai

Az időzónák

India államai (1960 körül)

Indián rezervátumok az Egyesült Államokban

Kanada tartományai

A Föld légköre

Magyarország megyéi régen

Magyarország megyéi

A tengerfenék legmélyebb pontjai

Nemzeti parkok, természetvédelmi területek Magyarországon (1981)

A Föld óceánjai, legnagyobb tengerei és öblei

Az országok közigazgatási beosztása

A Bizánci Birodalom provinciái (themái)

A Föld legnagyobb sivatagai

Helyi szelek

A Föld legnagyobb szigetei

Az USA államai

Magyarország városai (1981)

A Föld vízkészlete

A legjelentősebb vulkánok
Gazdaság
Az ENSZ költségvetésének fedezése (1987)

Világgazdasági adatok

A mezőgazdaság őstörténete az Óvilágban

A háziállatok és kultúrnövények őshazája

A világ jövedelmének és népességének megoszlása 1978-ban
Irodalom
Ékezetmondatok

Karinthy egyik zanzaparódiája

Epitheton ornansok

Eposzok, mesegyűjtemények

Fekete István állatnevei

Hosszú szavak

Egy kétnyelvű vers

A robotika három törvénye

Shakespeare drámái

Latin szállóigék

Tonaludátuszok
Játék
Az amőbajátékok szabályai

A dámajáték szabályai

Kártyajátékok szabályai

A malomjáték szabályai

A pentominó

A pool szabályai

A reversi szabályai

A rulett szabályai

Sakkjegyzésmódok

A sakk szabályai

A póker szabályai
Jog
A Magyar Köztársaság alkotmánya (részletek)

Az apartheidbűnökről szóló egyezmény

Az ENSZ alapokmánya (részlet)

A Magyar Köztársaság minisztériumai (1990)

Szájkosárviselésre kötelezett fajták (Budapesten, 1968)
Kémia
Az alkimisták hét féme és a hozzájuk társított égitestek

Néhány veszélyes vagy egyéb okból fontos anyag

Arisztotelész minőségei

Kémiai elemek

Görög számnevek kémiai képletekben

A hét kristályrendszer

Lángfestés

A száraz levegő összetétele a hetvenes évek elején

Fontosabb ötvözetek

Az elemek Mengyelejev-féle periódusos rendszere
Kódrendszerek
A magyar Braille-ábécé

A hajók kereskedelmi jelkódexe

A morzeábécé

Nemzetközi telefonkönyv

Országok rövidített jelei

A pilóták betűzőábécéje

A nemzetközi távgépírókód (páros paritás)

A telefon hangjelei

Távhívási körzetszámok Magyarországon (nem teljes lista)

Az Egyesült Államok területkódjai

A telefon gombjainak betűi

A nemzetközi telexlyukszalagkód

Tévérendszerek (változhatott)

Tengerészeti zászlójelzések
Matematika
Görbék

A Jupiter-kocka

Matematikai képletek

Pitagorasz-féle számhármasok

Píversike

Poliéderek
Méréstan
Nyomdai betűméretek

Decibelértékek

A földrengések erőssége

A Moh-féle keménységi skála

Angolszász mértékegységek

Bibliai mértékek

Ógörög mértékegységek

Régi magyar mértékegységek

Római mértékegységek

Nagy számok

Nagyságrendek

Szabványos papírméretek

A Systčme Internationale d'Unités mértékegységrendszer

Szélsebesség (Beaufort)-skála
Naptár
A csillagászati évek

A Gergely-naptár bevezetése

A hónapok neve

A köztársasági évszámítás

Időszámítások (néhol feltételezett) kezdőpontjai

Névnapok
Népesség
Dohányosok Magyarországon (1996)

Az emberi átlagéletkor

Nyugdíjkorhatárok (1958-1960)

Rabszolgaszállítások Afrikából 1526-1870

A Föld lakossága régen

Az európai nagyvárosok lakossága 1750 körül
Nyelv
Betűgyakoriságok négy nyelvben

Az eszperantó nyelvtan - La esperanta gramatiko

A leggyakoribb idegen utótagok és képzők

Igeragozási típusok

Ivrit társalgás

A magyar nyelv nyelvjárásai

Maja számjelek 20-as számrendszerben

A naptár különböző nyelveken

A világ nyelveinek csoportosítása (nem teljes lista)

A legelterjedtebb nyelvek, 1984

Nyelvrokonságmondatok

Adatok az angol nyelvtanról

Az ómagyar hangrendszer

Ómagyar nevek (mai helyesírással)

Román társalgás

Az amerikai angol nyelvjárások

A volapük himnusz

Zenei fogalmak és kifejezések
Történelem
Az aradi vértanúk

A bibliai kor

A brit pénzrendszer

Budapest története

Nagy Péter címzése a nystädti béke után

A Challenger utolsó legénysége

A főbb civilizációk 1500 körül

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az állatok háziasítása

A hét szabad művészet (Septem artes liberales)

Híres görögök az i. e. 5-4. századból

Anglia uralkodói

A cseh királyok

Dunai bulgár uralkodók

Az óegyiptomi uralkodók

A francia uralkodók

A héber királyok

A muszlim kalifák

A lengyel királyok

A magyar királyok

A német uralkodók

Az orosz uralkodók

Róma és Bizánc uralkodói

A spanyol királyok

A török szultánok

A kőkor története

A kozmosz története egy évben

A Kreml urai 1917 óta

Napóleon testvérei

Az ókor hét csodája

Ókori pénzek

Őstörténeti korszakok

A Homo sapiens fejlődéstörténete

A Tízváros

A hét ősmagyar törzs

Az amerikai polgárháború

Változások húsz év alatt

A világháborúk adatai
Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia

A Nobel-díjasok névsora

Tudományágak kapcsolatai
Vallás
Az apostolok

Adatok a Bibliáról

Bibliai nevek jelentése

A bírák

Az egyházi év

Európa vallásai 1560 körül

Bibliai matuzsálemek

A zsidó vallási ünnepek

Főbb ókeresztény központok 600 előtt

A pápák listája

A pátriárkák családfája

Szentek

A tíz csapás

A tízparancsolat

Vallások istenei, alapítói, mitológiai nevei és egyéb kifejezései

A legnagyobb vallások, 1984
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Technikai okokból a HTML verzióból hiányoznak a következő részek: Az arab ábécé, A beszéd jelei, Japán-magyar kisszótár, Az ókelta ogham írás.
Nyelv:
magyar
Típus:
adattár
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
text/plain (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00056
urn:nbn:hu-2055 (URI)
Forrás:
In: Új Alaplap [elektronikus dok.] melléklet, 1997. október
Kapcsolat: