Ugrás a tartalomhoz

Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/00000/00037
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Nyelvtudomány, kommunikáció
Katalógusok, bibliográfiák
Cím:
Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom
alcím: Bibliográfiai tájékoztató
egységesített cím: Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom
Létrehozó:
szerkesztő: Vass László
Dátum:
beszerezve: 2000-09-01
2003-02-10 (utolsó módosítás)
Téma:
Szakbibliográfiák
szövegtan
Szemantika, stilisztika, retorika
stilisztika
Szemiotika, képi kommunikáció
Tartalmi leírás:
Kivonat: Ez a periodika azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa egyrészt a lehető legtágabb értelemben vett nyelvészeti kutatásokat mind a magyar, mind az idegen nyelvek körében, másrészt a különböző nyelvészeti diszciplínák és határtudományaik felsőfokú oktatását intézményesített rendszerük keretében a hallgatók bármely rétegének. Ennek érdekében lehetőséget kíván adni
(a) generális nyelvészeti kérdéseket, paradigmákat tárgyaló tanulmányok, monográfiák közlésére éppúgy, mint diszciplínaspecifikus részkérdések elemzésével foglalkozók megjelentetésére,
(b) korszerű nyelvészeti kutatási/oktatási tervek informatív ismertetésére és az oktatást segítő szakkönyvek, jegyzetek, segédanyagok, szöveg- és feladatgyűjtemények stb. kiadására, végül
(c) a hallgatók kiemelkedő munkáinak (diákköri stb. dolgozatainak) bemutatására.
Tóth Szergej, Vass László
megjegyzés: javított szöveg
Nyelv:
magyar
Típus:
bibliográfia
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-00037
urn:nbn:hu-2036 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Bibliográfiai tájékoztató a szövegtan idegen nyelvű szakirodalmából (http://mek.oszk.hu/00500/00564/)
Dr. Vass László honlapja (http://www.jgytf.u-szeged.hu/~vass/)
A magyar stilisztika a 90-es években (http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1244/124405.htm)